TUR 101


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
TÜRK DİLİ I TUR 101 Hemşirelik Bölümü; 2023 Öncesi Müfredat Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
28 18 10 56 0 2

Ders Sorumluları Öğr.Gör. Oya TOKER
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin herhangi bir ön koşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrencilere Türk Dilinin özellikleriyle kuralları ve temel dilbilgisi verilir. Ayrıca, okuduğunu anlama, yazma ve konuşma becerilerini kazandırmak için uygulamalar yapılır.
Dersin İçeriği Türk Dili bilincinin geliştirilmesi; dil- düşünce ilişkisinin öneminin vurgulanması, bilimsel ve teknolojik alanda üretken, yaratıcı olunması için dil- düşünce ilişkisinin geliştirilmesi.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; ÖÇ1- Dilin niteliği ve özelliklerini tanır. ÖÇ2- Türkçe okuma, anlama ve anlatma, kendini ifade edebilmeye başlar. ÖÇ3- İnsan ilişkilerinde ve iş yaşamında iyi ve doğru iletişim kurar. ÖÇ4- Resmi yazışmaları eksiksiz ve yanlışsız şekilde oluşturur.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dil (Tanımı, Özellikleri ve Nitelikleri ) Dil kültür ilişkisi; dünya dilleri hakkında genel bilgi.
2. Hafta Anadil ve kavramlarıyla, dile ilişkin diğer kavramların anlamları.
3. Hafta Anadil; ölçünlü dil (standart dil); lehçe, ağız, argo, özel diller (meslek dilleri, grup dilleri) Konuşma Dili ve Türkçenin Söyleyiş Özellikleri (Konuşma diline ilişkin kimi özelliklerin örneklerle anlatımı.)
4. Hafta Yazı Dili ve Türkçenin Yazım Kuralları. Vurgu, tonlama ve yabancı sözcüklerin vurgusu. Türkçedeki sesler ve sesletimleri; Ezgi
5. Hafta Noktalama İmleri (Düşüncelerin yazılı olarak aktarılışında anlaşılabilirlik açısından büyük önemi olan (nokta, virgül vb) noktalama imlerinin örneklerle anlatımı.
6. Hafta Türkçenin Özellikleri. Yapısal Özellikleri, Kaynaksal Özellikleri, Anlamsal Özellikleri, Anlatım Yolları
7. Hafta Türkçenin Bugünkü Durumu Türkçedeki yabancı sözlükler, Kısaltmalar Dil Kullanımındaki Yanlışlar
8. Hafta Anlam Bakımından Yanlışlar Yapı Bakımından Yanlışlar Çeviri Yanlışlar
9. Hafta Metin Oluşturma (Bir metni oluştururken doğru tümcelerin nasıl kurulacağı, anlatılmak istenene göre bu tümcelerin nasıl ilişkilendirileceği, metin içinde düşüncelerin nasıl sıralanacağı, etkileyici bir metnin nasıl oluşturulacağı, kuralları ve örnekleriyle açıklanır.)
10. Hafta Plan; Paragraf Kurma; Anlatım Biçimleri
11. Hafta Plan; Paragraf Kurma; Anlatım Biçimleri
12. Hafta Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri
13. Hafta Tek Kişilik Sözlü Anlatım Türleri
14. Hafta Sunu ( Bilgilendirme) , konferans, seminer (uygulamalı)
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Lecture notes
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

ÖÇ1

3

5

1

 1

4

4

4

4

5

 1

3

5

ÖÇ2

3

4

 1

2

3

4

4

5

5

5

4

3

ÖÇ3

5

5

2

3

5

5

5

5

5

5

5

5

ÖÇ4

2

2

2

1

1

1

1

 1

3

2

3

4