SEÇ102


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
UÇ KOŞULLARDA FİZYOLOJİ SEÇ102 Hemşirelik Bölümü; 2023 Öncesi Müfredat Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
28 28 56 2 2

Ders Sorumluları Öğr.Gör.Dr. Kutluhan ERTEKİN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul YOK
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu derste insan fizyolojisinin sınırları, patolojik koşullar oluşmadan insan fizyolojisinin uç koşullara uyumu ve bunların mekanizmalarını öğrencilerin anlamasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu derste interaktif bir yöntemle insan fizyolojisinin uc-sıra dışı koşullara uyumu , hücreden sistemlere doğru irdelenir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin Fizyoloji alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır ÖÇ-1 Fizyolojik sınırlar ve homeostazis kavramını anlar. ÖÇ-2 Geri bildirim mekanizmalarını yorumlar. ÖÇ-3 Yüksek sıcaklıklarda insan fizyolojisini açıklar ÖÇ-4 Düşük sıcaklıklarda insan fizyolojisinin açıklar ÖÇ-5 Yüksek basınçta insan fizyolojisini açıklar ÖÇ-6 Hipoksik koşullarda insan fizyolojisini açıklar ÖÇ-7 Açlık durumunda insan fizyolojisini açıklar ÖÇ-8 Egzersiz ve antreman tanımlarını ve insan fizyolojisine etkisini anlar
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Fizyolojik sınırlar ve homeostazis kavramı.
2. Hafta Geri bildirim mekanizmaları
3. Hafta Yüksek sıcaklıklarda insan fizyolojisi
4. Hafta Düşük sıcaklıklarda insan fizyolojisi
5. Hafta Yüksek basınçta insan fizyolojisi
6. Hafta Yüksek basınçta insan fizyolojisi
7. Hafta Hipoksik koşullarda insan fizyolojisi
8. Hafta Hipoksik koşullarda insan fizyolojisi
9. Hafta Açlıkta insan fizyolojisi
10. Hafta Egzersiz ve antreman tanımları
11. Hafta Spor fizyolojisi
12. Hafta Spor fizyolojisi
13. Hafta Spor fizyolojisi
14. Hafta Spor fizyolojisi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Plowman S.A., Smith D.L., Exercise Physiology For Health Fitness and Performance Lippincott Williams & Wilkins, a Wolters Kluwer business, 3th edition, 2011 Froelicher V.,F., Myers J., Exercise and the Heart, Elsevier Inc., 5th edition, 2006 Rodney A. Rhoades, David R. Bell, Medical physiology : principles for clinical medicine / edited by. 4th edition Beam Wc, Adams Gm (2013). Egzersiz Fziyolojisi Laboratuvar El Kitabı (Özer M.K Çeviren). Nobel Akademik Yayıncılık. Ankara.. Ergen E., Egzersiz Fizyolojisi, Nobel Yayın Dağıtım, 3.basım, Ankara, 2013
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

ÖÇ1

4

4

3

 1

 1

 3

ÖÇ2

4

4

3

ÖÇ3

4

4

3

ÖÇ4

4

4

3

ÖÇ5

4

4

3

ÖÇ6

4

4

3

ÖÇ7

4

4

3

ÖÇ8

4

4

3

 2

 1