FAR201


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
FARMAKOLOJİ FAR201 Hemşirelik Bölümü; 2023 Öncesi Müfredat Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
28 42 70 2 2

Ders Sorumluları Dr. Teslime ERDOĞAN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı İlaç ve ilaçların özelliklerini anlatan Genel Farmakoloji eğitimi ile insan vücudundaki çeşitli sistemlere (GİS, KVS, Endokrin sistem gibi) etkili ilaçlar hakkında temel bilgileri vermeyi amaçlar.
Dersin İçeriği Farmakoloji (FAR201) dersi, öğrencilere hangi hastalıkta hangi ilacı kullanabileceğini öğreten, doğru tedaviyi doğru hastaya, doğru dozda ve doğru yolla uygulamaya yönelik bilgi ve tutum edinme imkânı sağlayan bir derstir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp başarıyla tamamlayan öğrencilerin edineceği kazanımlar şunlardır: ÖÇ-1. Temel Farmakoloji kavramları, ilaç şekilleri ve uygulama yöntemlerini, ilacın vücuttaki (absorpsiyon-dağılım-metabolizma-eliminasyon) akıbetini öğrenmek. ÖÇ-2. İlaç reseptör etkileşmesi kavramını ve ilaç dozlarının nasıl belirlendiğini öğrenmek. ÖÇ-3. İlaç etkileşmeleri, ilaç yan etkileri ve toksik etkilerini ve bunlara bağlı oluşan durumlarda yapılması gerekenleri öğrenmek. ÖÇ-4.Otonom Sinir Sistemi ve nörotransmitterlerini, bu sistemde kullanılan ilaçları, Kardivasküler ve Santral Sinir Sistemi hastalıklarında kullanılan ilaçları öğrenmek. ÖÇ-5. Solunum, sindirim ve endokrin sistem bozukluklarında kullanılan ilaçları öğrenmek. ÖÇ-6. Antiromatizmal, Non-steroidal ve Kemoterapötik ilaçları öğrenmek
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Farmakolojiye Giriş: · Temel kavramlar · İlaçların kaynakları · İlaçların terapötik ve farmakolojik sınıflandırması · Kimyasal, Jenerik ve Ticari (Müstahzar) ilaç isimleri · Kimyasal eşdeğerlik, biyoeşdeğerlik, terapötik eşdeğerlik · Reçete ve OTC (over the counter) ilaçlar
2. Hafta Genel farmasötik, farmakokinetik ve farmakodinamik özellikler
3. Hafta İlaçların farmasötik şekilleri ve ilaç veriliş yolları, ilaçlarda doz hesaplanması İlaç etkisini değiştiren faktörler,
4. Hafta Çocuklarda, yaşlılarda, gebelik ve laktasyonda ilaç kullanımı İlaç etkileşmeleri, İlaç uygulamalarında hemşirenin rolü ve sorumluluğu
5. Hafta İlaçların toksik etkileri Akut ilaç zehirlenmesine yaklaşım
6. Hafta OSS Farmakolojisi
7. Hafta OSS Farmakolojisi
8. Hafta KVS Farmakolojisi
9. Hafta KVS Farmakolojisi
10. Hafta Antipsikotik ilaçlar ve Antiparkinson ilaçlar Antidepresan ilaçlar
11. Hafta SSS stimülanları, analeptik ve Antiepileptik ilaçlar Opioid analjezikler, ilaç ve madde bağımlılığı
12. Hafta Non-steroid antiinflamatuvarlar Sindirim sistemi ilaçları, emetik ve antiemetikler
13. Hafta Antiseptik-dezenfektanlar, O2 ve diğer tedavi gazları, Sıvı-elektrolit dengesi bozukluklarında kullanılan ilaçlar
14. Hafta Kemoterapötikler
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1- Kayaalp, S.O. (2009). Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. Pelikan Kitabevi, Ankara. 2- Cingi, İ., Erol, K. (1996). Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sağlık Personeli Ön Lisans Eğitimi, Farmakoloji. 3- Dökmeci, İ. (2001): Meslek Yüksekokulları için Farmakoloji Dersleri, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul. 4- Dökmeci, İ., Dökmeci A.H., (2016). Sağlık Bilimleri Fakülteleri ve Sağlık Yüksekokulları için Farmakoloji, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul. 5- Approach Nursery
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

ÖÇ1

5

 1

4

 1

3

ÖÇ2

5

4

3

ÖÇ3

5

4

3

ÖÇ4

5

4

3

ÖÇ5

5

4

3

ÖÇ6

5

4

 1

 1

3