HEM401


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ HEM401 Hemşirelik Bölümü; 2023 Öncesi Müfredat Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
84 224 196 504 14 17

Ders Sorumluları Dr. Mehmet Haydar KAYA
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Ön koşul bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı; insanı ve insan davranışlarını anlamayı temel alarak, ruh sağlığını etkileyen gelişimsel, biyopsikososyal değişimler ışığında sağlıklı/ruh sağlığı bozulmuş birey, aile ve toplumu değerlendirebilmeyi, ruh sağlığının korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliği temel ilke, kavram, yöntem ve uygulamalarını açıklamaktır.
Dersin İçeriği Bu dersin içeriğini; ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliğine ilişkin koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici teorik ve uygulamalı bilginin anlatım ve vaka tartışmaları; öğrencinin duygu, düşünce, davranış ve kişiler arası ilişki becerilerinin farkına vararak terapötik iletişim becerilerini kazanabilmesi ve hemşirelik sürecine aktarabilmesine yönelik bilgi ve uygulamalar oluşturur.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. İnsan ve ruh sağlığı kavramını, insanın ruh sağlığını etkileyen dinamikleri, ruh sağlığının korunmasında psikiyatri hemşiresinin rollerini tanımlayabilir. 2. Ruhsal sağlık, hastalık ve koruma kavramlarını bilir; dünyada ve ülkemizde ruh sağlığının önemi, korunması, sürdürülmesi, geliştirilmesini ve bu alanda hemşirenin sorumluluklarının farkına varır. 3. İnsanın normal ve normal olmayan davranış örüntülerini ve bu davranışları etkileyen faktörleri açıklayabilir. 4. Ruhsal bozukluğu olan hasta ile görüşme yaparken terapötik iletişim becerilerini kullanır. 5. Ruhsal bozukluğu olan bireyin gözlemini yapar ve gözlem raporu yazmanın önemini farkına varır. 6. Fiziksel hastalığı olan ve hastalığın duygusal sorunlarını ve yaşam krizleri yaşayan hastalara yardım etmek için “psikososyal hemşirelik değerlendirmesi” yapar. 7. Toplumda ruh sağlığı yönünden risk taşıyan grupları değerlendirir, bireylerin ruh sağlığını koruma, iyileştirme ve rehabilite etme yönünden ailesiyle birlikte değerlendirerek hemşirelik müdahalelerini planlar ve uygular. 8. Ruhsal bozuklukların tedavisinde hemşirenin rol ve sorumluluklarını algılar. 9. Psikiyatri hemşireliğinde etik ilkeleri bilir ve uygular.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Psikiyatri Hemşireliği Tarihçesi Teoriler Benliğin Savunma Düzenekleri Kişilik Gelişimi
2. Hafta Psikiyatri Hemşireliğinde Temel Kavramlar Tedavi Edici Ortam ve İletişim Grup Girişimleri Hemşire-hasta İlişkisi Ruhsal Durum Muayenesi ve Psikiyatrik Görüşme
3. Hafta Psikoz ve Nevroz Duygulanım Bozuklukları
4. Hafta Şizofreni, Sanrılı (Paranoid) Bozukluklar
5. Hafta Nevrotik, Stresle İlgili Somatoform Bozukluklar-I
6. Hafta Nevrotik, Stresle İlgili Somatoform Bozukluklar-II
7. Hafta Kişilik Bozuklukları Cinsel Uyum Sorunları Psikosomatik Hastalıklar
8. Hafta Organik Ruhsal Bozukluklar Psikoaktif Madde Kullanımına Bağlı Bozukluklar
9. Hafta Çocukluk Çağı Ruhsal Sorunlar ve Bozukluklar
10. Hafta Ruhsal Bozukluklarda İlaç Sağaltımı Ruhsal Bozukluklarda Somatik Sağaltım Psikoterapiler
11. Hafta Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Acil Psikiyatrik Hizmetler Kriz Kavramı ve Krize Müdahale
12. Hafta Yaşlılık Toplum Ruh Sağlığı Koruyucu Ruh Sağlığı Hizmetleri
13. Hafta Yasal ve etik konular Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğine uygun olan kültürel ve spirütüel kavramlar
14. Hafta Hemşirelik Süreci Uygulama Çalışmaları
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Kum, N. ve Ark.,(1996) Psikiyatri Hemşireliği El Kitabı, Koç Yayınları; İstanbul. 2. Öztürk, O, Uluşahin A.,(2015) Ruh Sağlığı ve Bozuklukları, Bayt Yayın Hizmetleri; Ankara. 3. Townsend, M.C., (2014) Essentials of Psychiatric Mental Health Nursing, Sixth Edition, F.A Davis Company; Philadelphia 4. Varcoralis E.M. (2016). Foundations of Psychiatric-Mental Health Nursing, W.B. Saunders Company; Philadelphia 5. Butcher N., Mineka S., Hooley N.J. (2013). Abnormal Psychology. (Çeviri Editörü:İhsan D.). Anormal Psikoloji.Kaknüs Yayınları,İstanbul.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

ÖÇ1

5

4

5

3

5

5

5

5

5

1

1

5

ÖÇ2

4

4

5

3

5

5

5

5

5

1

2

5

ÖÇ3

4

5

3

3

5

3

3

4

4

1

2

5

ÖÇ4

3

4

4

2

4

4

5

5

3

1

1

5

ÖÇ5

4

4

3

2

5

2

5

5

2

1

4

5

ÖÇ6

3

4

3

1

5

3

5

5

4

1

3

5

ÖÇ7

4

4

3

2

5

2

5

5

2

1

3

5

ÖÇ8

3

2

2

1

5

3

3

5

2

1

1

5

ÖÇ9

2

1

5

1

2

1

3

3

5

1

1

5