HEM301


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
DOĞUM VE KADIN SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ HEM301 Hemşirelik Bölümü; 2023 Öncesi Müfredat Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
84 224 196 504 14 17

Ders Sorumluları Dr. Mehtap UZUN AKSOY
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul YOK
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar İç Hastalıklar Hemşireliği dersinden başarılı olmuş olmak.
Dersin Amacı Bu ders öğrenciye ailenin, kadının, fetüsün ve yenidoğanın sağlığının korunması ve yükseltilmesi için gerekli bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlar.
Dersin İçeriği Bu ders öğrenciye üreme sistemi, gebeliğin oluşumu, doğum öncesi, doğum ve doğum sonu dönemlerle kadının tüm yaşam dönemlerindeki sağlığı ve hastalıklarına ilişkin bilgi ve becerileri kazandırır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp başarıyla tamamlayan öğrencilerin edineceği kazanımlar şunlardır: ÖÇ-1. Doğum-kadın sağlığı ve hastalıkları hemşireliğinin rolünü ve önemini açıklar, ÖÇ-2. Doğum-kadın sağlığı ve hastalıkları hemşireliği uygulamalarını çevreleyen etik sorunları tanır. ÖÇ-3. Doğum-kadın sağlığı ve hastalıkları hemşireliği konularında yeni gelişmeleri izleme, araştırma ve incelemenin önemini değerlendirebilir. ÖÇ-4. Türkiye’de kadının statüsünü ve sağlık sorunlarını açıklar. ÖÇ-5. Kadını aile ve çevresi ile bir bütün olarak değerlendirebilir. ÖÇ-6. Toplumda kadının ve ailesinin sağlığını korumak ve geliştirmek için gerekli bilgileri değerlendirebilir. ÖÇ-7. İnsan üremesine ilişkin gerekli bilgileri sınıflandırır. ÖÇ-8. Kadının gelişimsel dönemlerine özgü sağlık problemlerini tanıyıp uygun hemşirelik rollerini açıklar. ÖÇ-9. Yenidoğanın bakım gereksinimlerini tanıyarak, bunların karşılanmasında gerekli becerileri uygulayabilir. ÖÇ-10. Doğum-kadın sağlığı ve hastalıkları hemşireliği konularında edindiği bilgileri hemşirelik süreci doğrultusunda değerlendirebilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Kadın ve sağlık bakımı, üreme sağlığı ve üreme sisteminin anatomisi, klinik uygulama
2. Hafta Üreme sisteminin fizyolojisi, gebeliğin fizyolojisi, klinik uygulama
3. Hafta Fetüsün fizyolojisi, doğum öncesi bakım, klinik uygulama
4. Hafta Fetal sağlığın değerlendirilmesi, gebelikte yüksek riskler ve hemşirelik bakımı, gebelikte beslenme, klinik uygulama
5. Hafta Normal doğum, normal doğumda hemşirelik bakımı, klinik uygulama
6. Hafta Riskli doğum ve hemşirelik bakımı, yenidoğanın fizyolojisi ve bakımı, klinik uygulama
7. Hafta Doğum sonrası dönem ve hemşirelik bakımı, emzirme, pospartum riskler ve hemşirelik bakımı, klinik uygulama
8. Hafta Aile planlaması, kadın hayatının evreleri, klinik uygulama
9. Hafta Üreme organlarının fonksiyon bozukluğu ve hemşirelik bakımı, klinik uygulama
10. Hafta Fonksiyon dışı uterin kanamalar, klinik uygulama
11. Hafta Üreme sisteminin iç ve dış organlarının enfeksiyonu, klinik uygulama
12. Hafta Cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve hemşirelik bakımı, klinik uygulama
13. Hafta Genital organlarda iyi huylu ve kötü huylu tümörler, klinik uygulama
14. Hafta Genital organlarda iyi huylu ve kötü huylu tümörler ve hemşirelik bakımı, klinik uygulama
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%)
Diğer (%) 60
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Taşkın,L., Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, Sistem Ofset Matbaacılık, VI.Baskı, Ankara, 2005 2. Şirin A. Kadın Sağlığı, Bedray Yayıncılık, İstanbul 2008
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

ÖÇ1

5

 1

3

 1

 1

 1

5

 1

 1

 1

ÖÇ2

 1

5

 1

 1

ÖÇ3

2

5

4

5

ÖÇ4

5

3

5

ÖÇ5

4

5

5

3

4

5

ÖÇ6

5

5

ÖÇ7

5

5

4

4

5

ÖÇ8

5

5

5

3

3

4

4

4

ÖÇ9

5

4

3

3

4

3

ÖÇ10

5

5

3

3

4

3

3

4

4

* Katkı Düzeyi: 1-Çok düşük, 2-Düşük, 3-Orta, 4-Yüksek, 5-Çok yüksek