PAT201


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
GENEL PATOLOJİ PAT201 Hemşirelik Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
28 28 56 2 2

Ders Sorumluları Öğr.Gör. Yusuf Ersal
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Ön koşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Genel olarak bu derstte; Öğrencilere genel patoloji eğitimi vermek ve yanısıra patoloji laboratuarı işleyişi ile ilgili süreçleri tanıtmak ve uygulatmak amaçlanır.
Dersin İçeriği Patoloji; hastalıklarda meydana gelen doku düzeyindeki değişiklikleri inceleme ve bunun yardımıyla hastalık ve tiplerine tanı koyma bilimi. Bu anlamda patoloji, tıbbın temelini oluşturur. Patolojik incelemenin tanıya ve uygun tedavi yönteminin belirlenmesine katkısı da çok büyüktür. Günümüzde, tümörlerin tanısı başta olmak üzere, pek çok hastalığın kesin tanısı için patolojik inceleme gerekli ve zorunludur.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ-1 Patolojinin ne demek olduğu konusunda bilgi sahibi olmaları ÖÇ-2 Mezun olduklarında kendilerinin bir patoloji laboratuarında neler yapabilecekleri ve ne gibi pozisyonlarda görev alabilecekleri konusunda bilgi sahibi olmaları ÖÇ-3 Biyopsi ve sitoloji materyalinin ne gibi işlemlerden geçerek incelebilir hale geldiği konusunda bilgi sahibi olmaları ÖÇ-4 Patoloji laboratuarında doku ve sitoloji örneklerinin nasıl saklanması gerektiği konusunda bilgi sahibi olmaları ÖÇ-5 Genel hastalık yapıcı etkenlerin neler olduğu konusunda bilgi sahibi olmaları ÖÇ-6 Hücresel adaptasyon mekanizmaları hakkında fikir sahibi olmaları ÖÇ-7 Akut ve kronik inflamasyon konusunda fikir sahibi olmaları ÖÇ-8 Hücre zedelenmesi ve hücre ölümü konusunda fikir sahibi olmaları ÖÇ-9 Temel immün mekanizmalar konusunda bilgi sahibi olmaları ÖÇ-10 Hemodinamik bozukluklar konusunda bilgi sahibi olmaları ÖÇ- 11 Genetik hastalıklar konusunda bilgi sahibi olmaları ÖÇ- 12 Tümör biyolojisi hakkında fikir sahibi olmaları ÖÇ-13 Çevresel patoloji konusunda bilgi sahibi olmaları
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Patolojiye giriş ve laboratuar çalışma teknikleri
2. Hafta 1-Hüçre Zedelenmesi Genel Mekanizmalar 2-Apopitoz - Nekroz
3. Hafta 1-Hücresel Adaptasyon bozuklukları 2-Hücre içi birikimler
4. Hafta 1-Akut iltihap I 2-Akut iltihap II
5. Hafta 1- Kronik iltihap 2- Rejenerasyon ve reperasyon
6. Hafta 1- Amiloidoz 2- Radyasyon zedelenmesi
7. Hafta 1- Hemodinamik bozukluklar I 2- Hemodinamik bozukluklar II
8. Hafta 1- Genetik hastalıklar patolojisi I 2- Genetik hastalıklar patolojisi II
9. Hafta 1- İmmunopatoloji I 2- İmmunopatoloji I
10. Hafta 1- Neoplazi tanımı ve sınıflaması 2- Benign ve malign tümörlerin ayırıcı tanısı
11. Hafta 1- Kanser epidemiyolojisi 2- Neoplazide yayılım ve metastaz
12. Hafta 1- Neoplazide etiyoloji I 2- Neoplazide etiyoloji II
13. Hafta 1- Epitelyal tümörler 2- Mezankimal tümörler
14. Hafta 1- Çevresel hastalıklar I 2- Çevresel hastalıklar II
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1) Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease- 7th ed, Elsevier 2) Aynı kitabın Türkçe çevirileri, özet kitabı
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ÖÇ1

3

              

ÖÇ2

  

3

2

4

      

3

   

ÖÇ3

  

3

2

       

3

   

ÖÇ4

  

3

2

       

3

3

  

ÖÇ5

5

5

       

4

     

ÖÇ6

4

4

       

3

     

ÖÇ7

4

4

       

3

     

ÖÇ8

4

4

       

3

     

ÖÇ9

4

4

       

3

     

ÖÇ10

4

4

       

3

     

ÖÇ11

4

4

       

3

     

ÖÇ12

4

4

       

3

     

ÖÇ13

4

3

       

3