Sosyal Bilimler Enstitüsü


Genel Bilgi

Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü programlarını yönetir ve amacı mezunları ile topluma ve akademiye katkıda bulunmaktır. Enstitü, bilgi ve becerileri artırmak amacıyla sosyal bilimlerin farklı alanlarında yüksek lisans programlarını 2006 yılından, Doktora programını 2013 yılından beri sunmaktadır.Bugüne kadar bu programlardan 844 öğrencimiz yüksek lisans diploması almıştır.

Halen Enstitümüzde; İşletme Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Finansman, İnsan Kaynakları Yönetimi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, İngiliz Dili Eğitimi, Özel Hukuk, Kamu Hukuku, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ve Psikoloji bilim dallarında yüksek lisans ve İşletme doktora eğitimi verilmektedir.

Yüksek lisans programlarımızın eğitim ve öğretim süresi tezli programlar için 4 yarıyıl, tezsiz programlar için ise 3 yarıyıl sürmektedir. Ancak, adaylar isterlerse yoğunlaştırılmış yaz öğretimi eğitim programı ile bu süre indirilebilir.

Dekan/Müdür

Prof. Dr. Mehmet TOMANBAY

Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No:86-88, 06520 Balgat - ANKARA

 • İşletme Yönetimi (Tezli)
 • İşletme Yönetimi (Tezsiz)
 • Uluslararası İlişkiler (Tezli)
 • Uluslararası İlişkiler (Tezsiz)
 • İnsan Kaynakları Yönetimi (Tezli)
 • İnsan Kaynakları Yönetimi (Tezsiz)
 • Uluslararası Ticaret ve Finansman (Tezli)
 • Uluslararası Ticaret ve Finansman (Tezsiz)
 • Sağlık Yönetimi (Tezli)
 • Sağlık Yönetimi (Tezsiz)
 • İngiliz Dili Eğitimi
 • Kamu Hukuku Teli Yüksek Lisans
 • Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans
 • Psikoloji (Tezli)
 • Psikoloji (Tezsiz)
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
 • Aktüerya ve Risk Yönetimi (Tezli)
 • Aktüerya ve Risk Yönetimi (Tezsiz)