HEM301


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
DOĞUM VE KADIN SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ HEM301 Hemşirelik Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
84 224 196 504 14 17

Ders Sorumluları Prof.Dr. Gülcihan AKKUZU
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul YOK
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar İç Hastalıklar Hemşireliği dersinden başarılı olmuş olmak.
Dersin Amacı Bu ders öğrenciye ailenin, kadının, fetüsün ve yenidoğanın sağlığının korunması ve yükseltilmesi için gerekli bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlar.
Dersin İçeriği Bu ders öğrenciye üreme sistemi, gebeliğin oluşumu, doğum öncesi, doğum ve doğum sonu dönemlerle kadının tüm yaşam dönemlerindeki sağlığı ve hastalıklarına ilişkin bilgi ve becerileri kazandırır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; 1. Doğum-kadın sağlığı ve hastalıkları hemşireliğinin rolünü ve önemini kavrayabilme 2. Doğum-kadın sağlığı ve hastalıkları hemşireliği uygulamalarını çevreleyen etik sorunları değerlendirebilme 3. Doğum-kadın sağlığı ve hastalıkları hemşireliği konularında yeni gelişmeleri izleme, araştırma ve incelemenin önemini kavrayabilme 4. Türkiye’de kadının statüsünü ve sağlık sorunlarını kavrayabilme 5. Kadını aile ve çevresi ile bil bütün olarak ele alabilme 6. Toplumda kadının ve ailesinin sağlığını korumak ve geliştirmek için gerekli bilgileri kullanabilme 7. İnsan üremesine ilişkin gerekli bilgileri kazanabilme 8. Kadının gelişimsel dönemlerine özgü sağlık problemlerini tanıyıp uygun hemşirelik rollerini kullanabilme 9. Yenidoğanın bakım gereksinimlerini tanıyarak, bunların karşılanmasında gerekli becerileri kazanabilme 10. Doğum-kadın sağlığı ve hastalıkları hemşireliği konularında edindiği bilgileri hemşirelik süreci doğrultusunda uygulayabilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Kadın ve sağlık bakımı, üreme sağlığı ve üreme sisteminin anatomisi
2. Hafta Üreme sisteminin fizyolojisi, gebeliğin fizyolojisi
3. Hafta Fetüsün fizyolojisi, doğum öncesi bakım
4. Hafta Fetal sağlığın değerlendirilmesi, gebelikte yüksek riskler ve hemşirelik bakımı, gebelikte beslenme
5. Hafta Normal doğum, normal doğumda hemşirelik bakımı
6. Hafta Riskli doğum ve hemşirelik bakımı, yenidoğanın fizyolojisi ve bakımı
7. Hafta Doğum sonrası dönem ve hemşirelik bakımı, emzirme, pospartum riskler ve hemşirelik bakımı
8. Hafta Aile planlaması, kadın hayatının evreleri
9. Hafta Üreme organlarının fonksiyon bozukluğu ve hemşirelik bakımı
10. Hafta Fonksiyon dışı uterin kanamalar
11. Hafta Üreme sisteminin iç ve dış organlarının enfeksiyonu
12. Hafta Cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve hemşirelik bakımı
13. Hafta Genital organlarda iyi huylu ve kötü huylu tümörler
14. Hafta Genital organlarda iyi huylu ve kötü huylu tümörler ve hemşirelik bakımı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%)
Diğer (%) 60
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Taşkın,L., Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, Sistem Ofset Matbaacılık, VI.Baskı, Ankara, 2005 2. Şirin A. Kadın Sağlığı, Bedray Yayıncılık, İstanbul 2008
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

3

 

5

            

ÖÇ2

  

3

     

4

      

ÖÇ3

   

4

4

4

4

        

ÖÇ4

 

4

      

2

      

ÖÇ5

 

4

 

5

        

3

  

ÖÇ6

   

4

   

3

 

3

3

4

   

ÖÇ7

4

4

5

            

ÖÇ8

4

4

5

5

     

5

     

ÖÇ9

4

4

5

4

    

3

3

     

ÖÇ

10

3

3

3

5

     

5