FAR201


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
FARMAKOLOJİ FAR201 Hemşirelik Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
28 42 70 2 2

Ders Sorumluları Yrd.Doç. Şahika Güner
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Genel farmakoloji eğitimi hakkında, insan vücudundaki çeşitli sistemlere (GİS, KVS endokrin sistem gibi) etkili ilaçlar hakkında temel bilgiyi vermeyi amaçlar
Dersin İçeriği Ders, öğrencilere hangi hastalık durumunda hangi ilacı kullanabileceğini bilmesinin yanı sıra, doğru tedaviyi doğru hastaya, doğru dozda, doğru yolla uygulamaya yönelik bilgi ve tutum edinme imkanı sağlar.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1.Temel farmakoloji kavramları, ilaç şekilleri ve uygulama yöntemlerini, ilacın vücuttaki (absorbe-dağılım-metabolizma-eliminasyon) akıbetini öğrenmek. 2. İlaç reseptör etkileşmesi kavramını ve ilaç dozlarının nasıl belirlendiğini öğrenmek. 3. İlaç etkileşmeleri, yan etkileri ve toksik etkilerini ve bunlara bağlı oluşan durumlarda yapılması gerekenleri öğrenmek. 4.Otonom sinir sistemi, nörotransmitterlerini, Kardivasküler ve Santral sinir sistemi hastalıklarında kullanılan ilaçları öğrenmek. 5. Solunum, sindirim ve endokrin sistem bozukluklarında kullanılan ilaçları öğrenmek. 6. Antiromatizmal ve Non-steroidal ve Kemoterapötik ilaçları öğrenmek.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Farmakolojiye Giriş: · Temel kavramlar · İlaçların kaynakları · İlaçların terapötik ve farmakolojik sınıflandırması · Kimyasal, Jenerik ve Ticari (Müstahzar) ilaç isimleri · Kimyasal eşdeğerlik, biyoeşdeğerlik, terapötik eşdeğerlik · Reçete ve OTC (over the counter) ilaçlar
2. Hafta Genel farmasötik, farmakokinetik ve farmakodinamik özellikler
3. Hafta İlaçların farmasötik şekilleri ve ilaç veriliş yolları, ilaçlarda doz hesaplanması İlaç etkisini değiştiren faktörler,
4. Hafta Çocuklarda, yaşlılarda, gebelik ve laktasyonda ilaç kullanımı İlaç etkileşmeleri, İlaç uygulamalarında hemşirenin rolü ve sorumluluğu
5. Hafta İlaçların toksik etkileri Akut ilaç zehirlenmesine yaklaşım
6. Hafta OSS Farmakolojisi
7. Hafta OSS Farmakolojisi
8. Hafta KVS Farmakolojisi
9. Hafta KVS Farmakolojisi
10. Hafta Antipsikotik ilaçlar ve Antiparkinson ilaçlar Antidepresan ilaçlar
11. Hafta SSS stimülanları, analeptik ve Antiepileptik ilaçlar Opioid analjezikler, ilaç ve madde bağımlılığı
12. Hafta Non-steroid antiinflamatuvarlar Sindirim sistemi ilaçları, emetik ve antiemetikler
13. Hafta Antiseptik-dezenfektanlar, O2 ve diğer tedavi gazları, Sıvı-elektrolit dengesi bozukluklarında kullanılan ilaçlar
14. Hafta Kemoterapötikler
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. KAYAALP, S O. (2009); Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. Pelikan Kitapevi, Ankara. 2. CİNGİ, I; EROL, K. (1996); Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sağlık Personeli Önlisans Eğitimi, Farmakoloji. 3. DÖKMECİ, I. (2001); M.Y. Okulları için Farmakoloji Dersleri. Nobel Tıp Kitapevleri. 4. Approach Nursery…
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

5

 

4

        

3

   

ÖÇ2

5

 

4

        

3

   

ÖÇ3

5

 

4

        

3

   

ÖÇ4

5

 

4

        

3

   

ÖÇ5

5

 

4

        

3

   

ÖÇ6

5

 

4

        

3