HİS101


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ HİS101 Hemşirelik Bölümü; 2023 Öncesi Müfredat Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
28 47 75 2 3

Ders Sorumluları Öğr.Gör.Dr. Simge ÇELEBİ AYLAN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir ön koşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders; hücre ve dokuların gelişimleri ve erişkinde yer alan modellerinin yapı ve fonksiyonlarının tanıtılmasına yönelik bilgi kazandırmayı amaçlar.
Dersin İçeriği Bu ders hücre ve dokuların gelişimleri ve gelişim bozuklukları ile erişkinde yer alan modellerinin yapı ve fonksiyonlarına yönelik bilgi kazandırır. Canlı bir organizmanın örgüsünü oluşturan hücre ve dokuların yapı ve fonksiyonunu bağdaştırır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin histoloji alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; ÖÇ-1 Hücre ve dokuların ışık mikroskobik olarak boyanma özelliklerini tanımlar. ÖÇ-2 Organellerin histolojik ince yapısını ve fonksiyonel özelliklerini tanımlar. ÖÇ-3 Hücre çekirdeğinin kromatin materyalini öğrenir ve hücre aktivitesi hakkında bilgi edinir. ÖÇ-4 Hücrelerin bölünme modellerini ve yenilenme süreçlerini öğrenir. ÖÇ-5 Epitel dokusunun genel yapı özelliklerini ve fonksiyonlarını öğrenir. ÖÇ-6 Destek dokusuna ait ara madde ve hücre yapılarını öğrenir. ÖÇ-7 Kan hücrelerinin yapı ve fonksiyonlarını tanımlar ve klinik ilişkilerini öğrenir. ÖÇ-8 İskelet, kalp ve düz kasın yapı ve fonksiyonlarını tanımlar. ÖÇ-9 Sinir dokusunu oluşturan nöron ve nörogliya hücrelerinin yapı ve fonksiyonunu öğrenir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Mikroskopların tanımlanması ve ışık mikroskobu doku takibi.
2. Hafta Hücrenin histolojik tanımlanması ve genel özellikleri
3. Hafta Hücre zarının ince yapı özellikleri
4. Hafta Hücrenin organelleri ve inklüzyonları.
5. Hafta Hücre organelleri
6. Hafta Hücre çekirdeği ve kromatin materyalin tanımlanması
7. Hafta Hücre bölünmeleri, mitoz ve mayoz bölünmenin özellikleri
8. Hafta Epitel dokusu: Hücrelerinin ve genel yapı özelliklerinin tanımlanması ve fonksiyonu
9. Hafta Bağ dokusu: Hücrelerinin ve genel yapıözelliklerinin tanımlanması ve fonksiyonu
10. Hafta Kıkırdak dokusu: Hücrelerinin ve genel yapı özelliklerinin tanımlanması ve fonksiyonu
11. Hafta Kemik dokusu: Hücrelerinin ve genel yapı özelliklerinin tanımlanması ve fonksiyonu
12. Hafta Kan dokusu: Hücrelerinin ve genel yapı özelliklerinin tanımlanması ve fonksiyonu
13. Hafta Kas dokusu: Hücrelerinin ve genel yapı özelliklerinin tanımlanması ve fonksiyonu
14. Hafta Sinir dokusu: Hücrelerinin ve genel yapı özelliklerinin tanımlanması ve fonksiyonu
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Temel Histoloji, L Carlos Junqueira, Çeviri editörü: Prof Dr Yener Aytekin
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

ÖÇ1

5

3

4

1

3

2

4

2

5

2

5

5

ÖÇ2

5

3

4

1

3

2

4

2

5

2

5

5

ÖÇ3

5

3

4

1

3

2

4

2

5

2

5

5

ÖÇ4

5

3

4

1

3

2

4

2

5

2

5

5

ÖÇ5

5

3

4

1

3

2

4

2

5

2

5

5

ÖÇ6

5

3

4

1

3

2

4

2

5

2

5

5

ÖÇ7

5

3

4

1

3

2

4

2

5

2

5

5

ÖÇ8

5

3

4

1

3

2

4

2

5

2

5

5

ÖÇ9

5

3

4

1

3

2

4

2

5

2

5

5