HEM405


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
HEMŞİRELİKTE YÖNETİM HEM405 Hemşirelik Bölümü; 2023 Öncesi Müfredat Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
56 56 112 224 6 7

Ders Sorumluları Dr. Tuğba ULUOCAK KÖSE
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Hemşirelik hizmetlerinde verimlilik ve kaliteyi artıracak, günün koşullarına en uygun hemşirelik hizmeti sunacak, yönetici olabilmek için gerekli olan bilgi, beceri ve tutumu kazanmış hemşireler yetiştirmektir.
Dersin İçeriği Hemşirelik hizmetlerinin yönetim ve uygulamasında yer alan temel bilgileri içerir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp başarıyla tamamlayan öğrencilerin edineceği kazanımlar şunlardır: ÖÇ-1 Yönetimde yer alan temel kavramları, yönetim düzeylerini ve yönetim sürecini açıklar. ÖÇ-2 Yönetim sürecinde planlama, örgütleme, yürütme, eşgüdüm ve değerlendirme becerisi geliştirir. ÖÇ-3 Sağlık kurumları yönetiminin misyon, vizyon, amaç ve hedeflerini sınıflandırır. ÖÇ-4 Hemşirelik hizmetleri ile ilgili sorunları belirler, analiz edebilir, çözüm önerileri geliştirir. ÖÇ-5 Yönetim ve liderlikle ilgili etik ve yasal konuları çözümler. ÖÇ-6 Zaman yönetimi, değişim, kalite yönetimi ve insan kaynakları yönetiminin önemini açıklar. ÖÇ-7 Sağlık personelinin eğitim ve kariyer planlamasını örgütler.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Yönetim bilimi ile ilgili kavram ve kuramlar, klinik uygulama
2. Hafta Hastane yönetimi ve organizasyon yapıları, hemşirelik hizmetleri örgütlenmesi, klinik uygulama
3. Hafta Bir bakım ünitesinin yönetimi ve organizasyonu, klinik uygulama
4. Hafta Hemşirelikte liderlik, yönetici tarzları ve davranışları, klinik uygulama
5. Hafta Sağlık/hemşirelikle ilgili yasal ve etik düzenlemeler, klinik uygulama
6. Hafta Kurumsal misyon, hemşirelik misyonu, personel planlaması, personel sayısının belirlenmesi, personel seçimi ve alımı, klinik uygulama
7. Hafta Kaynak yönetimi, bütçe yönetimi, teknoloji kullanımı, iletişim, ilişkiler, karar verme, klinik uygulama
8. Hafta Hemşirelikte liderlik, motivasyon ve iş doyumu, klinik uygulama
9. Hafta Fiziki çevre, hastane bilgi sistemleri, dökümantasyon ve kayıt, klinik uygulama
10. Hafta Kalite yönetimi, akreditasyon, zaman yönetimi, klinik uygulama
11. Hafta Personel Eğitimi, Kariyer yönetimi, klinik uygulama
12. Hafta Hastanede performans yönetimi, klinik uygulama
13. Hafta Değişim, çatışma yönetimi, iş yerinde şiddet, klinik uygulama
14. Hafta Çalışan Hakları, klinik uygulama
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1- Tatar Ü.B., Türkmen, E.E. (Ed.) (2014) Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi . Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul. 2- Ekici, D., Sağlık Bakım Hizmetinin Yönetimi (2013), Sim Matbaacılık, Ankara 3- Ekici, D., Sağlık Bakım Hizmetinde Yönetsel Sorunların Analizi (2016), Sim Matbaacılık, Ankara 4- Uyer G., Kocaman G. (Ed.) (2016) Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi El Kitabı Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

ÖÇ1

5

5

 1

5

5

5

5

 1

4

5

ÖÇ2

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

ÖÇ3

5

 1

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

ÖÇ4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

ÖÇ5

5

5

5

5

5

5

4

5

5

 1

 1

ÖÇ6

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

ÖÇ7

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5