HEM102


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
HEMŞİRELİK ESASLARI HEM102 Hemşirelik Bölümü; 2023 Öncesi Müfredat Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
112 112 112 140 476 16 16

Ders Sorumluları Dr.Nuray BARIŞ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul İç Hastalıkları Hemşireliği ve Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği derslerinin ön koşuludur.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Hemşirelik Esasları dersinin amacı; öğrenciye, insan, sağlık, hastalık, çevre, homeostasis ve hemşirelik kavramları çerçevesinde, bireyin sağlık gereksinimlerini, bütüncül bakış açısı ile değerlendirmeyi, hemşirelik sürecini kullanmayı ve uygulama becerilerini yapmayı öğretmektir.
Dersin İçeriği Hemşirelik Esasları; hemşireliğin temel kavramlarının, ilkelerinin, yöntemlerinin ve uygulama becerilerinin öğretildiği derstir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp başarıyla tamamlayan öğrencilerin edineceği kazanımlar şunlardır: ÖÇ-1. Hemşireliğin temel kavramlarını, ilke ve yöntemlerini açıklar. ÖÇ-2. Hasta veya sağlıklı bireyin sağlık gereksinimlerini bütüncül olarak değerlendirir. ÖÇ-3. Hemşirelik sürecinin farkına varır. ÖÇ-4. Hasta veya sağlıklı bireyin sağlık gereksinimlerine uygun olarak hemşirelik sürecini inşa eder . ÖÇ-5. Hasta bakımında, vücut sistemlerine özgü hemşirelik becerileri inşa eder.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Hemşireliğin tarihçesi, gelişmesi, rol ve sorumlulukları, hemşirelikte temel kavramlar, sağlık ekibi, sağlıklı hastane ortamı, sağlık sistemi, hemşirelik süreci, enfeksiyon kontrolü, vücut mekanikleri, beceri laboratuvarı
2. Hafta Kişisel hijyen, beceri laboratuvarı
3. Hafta Yaşam bulguları, sıcak ve soğuk uygulamalar, beceri laboratuvarı
4. Hafta İlaç bilgisi ve ilaç uygulamaları, venöz kan örneği alma, damar yolu açma, beceri laboratuvarı
5. Hafta Solunum sistemi ve hemşirelik uygulamaları, üriner sistem ve hemşirelik uygulamaları, beceri laboratuvarı
6. Hafta Sindirim sistemi ve hemşirelik uygulamaları, beceri laboratuvarı
7. Hafta Yara bakımı ve hemşirelik uygulamaları, sıvı gereksinimi, sıvı-elektrolit dengesi ve dengesizlikleri, beceri laboratuvarı
8. Hafta Ameliyat öncesi ve sonrası bakım, yarıyıl içi hastane uygulaması
9. Hafta Kan transfüzyonu, hemşirelik kuramcıları, yarıyıl içi hastane uygulaması
10. Hafta İletişim ve sağlık iletişimi, yarıyıl içi hastane uygulaması
11. Hafta Etik, yarıyıl içi hastane uygulaması
12. Hafta Ağrı ve acı çekme, yarıyıl içi hastane uygulaması
13. Hafta Ölüm, kayıp, yas tutma, uyku gereksinimi, yarıyıl içi hastane uygulaması
14. Hafta Hasta güvenliği, yarıyıl içi hastane uygulaması
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1-AKÇA AY F (Ed), Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler, Nobel Tıp Kitabevleri, Geliştirilmiş ve Güncellenmiş 7. Baskı, İstanbul, 2019. 2-ATABEK AŞTI T., KARADAĞ A, Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2016.
Staj / Uygulama 1'inci Ara Sınavı'ndan sonra, 6 hafta süreyle, haftada 16 saat, hastanede "Yarıyıl İçi Uygulama" vardır.
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

ÖÇ1

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

5

5

ÖÇ2

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

5

5

ÖÇ3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

3

5

5

ÖÇ4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

3

5

5

ÖÇ5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

3

5

5

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1-Çok düşük, 2-Düşük, 3-Orta, 4-Yüksek, 5-Çok yüksek