SEÇ308


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
PSİKOSOSYAL HEMŞİRELİK SEÇ308 Hemşirelik Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
28 28 56 2 2

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Nazan TURAN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Ön koşul bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı; hastalığın duygusal alanlarıyla, sağlığı etkileyen yaşam krizleriyle ya da psikiyatrik bozukluklarla baş etme güçlüğü yaşayan bireylere yardım etmek için gerekli hemşirelik bilgi ve becerilerinin öğretilmesi, hastalıklara verilen psikososyal yanıtların özelliklerini anlama ve değerlendirebilme yeteneğinin geliştirilmesidir.
Dersin İçeriği Bu dersin içeriğini; psikososyal hemşirelik becerileri, hastalığa psikososyal yanıt, psikososyal hemşirelik değerlendirmesi, hemşirelerin zor hasta davranışlarına tepkileri, krize müdahale,öfke problemleri, anksiyeteli hasta ile çalışma, konfüzyon problemleri vb. konular oluşturur.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1- Hastalığa verilen duygusal tepkide, beden imajı, benlik saygısı, güçsüzlük, kayıp, umutsuzluk gibi kavramları tanımlayabilir. 2- Hastanın hastalığa yanıt olarak kullandığı savunma mekanizmalarını ve yaygın olarak kullanılan baş etme mekanizmalarını açıklayabilir. 3- Hastanın psikososyal hemşirelik değerlendirmesini yapabilir. 4- Terapötik iletişim tekniklerini ve hastayı kabullenme, güven oluşturma, benlik saygısını artırma gibi psikososyal becerileri gibi kullanabilir. 5- Anksiyete, konfüzyon, ağrı deneyimleyen ya da öfke gibi problemi olan hastaların psikososyal hemşirelik girişimlerini planlayabilir. 6- Hastanın kriz tepkisini değerlendirebilir ve kriz görüşmesi yapabilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Psikososyal hemşirelik, psikososyal bakım ve önemi
2. Hafta Hastalık durumunda gözlenen psikososyal tepkiler
3. Hafta Zor hasta kavramı ve hemşirelerin zor hasta davranışlarına olası tepkileri
4. Hafta Ağrı ve ağrı sorunu olan bireye hemşirelik yaklaşımı
5. Hafta Agresif ve şiddet potansiyeli olan birey ve hemşirelik yaklaşımı
6. Hafta Öfke, anskiyete ve hemşirelik yaklaşımı
7. Hafta Beslenme problemleri ve hemşirelik yaklaşımı
8. Hafta Spirütüel sıkıntısı olan birey ve hemşirelik yaklaşımı
9. Hafta Konfüzyon ve konfüze bireye hemşirelik yaklaşımı
10. Hafta Manipülatif / uyumsuz hasta/ talep edici/ bağımlı hasta ve hemşirelik yaklaşımı
11. Hafta Seksüel sorunu olan birey ve hemşirelik yaklaşımı
12. Hafta Madde kullanım bozuklukları ve hemşirelik yaklaşımı
13. Hafta Kriz ve krize müdahale
14. Hafta Film tartışması
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Psikososyal Hemşirelik Genel Hasta Bakımı İçin”, Linda M. Gorman, Donna F. Sultan, Çeviri Editörleri: Prof.Dr.Fatma ÖZ, Doç.Dr. Meral DEMİRALP, 3.Baskı, ISBN:978-605-4649-89-1, Mayıs 2014 Akademisyen Kitabevi ANKARA 2. Keltner NL, Bostrom CE, McGuinness T. Psychiatric Nursing. 6th ed. Missouri, USA: Elsevier-Mosby; 2011. 3. Varcarolis EM, Halter MJ, eds. Foundations of Psychiatric Mental Health Nursing A Clinical Approach. 6th ed. Missouri: Saunders-Elsevier;2010.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

ÖÇ1

5

5

4

2

4

3

3

3

3

 1

 1

3

ÖÇ2

5

5

1

2

2

1

2

2

 1

 1

3

ÖÇ3

5

5

3

2

5

4

5

5

5

 1

 1

3

ÖÇ4

2

4

2

3

1

5

5

2

 1

 2

3

ÖÇ5

5

5

2

1

5

3

5

5

4

 1

 2

3

ÖÇ6

5

5

3

5

4

3

3

3

 1

 2

3