HEM403


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
HEMŞİRELİKTE ÖĞRETİM HEM403 Hemşirelik Bölümü; 2023 Öncesi Müfredat Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
28 56 42 126 4 4

Ders Sorumluları Dr.Öğr.Üyesi Nurcan ERTUĞ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders, eğitim ilke ve yöntemleri doğrultusunda sağlıklı/hasta birey/grupların sağlığının güçlendirilmesi için kapsamlı eğitim planlanması ve uygulanmasına yönelik bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlar.
Dersin İçeriği Bu ders; öğrencilerin sağlıklı/hasta bireye yönelik eğitim planlaması ve uygulamasına yönelik bilgi ve beceri kazanmasını içerir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp başarıyla tamamlayan öğrencilerin edineceği kazanımlar şunlardır: ÖÇ-1. Sağlıklı/hasta bireyin, ailenin ve toplumun eğitim gereksinimlerini belirler ÖÇ-2. Eğitimi etkileyen etmenleri açıklar ÖÇ-3. Eğitim vereceği kişi veya gruba uygun olan eğitim yöntemini seçer ÖÇ-4. Vereceği eğitime uygun öğretim materyali hazırlar ÖÇ-5. Sağlıklı/hasta bireylere eğitim verir ÖÇ-6. Eğitimin sonuçlarını değerlendirir
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Eğitim ve öğretimle ilgili kavramlar, uygulama
2. Hafta Öğrenme teorileri, uygulama
3. Hafta Öğretim ilkeleri, uygulama
4. Hafta Öğrenmeyi etkileyen faktörler, uygulama
5. Hafta Öğretim için amaç ve hedeflerin oluşturulması, uygulama
6. Hafta Öğretim yöntem ve teknikleri, uygulama
7. Hafta Öğretim stratejileri, uygulama
8. Hafta Öğrenme stilleri, uygulama
9. Hafta Öğrenme stratejileri, uygulama
10. Hafta Eğitim süreci planlama, uygulama
11. Hafta Yetişkin eğitimi, uygulama
12. Hafta Öğretim materyalleri hazırlama, uygulama
13. Hafta Eğitimde değerlendirme, uygulama
14. Hafta Sunum hazırlama ve sunum yapma teknikleri, uygulama
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1- Hacıalioğlu N. 2013. Hemşirelikte Öğretim, Öğrenme ve Eğitim. Nobel Tıp Kitabevi: İstanbul 2- Oerman MH. 2015. Hemşirelikte Öğretim ve Eğiticinin Rolü, Kuzu Kurban N, Duruk N, Arslan S, Zencir G, (Çev. Eds), Anı Yayıncılık: Ankara. 3- Sönmez V. 2014. Öğretim İlke ve Yöntemleri. Anı Yayıncılık: Ankara.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

ÖÇ1

5

5

4

3

5

4

3

4

5

3

2

5

ÖÇ2

3

4

4

3

3

2

3

4

4

2

2

5

ÖÇ3

3

4

5

5

5

4

3

4

4

2

2

5

ÖÇ4

3

4

5

5

5

3

3

4

4

3

2

5

ÖÇ5

3

4

4

3

5

4

3

5

4

2

2

5

ÖÇ6

3

5

4

3

5

3

3

4

4

2

2

5

 

* Katkı Düzeyi: 1-Çok düşük, 2-Düşük, 3-Orta, 4-Yüksek, 5-Çok yüksek