HEM304


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İLK YARDIM VE ACİL BAKIM HEMŞİRELİĞİ HEM304 Hemşirelik Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
28 84 28 140 5 4

Ders Sorumluları Doç.Dr.Togay EVRİN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Yaşamı tehdit eden acil durumlarda, hayat kurtarma, sakatlığı önleme amacıyla gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak
Dersin İçeriği İlk yardım uygulamaları
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ-1 İlk yardımın temel ilkelerini uygulamak ÖÇ-2. Temel yaşam desteği sağlamak ÖÇ-3 Yaralanmalarda ilk yardım uygulamak ÖÇ-4 Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım uygulamak ÖÇ-5. Diğer acil durumlarda ilk yardım uygulamak ÖÇ-6 Hasta veya yaralıları taşımak
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta İlk ve acil yardım tanımı ilkeleri
2. Hafta Hasta/Yaralı ve olay yerinin değerlendirilmesi
3. Hafta Temel yaşam desteği, suni solunum ve kalp masajı
4. Hafta Kanamalar ve şokta ilk ve acil yardım
5. Hafta Yaralar (Karın ve göğüs yaralanmaları)
6. Hafta Yanıklar ve ısı dengesi bozukluklarında ilk ve acil yardım
7. Hafta Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk ve acil yardım
8. Hafta Kafa ve omurga yaralanmalarında ilk ve acil yardım
9. Hafta Bayılma, koma ve bilinçsiz hastaya koma pozisyonu
10. Hafta Tıbbi aciller- Göğüste şiddetli ağrı durumlarında ilk ve acil yardım
11. Hafta Kan şekeri düşmesinde ilk ve acil yardım, Epilepside ilk ve acil yardım
12. Hafta Göz, kulak ve burna yabancı cisim kaçmasında ilk ve acil yardım
13. Hafta Zehirlenmelerde ilk ve acil yardım
14. Hafta Böcek sokmalarında ve ısırıklarda ilk ve acil yardım
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%)
Diğer (%) 60
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar -Bilir N. Yıldız AN. İlkyardım, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara 2008 - Erdem Y. İlhan SE. Acil Bakım Hemşireliği, Sağlık Bakanlığı Yayını, Ankara 2008 - Tabak SR. Somyürek Hİ. Temel İlkyardım ve Acil Bakım, Palme Yayıncılık, Ankara 2008
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

ÖÇ1

5

 4

 3

 2

3

4

 3

 2

 1

 1

 3

ÖÇ2

5

 4

 3

 2

 3

2

 4

 2

 1

 2

 1

 1

ÖÇ3

4

 3

 3

 2

 3

2

4

 2

 1

 2

 1

 1

ÖÇ4

4

 3

 3

 2

 3

2

4

 2

 1

 2

 1

 1

ÖÇ5

4

 3

 3

 2

 3

2

3

 2

 1

 2

 1

 1

ÖÇ6

3

 2

 2

 2

 3

2

3

 2

 1

 2

 1

 1