HEM401


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ HEM401 Hemşirelik Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Bahar)
84 224 196 504 14 17

Ders Sorumluları Doç Dr. Meral DEMİRALP
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders; insanı ve insan davranışlarını anlamayı temel alarak, ruh sağlığını etkileyen gelişimsel, biyopsikososyal değişimler ışığında sağlıklı/ruh sağlığı bozulmuş birey, aile ve toplumu değerlendirebilmeyi, ruh sağlığının korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliği temel ilke, kavram, yöntem ve uygulamalarını hemşirelik süreci yoluyla öğretmeyi amaçlar.
Dersin İçeriği Ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliğine ilişkin koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici teorik ve uygulamalı bilginin anlatım ve vaka tartışmalarını; öğrencinin duygu, düşünce, davranış ve kişiler arası ilişki becerilerinin farkına vararak terapötik iletişim becerilerini kazanabilmesini ve hemşirelik sürecine aktarabilmesini içerir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin ruh sağlığı hemşireliği alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; ÖÇ-1. İnsan ve ruh sağlığı kavramını, insanın ruh sağlığını etkileyen dinamikleri, ruh sağlığının korunmasında psikiyatri hemşiresinin rollerini tanımlar. ÖÇ-2. İnsanın normal ve normal olmayan davranış örüntülerini ve bu davranışları etkileyen faktörleri bilir. ÖÇ-3. Ruhsal sağlık, hastalık ve koruma kavramlarını bilir; dünyada ve ülkemizde ruh sağlığının önemi, korunması, sürdürülmesi, geliştirilmesini ve bu alanda hemşirenin sorumluluklarını tartışır. ÖÇ-4 Alanda toplumda ruh sağlığı yönünden risk taşıyan grupları değerlendirir, bireylerin ruh sağlığını koruma, iyileştirme ve rehabilite etme yönünden ailenin önemini kavrar ve bireyleri ailesiyle birlikte değerlendirerek planladığı hemşirelik müdahalelerini uygular. ÖÇ-5 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle alanındaki güncel bilgileri takip eder.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Ruh Sağlığı Kavramı, Tarihçe, Ruh Sağlığına İlişkin Genel İlkeler, kavramlar, Davranışın nörobiyolojik ve psikodinamik temelleri, Savunma Düzenekleri, Ruh Sağlığı Yönünden Gelişim Dönemleri ve kişilik gelişimi
2. Hafta Ruhsal Durum Muayenesi, Psikiyatrik Hastalık Belirtileri, Hasta-hemşire ilişkisinin ilkeleri ve psikiyatrik görüşme, Gözlem ve öykü alma, Ruhsal bozukluklarda tanı ve sınıflama, Terapötik Ortam, Hasta Kabul ve Taburculuk Süreci
3. Hafta Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar (Film-Akıl oyunları), Duygu-durum bozuklukları
4. Hafta Duygu-durum bozuklukları (devam), Nevrotik, stresle ilgili ve somatoform bozukluklar (Anksiyete Bozuklukları, Obsesif- kompulsif bozukluk, Örselenme ya da zorlanma etkisine bağlı bozukluklar, Disosiyatif Bozukluklar ve Somatoform Bozukluklar
5. Hafta Kişilik bozuklukları, Ruhsal etkenlere bağlantılı fizyolojik işlev bozuklukları (Yeme bozuklukları, Uyku bozuklukları)
6. Hafta Organik Ruhsal Bozukluklar, Konsültasyon-liyezon psikiyatrisi (Bedensel hastalıklarda ruhsal bozukluklar)
7. Hafta Madde Kullanım Bozuklukları Ruhsal bozukluklarda tedaviler (genel ilkeler, ilaç tedavisi, somatik tedavi yöntemleri, psikoterapiler)
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Ruhsal bozukluklarda tedaviler (Devam), Psikiyatrik Rehabilitasyon, Kriz Kavramı ve Krize Müdahale
10. Hafta Acil Psikiyatrik Durumlar, Kriz Kavramı ve Krize Müdahale
11. Hafta Çocukluk çağı ruhsal sorunları
12. Hafta Yasal ve etik konular
13. Hafta Koruyucu Ruh Sağlığı Hizmetleri, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Alanında Hemşirelik Süreci
14. Hafta Uygulama Çalışmaları
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Kum, N. ve Ark.,(1996) Psikiyatri Hemşireliği El Kitabı, Koç Yayınları; İstanbul. 2. Öztürk, O, Uluşahin A.,(2015) Ruh Sağlığı ve Bozuklukları, Bayt Yayın Hizmetleri; Ankara. 3. Stuart, G.W., Laraia M.T., (2001) Psychiatric Nursing, Mosby; Toronto 4. Townsend, M.C., (2014) Essentials of Psychiatric Mental Health Nursing, Sixth Edition, F.A Davis Company; Philadelphia 5. Yalom I. (1998) Kısa Süreli Grup Terapileri:İlkeler Ve Teknikler (Çev: Nesrin Hislişahin), Pastel Matbaacılık, Türk Psikologlar Derneği Yayınları No 18; Ankara
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

 3 3     5    4  

ÖÇ2

 5

5

 5     

4

  

4

3

 

ÖÇ3

   

4

5

3 5    

5

3

 

ÖÇ4

   

4

5

5

 5 5

5

 5 

5

5

 

ÖÇ5

  

5

        5 5
               

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek