HEM405


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
HEMŞİRELİKTE YÖNETİM HEM405 Hemşirelik Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
56 56 112 224 6 7

Ders Sorumluları Öğr. Gör. Güler ÖZ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Dersin amacı; günlük yaşamda rastlayabileceğimiz diyalogları çağrıştıran ve harekete getirici durumlar aracılığıyla, okuma ve konuşma becerilerinin sistemli gelişimi üzerinde durur
Dersin İçeriği Hemşirelik hizmetlerinin yönetim ve uygulamasında yer alan temel bilgileri içerir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin ders sonunda elde edeceği kazanımlar şunlardır; ÖÇ-1 Yönetimde yer alan temel kavramları, yönetim düzeylerini ve yönetim sürecini bilecek ÖÇ-2 Planlama, örgütleme, yürütme ve değerlendirme yapabilecek ÖÇ-3 Sağlık kurumları ve ebelik hizmetleri yönetiminin misyon, vizyon, amaç ve hedeflerini oluşturabilecek. ÖÇ-4 Hemşirelik hizmetleri ile ilgili sorunları analiz edebilir, çözümleyebilir ve eylem planı oluşturabilecek ÖÇ-5 Zaman yönetimi, değişim, kalite yönetimi ve insan kaynakları yönetimine ilişkin stratejiler geliştirebilecek
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Yönetim bilimi ile ilgili kavram ve kuramlar
2. Hafta Sağlık bakım sistemi, Ulusal sağlık politikası
3. Hafta Bir bakım ünitesinin yönetimi ve organizasyonu
4. Hafta Hemşirelikte liderlik, Yönetimin yardımcı teknikleri
5. Hafta İletişim, ilişkiler, karar verme, sağlık eğitiminin yönetimi
6. Hafta Örgüt geliştirme teknikleri
7. Hafta Sağlık/hemşirelikle ilgili yasal ve etik düzenlemeler
8. Hafta Hemşirelikte liderlik, motivasyon ve iş doyumu
9. Hafta Toplam kalite yönetimi
10. Hafta Zaman yönetimi
11. Hafta Uygulama eğitimi
12. Hafta Uygulama eğitimi
13. Hafta Uygulama eğitimi
14. Hafta Uygulama eğitimi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Uyer G. Hemşirelik ve Yönetim. Hürbilek Matbaacılık, Ankara,2003 2. Benli D. Özalp H. Sağlık Hizmetleri Yönetimi, Songür Yayınları, Ankara 1994
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

       

5

   

3

 

2

 

ÖÇ2

       

5

   

3

   

ÖÇ3

   

3

   

3

2

      

ÖÇ4

       

3

     

5

 

ÖÇ5

       

4

     

3

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek