HEM102


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
HEMŞİRELİK ESASLARI 102 Hemşirelik Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
112 112 112 140 476 16 18

Ders Sorumluları Doç.Dr.Özlem ASLAN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul İç Hastalıkları Hemşireliği ve Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği derslerinin ön koşuludur.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Temel insan gereksinimleri doğrultusunda bireyi ve toplumu bütüncül bir anlayışla görebilmeyi sağlamak, hemşireliğin temel felsefesini ve sağlık bakım sistemi içindeki yerinin kavranabilinmesini sağlamak, sağlığın korunmasına ve devam ettirilmesine yardım etmek için gerekli bilgi ve becerinin kazanılmasını sağlamak, hasta bakımı ile ilgili temel kavramların, ilke ve yöntemlerin öğrenilmesini sağlamak, evde ve sağlık kurumlarında bakım verebilmek için, bakımın temel ve bilimsel ilkelerinin kavranmasını ve bu ilkelerden yararlanılarak verilecek hasta bakımında uygun davranış kazanılmasını sağlamak.
Dersin İçeriği Hasta-hemşire ilişkileri ve iletişim teknikleri
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; - Hasta bakımı ile ilgili temel kavramları açıklayabilir - Hasta eğitiminde öğrenme-öğretme sürecini kullanabilir - Hasta bakımında hemşirelik sürecini uygulayabilir - Aseptik teknikleri bilir ve uygulayabilir - Hastanın öz bakım gereksinimlerini karşılayabilir - Hastanın yaşam bulgularını alır ve değerlendirebilir - Enteral ve parenteral ilaç uygulayabilir - Hemşirelik girişimleri ile günlük yaşam aktivitelerini ilişkilendirebilir - Sistemlere (solunum, GİS, üriner) özgü uygun hemşirelik bakımı yapabilir
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Hemşireliğin gelişmesi ve tarihçesi, rol ve sorumlulukları
2. Hafta Hemşirelik süreci, veri toplama, tanı koyma, planlama, bakım planına yazma, değerlendirme, Bakım planı çalışması, Vücut mekanikleri
3. Hafta Kişisel hijyen, ağız bakımı, göz, kulak, burun bakımı, saç bakımı, perine bakımı, ayak bakımı, yatak banyosu, Yatak yapım tekniği, içinde hasta olan ve olmayan yatak yapımı
4. Hafta Hareket gereksinimi, hareketin fizyolojisi, egzersiz tipleri, pozisyonlar, Hareketsizliğin sistemlere etkileri
5. Hafta Enfeksiyon Kontrolü, tıbbi ve cerrahi asepsi, izolasyon yöntemleri, el yıkama, steril eldiven giyme ve çıkarma
6. Hafta Yaşam bulguları, vücut ısısı, nabız, solunum, kan basıncı, sıcak soğuk uygulamalar vücut ısısı, nabız, kan basıncı değerlendirme
7. Hafta İlaç uygulamaları, ilaç hazırlama, ilaç yan etkileri, doz hesaplama
8. Hafta Laboratuar Uygulamaları
9. Hafta Oral ve parenteral ilaç hazırlama, müsküler, intradermal ve subkutan enjeksiyonlar
10. Hafta Sıvı-elektrolit dengesi ve dengesizlikleri uygulamaları, intravenöz sıvı takibi, parenteral besleme, asid baz dengesi
11. Hafta Solunum sistemi, oksijen uygulama, nazal kanül, maske ve çadır ile oksijen uygulama, burun ve ağızdan aspire etme, trakeostomi bakımı
12. Hafta Sindirim sistemi, beslenme, laksatifler, konstipasyon, diyare, dışkı tıkacı, nazogastrik tüp takma, nazogastrik tüp ile yıkama, Sindirim sistemi ve uygulamalar, nazogastrik tüp çıkarma, lavman hazırlama ve uygulama alimentary system practice, İnserting a nasogastric tube, enema prepare and practice
13. Hafta Üriner sistem, miksiyonu etkileyen faktörler, mesane kateterizasyonu, mesane irrigasyonu, üriner değişiklikler
14. Hafta Laboratuar Uygulamaları
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1-Hemşirelik Esasları (İnanç-Hatipoğlu-Yurt-Avcı Damla matbaacılık) 2-Temel Hemşirelik (Ed.Fatma AKÇAAY İstanbul Medikal Yayını)
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

3

4

5

     

3

5

3

    

ÖÇ2

   

5

 

4

3

3

 

3

3

 

4

  

ÖÇ3

   

5

3

3

2

4

4

5

3

 

3

  

ÖÇ4

3

 

4

4

     

4

  

3

  

ÖÇ5

4

  

3

  

3

3

4

5

   

3

 

ÖÇ6

4

4

4

4

     

4

     

ÖÇ7

3

3

3

   

3

 

3

4

     

ÖÇ8

3

 

3

4

4

4

4

  

3

4

    

ÖÇ9

5

3

3

2

    

3

3