HEM403


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
HEMŞİRELİKTE ÖĞRETİM HEM403 Hemşirelik Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
28 56 42 126 4 4

Ders Sorumluları Yrd.Doç.Dr.Nurcan ERTUĞ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrenciye; sağlık ve hastalık ile ilgili birey, grup ve toplumun eğitim gereksinimlerini belirleme, eğitim ve öğretim sürecini planlama, uygulama ve sonuçlarını değerlendirme ile ilgili bilgi, beceri ve davranış kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Öğrenme süreci, öğretim ilke ve yöntemleri, eğitim süreci, ders hazırlama ve sunum teknikleri, temel hemşirelik eğitimi planlama ve uygulamaya yönelik bilgi ve beceri kazandırır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin öğretim alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır ÖÇ-1. Sağlıklı/hasta bireyin, ailenin ve toplumun temel sağlık hizmetleri doğrultusunda eğitim gereksinimlerini karşılamak bireysel potansiyelini geliştirecek ÖÇ-2. Sağlıklı/hasta bireyin eğitim gereksinimlerini tanımlayabilecek ÖÇ-3. Sağlık eğitimi/hasta eğitimi/ hizmet içi eğitim için en uygun ve kullanışlı eğitim yöntemini ve materyalini seçip kullanabilecek ÖÇ-4. Eğitim sonuçlarını değerlendirebilecek
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Hemşireliğin Felsefesi ve Öğrenme İle İlgili Kavramlar ve Öğrenmenin Temel İlkeleri
2. Hafta Öğretim Teorileri ve Kuramlar
3. Hafta Öğrenme Sürecinin Özellikleri, Öğrenme Alanları
4. Hafta Öğretim Yöntemleri, Öğretim Araç ve Gereçleri ve Öğrenme İçin Uygun Ortam Oluşturma
5. Hafta Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi ve Ölçülebilir Hedeflerin Oluşturulması,
6. Hafta Öğrenme Metodunun Seçimi ve Eğitimin Planı Hazırlanması
7. Hafta Bir Eğitim/ Öğretim Planının Tespit Edilen Gereksinimler Doğrultusunda Planlanması
8. Hafta Bir Eğitim Planının Uygulanması
9. Hafta Birey Eğitimi, Küçük Grup Eğitimi, Kitle Eğitimi Yöntemleri
10. Hafta Yetişkin Eğitimi (Androgoji) Yetişkinlerin Öğrenme Özellikleri ve Yetişkinlerde Öğrenme Engelleri
11. Hafta Danışmanlık Becerileri, Sunum Hazırlama Yöntemleri ve İyi Sunum Rolplay, Demostrasyon, Soru Sorma Tekniği ve Tartışma Teknikleri
12. Hafta Hizmet İçi Eğitim
13. Hafta Eğitimde Kalite ve Etik
14. Hafta Sağlığın Geliştirilmesi ve Sağlık Eğitimi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1- Hacıalioğlu N. 2013. Hemşirelikte Öğretim, Öğrenme ve Eğitim. Nobel Tıp Kitabevi: İstanbul 2- Oerman MH. 2015. Hemşirelikte Öğretim ve Eğiticinin Rolü, Kuzu Kurban N, Duruk N, Arslan S, Zencir G, (Çev. Eds), Anı Yayıncılık: Ankara. 3- Sönmez V. 2014. Öğretim İlke ve Yöntemleri. Anı Yayıncılık: Ankara.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

 

4

 

5

 

 

4

 

 

5

 

 

 

3

 

ÖÇ2

 

5

 

5

 

3

 

 

 

5

 

 

 

3

 

ÖÇ3

 

 

 

5

4

4

 

 

 

 

4

 

4

3

 

ÖÇ4

 

 

 

5

 

 

5

 

 

 

4

 

 

3

 

 

* Katkı Düzeyi: 1-Çok düşük, 2-Düşük, 3-Orta, 4-Yüksek, 5-Çok yüksek