Maddi Destek


Öğrenimleri süresince maddi destek sağlamak amacıyla, Üniversitemiz tarafından öğrencilere çeşitli burslar verilmektedir.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan kontenjan dahilinde yerleştirmelere göre Zorunlu hazırlık sınıfı dahil olmak üzere verilecek olan burslarda, Tam Burslu: öğrenim ücretinin tamamını; %75 Burslu: öğrenim ücretinin dörtte üçünü; %50 Burslu: öğrenim ücretinin yarısını ve %25 Burslu: öğrenim ücretinin dörtte birini kapsamakta olup, öğrenciler öğrenim ücretinin geri kalan bölümünü ödeyecektir (İsteğe bağlı hazırlık sınıfları hariç.).

Üniversitemizde 6353 Sayılı Kanunun 35.Maddesi gereğince Tıp Fakültesi İntörn öğrencilerinin 12 ay süre ile 4702 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarda aylık ücret ödenmektedir.