SEÇ308


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
PSİKOSOSYAL HEMŞİRELİK SEÇ308 Hemşirelik Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
28 28 56 2 2

Ders Sorumluları Prof.Dr. Gülcihan AKKUZU
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul YOK
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı; hastalığın duygusal alanlarıyla, sağlığı etkileyen yaşam krizleriyle ya da psikiyatrik bozukluklarla baş etme güçlüğü yaşayan bireylere yardım etmek için gerekli hemşirelik bilgi ve becerilerinin öğretilmesi, hastalıklara verilen psikososyal yanıtların özelliklerini anlama ve değerlendirebilme yeteneğinin kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriği Genel olarak bu derste psikososyal hemşirelik becerileri tanıtılmaktadır. Hastalığa psikososyal yanıt, psikososyal hemşirelik değerlendirmesi, hemşirelerin zor hasta davranışlarına tepkileri, krize müdahale,öfke problemleri, anksiyeteli hasta ile çalışma, konfüzyon problemleri vb. konular bu derste işlenecektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Hastalığa verilen duygusal tepkide, beden imajı, benlik saygısı, güçsüzlük, kayıp, umutsuzluk gibi kavramları tanımlama 2- Hastanın hastalığa yanıt olarak kullandığı savunma mekanizmalarını ve yaygın olarak kullanılan baş etme mekanizmalarını açıklama 3- Hastanın psikososyal hemşirelik değerlendirmesini yapma 4- Terapötik iletişim tekniklerini ve hastayı kabullenme, güven oluşturma, benlik saygısını artırma gibi psikososyal becerileri gibi kullanabilme 5- Anksiyete, konfüzyon, ağrı deneyimleyen ya da öfke gibi problemi olan hastaların psikososyal hemşirelik girişimlerini planlama. 6- Hastanın kriz tepkisini değerlendirme ve kriz görüşmesi yapabilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Psikososyal bakım nedir?
2. Hafta Hastalığa psikososyal yanıt
3. Hafta Psikososyal beceriler
4. Hafta Hemşirelerin zor hasta davranışlarına tepkileri
5. Hafta Krize müdahale
6. Hafta Anksiyete problemleri
7. Hafta Öfke problemleri
8. Hafta Konfüzyon problemleri
9. Hafta Psikotik düşünce süreçleri ile ilgili problemler
10. Hafta Diğer problemler (Manipülatif hasta, uyumsuz hasta, talep edici, bağımlı hasta)
11. Hafta Diğer problemler (Manipülatif hasta, uyumsuz hasta, talep edici, bağımlı hasta)
12. Hafta Ağrı deneyimleyen hasta
13. Hafta Kronik hastalığı olan hasta
14. Hafta Afet mağduru birey ile çalışma
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Psikososyal Hemşirelik Genel Hasta Bakımı İçin”, Linda M. Gorman, Donna F. Sultan, Çeviri Editörleri: Prof.Dr.Fatma ÖZ, Doç.Dr. Meral DEMİRALP, 3.Baskı, ISBN:978-605-4649-89-1, Mayıs 2014 Akademisyen Kitabevi ANKARA 2. Keltner NL, Bostrom CE, McGuinness T. Psychiatric Nursing. 6th ed. Missouri, USA: Elsevier-Mosby; 2011. 3. Varcarolis EM, Halter MJ, eds. Foundations of Psychiatric Mental Health Nursing A Clinical Approach. 6th ed. Missouri: Saunders-Elsevier;2010.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

 

4

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 4

4

4

 

 

5

 

5

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

 

 

 

 

 

5

5

 

5

5

 

 

5

 

ÖÇ4

 

 

 

 

 

 

5

5

 

5

5

 

 

5

 

ÖÇ5

 

 

 

 

 

 

5

5

 

5

5

 

 

5

 

ÖÇ6

 

 

 

 

 

 

5

5

 

5

5

 

 

5