HEM304


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İLK YARDIM VE ACİL BAKIM HEMŞİRELİĞİ HEM304 Hemşirelik Bölümü; 2023 Öncesi Müfredat Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
28 84 28 140 5 4

Ders Sorumluları Dr.Öğr.Üyesi Aslı GENÇ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Acil durumları belirleyebilme va acil durumlarda olay yerinde gerekli ilk yardımı sağlama ve acil hastasına gerekli tdavi ve bakımı uygulmaya ilişkin bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Ani gelişen durumlarda bireylerin yaşamlarının korunması ve sürdürülmesi amacıyla olay yerinde ve/veya acil servis ünitelerinde yapılan ilk/acil yardım uygulamaları ve hemşirelik bakımı için gerekli bilgi ve becerileri kazandıran derstir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp başarıyla tamamlayan öğrencilerin edineceği kazanımlar şunlardır: ÖÇ-1. Hastanın olay yerinde değerlendirilmesi ve triyaj ile ilgili genel kuralları sıralar. ÖÇ-2. Temel yaşam desteğini ve basamaklarını açıklar. ÖÇ-3. Sistemlere yönelik acil durumlarda ilk yardım ve acil bakım uygulamalarını uygular. ÖÇ-4. Travmalarda ilk yardım ve acil bakım uygulamalarını açıklar. ÖÇ-5. Hemşirelik süreci doğrultusunda acil hastasının sorunlarının çözümüne yönelik bakım planını uygular. ÖÇ-6. Göz, kulak ve buruna ait acil durumlarda ilk yardım ve acil bakımı tanımlar.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Ders Tanıtımı, İlk Yardım ve Acil Bakım Hemşireliğine Giriş
2. Hafta Hasta/Yaralının Olay Yerinde Değerlendirilmesi ve Triyaj
3. Hafta Temel Yaşam Desteği (CPR)
4. Hafta Toksik Acillerde İlk Yardım ve Acil Bakım
5. Hafta Kanama ve Şokta İlk Yardım ve Acil Bakım
6. Hafta Yanık ve Donuklarda İlk Yardım ve Acil Bakım
7. Hafta Kardiyopulmoner Acillerde İlk Yardım ve Acil Bakım
8. Hafta Metabolik ve Endokrin Acillerde İlk Yardım ve Acil Bakım
9. Hafta Nörolojik Acillerde İlk Yardım ve Acil Bakım
10. Hafta Toraks Yaralanmalarında İlk Yardım ve Acil Bakım
11. Hafta Abdominal ve Üriner Bölge Yaralanmalarında İlk Yardım ve Acil Bakım
12. Hafta Kafa ve Omurga Yaralanmalarında İlk Yardım ve Acil Bakım
13. Hafta Ortopedik ve Nörovasküler Yaralanmalarda İlk Yardım ve Acil Bakım
14. Hafta Göz, Kulak ve Buruna Ait Acil Durumlarda İlk Yardım ve Acil Bakım
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 20
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%) 20
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%)
Diğer (%) 60
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Aslan FE, Olgun N. Acil Bakım. İstanbul: 2021. Akademisyen Kitabevi. 2. Howard PK, Steinmann RA (Eds.), Duran L (Çeviri Ed.). Sheey’nin Acil Hemşireliği İlkeleri ve Uygulaması. Ankara: 2019, 6. Baskı. Palme Yayınevi. 3. Gürsoy A, Çilingir D. Temel İlk Yardım Bilgi ve Uygulamaları. Adana: 2018. Çukurova Nobel Tıp Kitabevi. 4. Holbery N, Newcombe P (Eds), Tokem Y, Sucu Dağ G, Dölek M (Çeviri Ed.). Bir Bakışta Acil Hemşireliği.Adana: 2017. Çukurova Nobel Tıp Kitabevi. 5. Süzen B. Temel İlk Yardım. İstanbul: 2014. Nobel Tıp Kitabevi. Yayıncılık.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

ÖÇ1

5

4

5

5

5

4

5

5

3

1

2

2

ÖÇ2

5

4

5

3

5

3

5

5

3

1

2

4

ÖÇ3

5

5

5

5

5

3

5

5

3

1

2

3

ÖÇ4

5

5

5

5

5

3

5

5

3

1

2

3

ÖÇ5

5

5

5

4

5

3

5

5

3

1

2

3

ÖÇ6

5

4

5

5

5

3

 

5

5

3

1

2

4

* Katkı Düzeyi: 1-Çok düşük, 2-Düşük, 3-Orta, 4-Yüksek, 5-Çok yüksek