Hemşirelik


Hemşirelik Bölümü

Genel Bilgi

Ufuk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu 15.12.1999 tarih ve 4488 nolu kanun ile (RG 18.12.1999 / 23910 S) kurulan yüksekokullardan biridir. Yüksekokul 2005-2006 eğitim öğretim yılı güz döneminde Prof.Dr.Refia Palabıyıkoğlu’nun kurucu müdürlüğünde 20 öğrenci ile eğitim öğretime başlamıştır. İlk mezunlarını 2009 yılında veren bölümde halen lisans düzeyinde öğretim yapılmaktadır. Akademik kadrosunda 3 profesör, 2 doktor öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi ve 5 eğitmen hemşire bulunmakta olan bölüm yüksekokul müdürü Prof.Dr.Gülcihan Akkuzu'nun yönetiminde öğretime devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Hemşirelik alanında Lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar. Ayrıca bölümü başarıyla tamamlayan öğrenciler hemşire ünvanı alırlar.

Derece Seviyesi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Öğrenciler ÖSYM tarafından yapılan merkezi giriş sınavı ile alınır. 

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Ufuk Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Ufuk Üniversitesi'n de verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/yüksekokul müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Mezun olabilmek için öğrencinin programdaki tüm zorunlu ve seçmeli dersleri başarmış olması, F1 ya da F2 notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. Öğrenciler, eğitim-öğretimlerini 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilen süreler içinde tamamlamak zorundadır. Bu sürelere yabancı dil hazırlık programında geçen süreler dahil değildir. 

Program Profili

Ufuk Üniversitesi Hemşirelik lisans programının amacı hemşirelik mesleğinin temel ilke ve kuramlarına hakim, nitelikli lisans eğitim programı ile çağdaş yaklaşımlar doğrultusunda, bilimsel ve eleştirel düşünebilme yetisine sahip, mesleki ve bilimsel etik ilkeler çerçevesinde hareket eden, bireysel ve toplumsal sorunlara yaratıcı çözümler üretebilen, farkındalığı, özsaygısı ve iletişim becerileri yüksek, lider hemşirelerin yetişmesi için gereken bilimsel ve akademik ortamı sağlamaktır.

Program Kazanımları

Program Yeterlilikleri

1

İnsan vücudunun yapısını, fonksiyonlarını, işlevsel organizasyonunu mikro ve makro düzeyde birbirleri ile ilişkilendirerek bilir.

2

Bireyin fiziksel, psikolojik ve sosyokültürel özelliklerini tanımlayabilir

3

Hemşireliğin dayandığı temel tıp, fen, sosyal ve davranış bilimlerine ilişkin bilimsel bilgileri tanımlayabilir.

4

Öğrenme ve öğretme sürecini hemşirelik uygulamalarında kullanabilir.

5

Bireysel ve mesleki gelişim için bilgi ve teknolojideki yenilikleri izleyerek kullanabilir

6

Hemşirelik uygulamalarında kişilerarası iletişim becerilerini kullanabilir.

7

Hemşirelik uygulamalarında eleştirel, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerisini kullanabilir.

8

Birey, aile ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve sağlıktan sapma durumlarında bütüncül yaklaşımla hemşirelik bakımını gerçekleştirebilir.

9

Hemşirelik uygulamalarını yasal ve etik ilkeler doğrultusunda gerçekleştirir.

10

Hastanın hemşirelik bakım gereksinimlerini ve özel durumları saptayabilir.

11

Hemşirelik uygulamaları için gerekli bilişsel ve psikomotor becerileri kullanabilir

12

Hemşirelik alanında bilgi birikimine katkıda bulunmak ve mevcut sorunlara çözüm üretebilmek amacıyla bilimsel araştırma sürecini yürütebilir.

13

Hemşirelik uygulamalarında birey, aile ve sağlık ekibiyle işbirliği ve liderlik yapabilir.

14

Hemşirelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonunda yer alan yönetim aktivitelerine ilişkin bilgileri kullanabilir.

15

Hemşirelik uluslararası literatürüne ulaşmak ve katkı sağlayabilmek için İngilizceyi kullanabilir.

İstihdam Olanakları

Programdan mezun olan öğrenciler devlet ve vakıf üniversite hastaneleri, özel ve kamu sağlık sektörü kuruluşlarında Klinik hemşiresi, Yönetici Hemşire, Eğitim Hemşiresi, Süpervizör Hemşire, Özel Dal Hemşiresi, Akademisyen ünvanları ile çalışabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Dersler - Dönemi, Kredisi ve AKTS Kredisi
- 1 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
1
Zorunlu
BYK101
BİYOKİMYA
2
2
1
Zorunlu
HEM101
Kendini Tanıma ve İletişim Yöntemleri
2
2
1
Zorunlu
ING101
INGILIZCE DIL BECERILERI
3
3
1
Zorunlu
TUR 101
TÜRK DİLİ I
0
2
1
Zorunlu
ANA101
ANATOMİ
4
6
1
Zorunlu
FZY101
FİZYOLOJİ
4
4
1
Zorunlu
HİS101
HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ
2
3
1
Zorunlu
MİK101
MİKROBİYOLOJİ-PARAZİTOLOJİ
4
6
1
Seçmeli
SEC101
HEMŞİRELİĞE GİRİŞ
2
2
1
Seçmeli
SEÇ103
Sağlık İletişimi
2
2
1
Seçmeli
SEÇ113
YAŞAM DÖNEMLERİ
2
2
- 2 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
2
Zorunlu
ING 102
İngilizce Dil Becerileri II
3
3
2
Zorunlu
TUR 102
Türk Dili II
0
2
2
Zorunlu
İST102
BİLGİSAYARA GİRİŞ
3
3
2
Zorunlu
HEM102
HEMŞİRELİK ESASLARI
16
18
2
Zorunlu
HPSİ102
PSİKOLOJİ
2
2
2
Seçmeli
HEM112
DİKSİYON VE GÜZEL KONUŞMA
2
2
2
Seçmeli
SEÇ102
UC KOŞULLARDA FİZYOLOJİ
2
2
- 3 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
3
Zorunlu
FAR201
FARMAKOLOJİ
2
2
3
Zorunlu
HEM201
İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ
14
17
3
Zorunlu
HEM203
HEMŞİRELİK TARİHİ DEONTOLOJİ VE ETİK
2
2
3
Zorunlu
ING201
İnglizce okuma ve konuşma
3
3
3
Zorunlu
PAT201
GENEL PATOLOJİ
2
2
3
Zorunlu
TAR 201
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
0
2
3
Seçmeli
SEÇ211
HEMŞİRELİK FELSEFESİ
2
2
3
Seçmeli
SEÇ215
YAŞAM SONU BAKIM (I)
2
2
3
Seçmeli
SEÇ217
TOPLUMSAL CİNSİYET
2
2
- 4 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
4
Zorunlu
HEM202
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
14
17
4
Zorunlu
HEM204
Sağlığın Yükseltilmesi ve Sağlık Politikaları
2
3
4
Zorunlu
TAR202
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ -II
0
2
4
Zorunlu
BES202
BESLENME İLKELERİ
3
3
4
Zorunlu
ING202
MESLEKİ YABANCI DİL I
3
3
4
Seçmeli
SEÇ206
HASTALIKLARDA İLAÇ KULLANIMI
2
2
4
Seçmeli
SEÇ212
YAŞAM SONU PSİKOSOSYAL BAKIM
2
2
4
Seçmeli
SEÇ214
İNTEGRATİF SAĞLIK
2
2
- 5 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
5
Zorunlu
HEM301
DOĞUM VE KADIN SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ
14
17
5
Zorunlu
HEM307
EPİDEMİYOLOJİ
2
2
5
Zorunlu
HEM311
BULAŞICI HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ
2
3
5
Zorunlu
ING301
MESLEKİ YABANCI DİL II
3
3
5
Zorunlu
İST319
ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
2
3
5
Seçmeli
HEM303
Hemşirelik Süreci
2
2
5
Seçmeli
SEÇ301
OLAĞANÜSTÜ DURUMLAR VE AFET YÖNETİMİ
2
2
5
Seçmeli
SEÇ303
Kültürler Arası Hemşirelik
2
2
5
Seçmeli
SEÇ305
HASTA GÜVENLİĞİ
2
2
- 6 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
6
Zorunlu
BİS302
Biyoistatistik
2
2
6
Zorunlu
HEM302
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ
14
17
6
Zorunlu
HEM304
İLK VE ACİL YARDIM HEMŞİRELİĞİ
5
4
6
Zorunlu
ING302
İŞ HAYATI VE YABANCI DİL
3
3
6
Zorunlu
SOS302
SAĞLIK SOSYOLOJİSİ
2
2
6
Seçmeli
HEM308
İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları Hemşireliği
2
2
6
Seçmeli
SEÇ306
Sağlık Hukuku
2
2
6
Seçmeli
SEÇ308
PSİKOSOSYAL HEMŞİRELİK
2
2
6
Seçmeli
SEÇ310
Cinsel Sağlık
2
2
- 7 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
7
Zorunlu
HEM401
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ
14
17
7
Zorunlu
HEM403
HEMŞİRELİKTE ÖĞRETİM
4
4
7
Zorunlu
HEM405
HEMŞİRELİKTE YÖNETİM
6
7
7
Seçmeli
SEÇ401
YAYIN ETİĞİ VE MAKALE YAZMA-1
2
2
7
Seçmeli
SEÇ409
ARAŞTIRMA PROJESİ-I
2
2
- 8 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
8
Zorunlu
HEM402
HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ
14
17
8
Zorunlu
HEM412
Klinik Pratik Uygulama
8
10
8
Seçmeli
SEÇ402
YAYIN ETİĞİ VE MAKALE YAZMA-II
2
2
8
Seçmeli
SEÇ406
ARAŞTIRMA PROJESİ-II
2
3
Ölçme ve Değerlendirme

Programda, küçük sınav(lar) (quiz), ara sınav(lar), ödev(ler), uygulama(lar), proje(ler), pratik(ler) ve final sınavı gibi çok çeşitli değerlendirme yöntemleri uygulanır. Derslere ait başarı değerlendirmesinde dikkate alınacak olan kriterler (ara sınav, ödev, final sınavı vb.) ve bunlara ait oranlar, dönem başında öğrencilere dağıtılan ya da web sitesinde yayınlanan müfredat programlarında belirtilir. Final sınavları, Üniversite tarafından ilan edilen tarihlerde, belirtilen yer ve zamanda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu başarı notları; ara sınav, final sınavı notları ile dönem içerisinde yürüttükleri çalışmalar ve derse devam kurallarına göre dersten sorumlu olan öğretim üyesi/görevlisi tarafından verilir. Programdan mezun olmak için Genel Not Ortalaması'nın en az 2.00 olması gerekir. Ders notu yukarıda belirtilen değerlendirme yöntemlerinin değerlendirilmesinden oluşur ve harf notlarından birisi ile belirlenir. Harf notları ve karşılık gelen ağırlıkları aşağıda belirtilmiştir;

Başarı not çizelgesi

Harf Notu

Katsayı

Harf Not Aralığı

(100 üzerinden)

AA

4,00

90-100

BA

3,50

80-89

BB

3,00

70-79

CB

2,50

65-69

CC

2,00

60-64

DC

1,50

55-59

DD

1,00

50-54

FF

0,00

0-49

Ayrıca ortalamaya katılmayan harf notlarından;

S: Başarılı,

U: Başarısız,

EX: Muaf,

W: Dersten çekilmiş,

I: Kesin notu belli olmayan ders,

FF1: Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız,

FF2: Devamsızlık nedeni ile yarıyıl sınavına girme hakkı yok, başarısız,

P: Devam eden, olarak belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin;

  • Öğretim programlarında belirlenen tüm derslerden en az DD/S notu alarak minimum 240 AKTS kredisinden başarılı olmaları

  • 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.

Çalışma Şekli

Tam zamanlı

Program Yöneticisi

Prof.Dr. Gülichan AKKUZU

Ders - Program Kazanımları Matrisi

Kategori

Temel Alan Yeterliliği

Program Yeterliliği

Bilgi 1

Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; lisans düzeyinde, sağlık alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar ve sağlık alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

İnsan vücudunun yapısını, fonksiyonlarını, işlevsel organizasyonunu mikro ve makro düzeyde birbirleri ile ilişkilendirerek bilir.

Bireyin fiziksel, psikolojik ve sosyokültürel özelliklerini tanımlayabilir

Hemşireliğin dayandığı temel tıp, fen, sosyal ve davranış bilimlerine ilişkin bilimsel bilgileri tanımlayabilir.

Hemşirelik uygulamalarını yasal ve etik ilkeler doğrultusunda gerçekleştirir.

Bilgi 2

Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir.

Bireysel ve mesleki gelişim için bilgi ve teknolojideki yenilikleri izleyerek kullanabilir

Öğrenme ve öğretme süresini hemşirelik uygulamalarında kullanabilir. Birey, aile ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve sağlıktan sapma durumlarında bütüncül yaklaşımla hemşirelik bakımını gerçekleştirebilir.

Hemşirelik uygulamalarında eleştirel, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerisini kullanabilir

Beceri 1

Lisans düzeyinde alana özgü, edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve olgusal bilgileri kullanır.

Öğrenme ve öğretme süresini hemşirelik uygulamalarında kullanabilir. Birey, aile ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve sağlıktan sapma durumlarında bütüncül yaklaşımla hemşirelik bakımını gerçekleştirebilir.

Hastanın hemşirelik bakım gereksinimlerini ve özel durumları saptayabilir

Hemşirelik uygulamaları için gerekli bilişsel ve psikomotor becerileri kullanabilir

Beceri 2

Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, bilgiyi paylaşır, ekip çalışması yapar.

Hemşirelik uygulamaları için gerekli bilişsel ve psikomotor becerileri kullanabilir

Hemşirelik uygulamalarında birey, aile ve sağlık ekibiyle işbirliği ve liderlik yapabilir.

Hemşirelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonunda yer alan yönetim aktivitelerine ilişkin bilgileri kullanabilir.

Beceri 3

Sağlık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır

Bireysel ve mesleki gelişim için bilgi ve teknolojideki yenilikleri izleyerek kullanabilir

Hemşirelik uluslararası literatürüne ulaşmak ve katkı sağlayabilmek için ingilizceyi kullanabilir.

Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme) 1

Sağlık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır

Hemşirelik uygulamalarında kişilerarası iletişim becerilerini kullanabilir.

Hemşirelik uygulamalarında eleştirel, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerisini kullanabilir.

Hemşirelik alanında bilgi birikimine katkıda bulunmak ve mevcut sorunlara çözüm üretebilmek amacıyla bilimsel araştırma sürecini yürütebilir.

Hemşirelik uygulamalarında birey, aile ve sağlık ekibiyle işbirliği ve liderlik yapabilir.

Hemşirelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonunda yer alan yönetim aktivitelerine ilişkin bilgileri kullanabilir.

Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme) 2

Sağlık alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

Hemşirelik uygulamalarında eleştirel, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerisini kullanabilir.

Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme) 3

Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir ve süreci izleyip değerlendirir

Hemşirelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonunda yer alan yönetim aktivitelerine ilişkin bilgileri kullanabilir

Hemşirelik alanında bilgi birikimine katkıda bulunmak ve mevcut sorunlara çözüm üretebilmek amacıyla bilimsel araştırma sürecini yürütebilir.

Yetkinlik(Öğrenme) 1

Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

Hemşirelik uygulamalarında eleştirel, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerisini kullanabilir.

Yetkinlik(Öğrenme) 2

Öğrenme gereksinimlerini ve öğrenme kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.

Bireysel ve mesleki gelişim için bilgi ve teknolojideki yenilikleri izleyerek kullanabilir.

Yetkinlik(Öğrenme) 3

Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.

Bireysel ve mesleki gelişim için bilgi ve teknolojideki yenilikleri izleyerek kullanabilir

Öğrenme ve öğretme süresini hemşirelik uygulamalarında kullanabilir. Birey, aile ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve sağlıktan sapma durumlarında bütüncül yaklaşımla hemşirelik bakımını gerçekleştirebilir.

Yetkinlik (İletişim ve Sosyal Yetkinlik) 1

Sağlık alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır, ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini alır.

Hemşirelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonunda yer alan yönetim aktivitelerine ilişkin bilgileri kullanabilir.

Yetkinlik (İletişim ve Sosyal Yetkinlik) 2

Sağlık alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek, ekip çalışması içinde ve sürecin etkin bir elemanı olarak, uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır

Hemşirelik alanında bilgi birikimine katkıda bulunmak ve mevcut sorunlara çözüm üretebilmek amacıyla bilimsel araştırma sürecini yürütebilir.

Hemşirelik uygulamalarında birey, aile ve sağlık ekibiyle işbirliği ve liderlik yapabilir.

Yetkinlik (İletişim ve Sosyal Yetkinlik) 3

Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için diğer meslek grupları ile işbirliği içinde proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.

Öğrenme ve öğretme süresini hemşirelik uygulamalarında kullanabilir. Birey, aile ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve sağlıktan sapma durumlarında bütüncül yaklaşımla hemşirelik bakımını gerçekleştirebilir.

Hemşirelik alanında bilgi birikimine katkıda bulunmak ve mevcut sorunlara çözüm üretebilmek amacıyla bilimsel araştırma sürecini yürütebilir.

Yetkinlik (İletişim ve Sosyal Yetkinlik) 4

Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

Hemşirelik uluslararası literatürüne ulaşmak ve katkı sağlayabilmek için İngilizceyi kullanabilir.

Yetkinlik (İletişim ve Sosyal Yetkinlik) 5

Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Bireysel ve mesleki gelişim için bilgi ve teknolojideki yenilikleri izleyerek kullanabilir

Yetkinlik (İletişim ve Sosyal Yetkinlik) 6

Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları/gelişmeleri izler ve değerlendirir.

Hemşirelik uygulamalarını yasal ve etik ilkeler doğrultusunda gerçekleştirir.

Öğrenme ve öğretme süresini hemşirelik uygulamalarında kullanabilir. Birey, aile ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve sağlıktan sapma durumlarında bütüncül yaklaşımla hemşirelik bakımını gerçekleştirebilir.

Yetkinlik (İletişim ve Sosyal Yetkinlik) 7

Sözel ve yazılı olarak kendini etkin ifade eder.

Hemşirelik uygulamalarında kişilerarası iletişim becerilerini kullanabilir.

Alana Özgü Yetkinlik

1

Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar ve toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder

Hemşirelik alanında bilgi birikimine katkıda bulunmak ve mevcut sorunlara çözüm üretebilmek amacıyla bilimsel araştırma sürecini yürütebilir.

Hemşirelik uygulamalarını yasal ve etik ilkeler doğrultusunda gerçekleştirir.

Alana Özgü Yetkinlik

2

Kalite Yönetimi ve Süreçlerine uygun davranır ve katılır.

Hemşirelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonunda yer alan yönetim aktivitelerine ilişkin bilgileri kullanabilir

Alana Özgü Yetkinlik

3

Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.

Hemşirelik uygulamalarında birey, aile ve sağlık ekibiyle işbirliği ve liderlik yapabilir.

Öğrenme ve öğretme süresini hemşirelik uygulamalarında kullanabilir. Birey, aile ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve sağlıktan sapma durumlarında bütüncül yaklaşımla hemşirelik bakımını gerçekleştirebilir.

Alana Özgü Yetkinlik

4

Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır

Hemşirelik uygulamalarını yasal ve etik ilkeler doğrultusunda gerçekleştirir.

Alana Özgü Yetkinlik

5

Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnek olur

Hemşirelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonunda yer alan yönetim aktivitelerine ilişkin bilgileri kullanabilir.

Hemşirelik uygulamalarında kişilerarası iletişim becerilerini kullanabilir.

Alana Özgü Yetkinlik

6

Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını ve davranışlarını ve sağlık ile fiziksel ve sosyal çevre arasındaki ilişkiyi ileri düzeyde kavrama bilgisine sahiptir.

Öğrenme ve öğretme süresini hemşirelik uygulamalarında kullanabilir. Birey, aile ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve sağlıktan sapma durumlarında bütüncül yaklaşımla hemşirelik bakımını gerçekleştirebilir.

Alana Özgü Yetkinlik

7

Sağlık personeline ilişkin uygulama eğitimine katılabilme yeteneğine ve bu personelle çalışma deneyimine sahiptir

Hemşirelik uygulamalarında eleştirel, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerisini kullanabilir.

Öğrenme ve öğretme süresini hemşirelik uygulamalarında kullanabilir. Birey, aile ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve sağlıktan sapma durumlarında bütüncül yaklaşımla hemşirelik bakımını gerçekleştirebilir.

Alana Özgü Yetkinlik

8

Programın özüne ve amacına uygun olarak planlanmış, kendi alanında nitelikli yetkililer tarafından denetlenen yerlerde klinik uygulamalar yaparak yeterli bir klinik deneyime sahiptir.

Hemşirelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonunda yer alan yönetim aktivitelerine ilişkin bilgileri kullanabilir

Öğrenme ve öğretme süresini hemşirelik uygulamalarında kullanabilir. Birey, aile ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve sağlıktan sapma durumlarında bütüncül yaklaşımla hemşirelik bakımını gerçekleştirebilir.

 

Alana Özgü Yetkinlik

9

Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.

Hemşirelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonunda yer alan yönetim aktivitelerine ilişkin bilgileri kullanabilir

 

Hemşirelik uygulamalarında birey, aile ve sağlık ekibiyle işbirliği ve liderlik yapabilir.

 

Alana Özgü Yetkinlik

10

Amaca uygun program, planlama, yürütme ve değerlendirmede uluslar arası standartlarda mesleki otonomisini kullanır, klinik uygulamalar yapacak yeterli deneyime sahiptir

Öğrenme ve öğretme süresini hemşirelik uygulamalarında kullanabilir. Birey, aile ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve sağlıktan sapma durumlarında bütüncül yaklaşımla hemşirelik bakımını gerçekleştirebilir.

 

Hemşirelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonunda yer alan yönetim aktivitelerine ilişkin bilgileri kullanabilir

 
TYYÇ/Program Yeterlilikleri Matrisi

Türkiye Yükseköğretim Lisans Yeterlilikleri (TYYÇ 6. Düzey)

Temel Alan

Program Yeterlilikleri

Ulusal Yeterlilik Çerçevesi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Bilgi

1

               

1

Bilgi

2

                

3

                

4

                

5

                
   

Beceri

1

               

1

Beceri

2

               

2

3

                
   

Yetkinlik (Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği)

1

               

1

Yetkinlik (Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği)

2

               

2

3

               

3

Yetkinlik (Öğrenme yetkinliği)

1

               

1

Yetkinlik (Öğrenme yetkinliği)

2

               

2

3

               

3

Yetkinlik (İletişim ve sosyal yetkinlik)

1

               

1

Yetkinlik (İletişim ve sosyal yetkinlik)

2

               

2

3

               

3

4

               

4

5

               

5

6

                

7

                

Yetkinlik (Alana özgü yetkinlik)

1

               

1

Yetkinlik (Alana özgü yetkinlik)

2

               

2

3

                

4

                

5

                 

6

                 

7

                 

8

                 

9

                 

10