SEÇ221


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
YAŞLI SAĞLIĞI SEÇ221 Hemşirelik Bölümü; 2023 Öncesi Müfredat Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
28 15 15 58 2 2

Ders Sorumluları Dr.Öğr.Üyesi Handan Terzi
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Dersin ön koşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders, öğrencinin yaşlı sağlığını koruma, geliştirme ve bakımına ilişkin temel konularda bilgi sahibi olmasını, yaşlı bakım hizmetlerini holistik yaklaşımla değerlendirmesini, yaşlı bireyin yaşam kalitesinin artmasına katkı sağlamak ve yaşlıların iyilik haline yönelik hizmet ve çalışmalar üretilebilmek için gerekli bilgi, beceri ve öz yeterliliği kazanmasını amaçlar.
Dersin İçeriği Bu ders yaşlı sağlığı ve hemşirelik bakımına yönelik kavram ve konuları inceler.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp başarıyla tamamlayan öğrencilerin edineceği kazanımlar şunlardır: ÖÇ-1. Yaşlılık ve yaşlanmayla ilgili kavramları tanımlar. ÖÇ-2. Dünyada ve ülkemizde yaşlı nüfusun demografik yapısını tartışır. ÖÇ-3. Yaşlılarda görülen sağlık sorunlarını sıralar. ÖÇ-4. Yaşlılarda akılcı ilaç kullanımının önemini açıklar. ÖÇ-5. Yaşlıya bakım veren hemşirenin rol ve sorumluluklarını sıralar.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin Tanıtılması Yaşlılıkla İlgili Kavram ve Tanımlar
2. Hafta Yaşlı Nüfusun Demografik Yapısı
3. Hafta Yaşlanma ve Yaşlılığa İlişkin İnanç ve Tutumlar
4. Hafta Ulusal ve Uluslararası Yaşlılık Politikaları
5. Hafta Yaşlanmaya Bağlı Fizyolojik ve Psikolojik Değişimler
6. Hafta Yaşlı Bireyin Sağlığının Değerlendirilmesi: Kapsamlı Geriatrik Değerlendirme
7. Hafta Yaşlılıkta Sık Görülen Sağlık Sorunları ve Hemşirelik Bakımı
8. Hafta Yaşlılıkta Sık Görülen Sağlık Sorunları ve Hemşirelik Bakımı
9. Hafta Yaşlı Bireylerde İlaç Kullanımı ve Tamamlayıcı-Alternatif Terapi Uygulamaları
10. Hafta Yaşlı Bireylerde Yeti yitimi
11. Hafta Yaşlıya Kötü Muamele: İhmal ve İstismar
12. Hafta Yaşlı Bireylerde Ev Kazaları ve Düşmeler
13. Hafta Yaşlılarda Yaşam Kalitesi
14. Hafta Yaşlı Sağlığının Korunması ve Geliştirilmesi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1- Bilgili, N., & Kitiş, Y. (Ed). Yaşlılık ve Yaşlı Sağlığı. Vize Yayıncılık, Ankara, 2017. 2- Kapucu, S. (Ed). Geriatri Hemşireliği. Hipokrat Yayınevi, Ankara, 2019. 3- Aylaz, R. (Ed). Yaşlı Sağlığı ve Hemşirelik Bakımı. İnönü Üniversitesi Yayınları, Malatya, 2019. 4- Karadakovan A. (Ed). Yaşlı Sağlığı ve Bakım. Nobel Kitapevi, Ankara, 2014. 5- Konu ile ilgili güncel makaleler.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

ÖÇ1

5

5

5

2

2

5

1

1

5

1

5

5

ÖÇ2

5

5

5

3

3

5

2

1

5

3

5

5

ÖÇ3

5

5

5

5

4

5

3

4

5

1

5

5

ÖÇ4

5

5

5

5

3

5

5

1

5

3

5

5

ÖÇ5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

1

5

5

 

* Katkı Düzeyi: 1-Çok düşük, 2-Düşük, 3-Orta, 4-Yüksek, 5-Çok yüksek