Sosyal Bilimler Enstitüsü


Genel Bilgi

Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü programlarını yönetir ve amacı mezunları ile topluma ve akademiye katkıda bulunmaktır. Enstitü, bilgi ve becerileri artırmak amacıyla sosyal bilimlerin farklı alanlarında yüksek lisans programlarını 2006 yılından, Doktora programını 2013 yılından beri sunmaktadır.Bugüne kadar bu programlardan 1304 öğrencimiz yüksek lisans diploması almıştır.

Halen Enstitümüzde; İşletme Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Finansman, İnsan Kaynakları Yönetimi, Sağlık Yönetimi, İngiliz Dili Eğitimi, Özel Hukuk, Kamu Hukuku, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Psikoloji ve Yönetim Bilişim Sistemleri bilim dallarında yüksek lisans ve İşletme doktora eğitimi verilmektedir.

Yüksek lisans programlarımızın eğitim ve öğretim süresi tezli programlar için 4 yarıyıl olup azami bitirme süresi 6 yarıyıldır, tezsiz programlar için ise 2 yarıyıl olup azami bitirme süresi 3 yarıyıldır. 

Dekan/Müdür

Prof. Dr. Mehmet TOMANBAY

Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No:86-88, 06520 Balgat - ANKARA

 • İşletme Doktora
 • İngiliz Dili Eğitimi (Tezsiz)
 • İngiliz Dili Eğitimi
 • İnsan Kaynakları Yönetimi (Tezli)
 • İnsan Kaynakları Yönetimi (Tezsiz)
 • İşletme Yönetimi (Tezli)
 • İşletme Yönetimi (Tezsiz)
 • Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans
 • Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans
 • Psikoloji (Tezli)
 • Psikoloji (Tezsiz)
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tezsiz)
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tezli)
 • Sağlık Yönetimi (Tezsiz)
 • Sağlık Yönetimi (Tezli)
 • Uluslararası Ticaret ve Finansman (Tezsiz)
 • Uluslararası İlişkiler (Tezli)
 • Uluslararası İlişkiler (Tezsiz)
 • Uluslararası Ticaret ve Finansman (Tezli)
 • Yönetim Bilişim Sistemleri (Tezli)
 • Yönetim Bilişim Sistemleri (Tezsiz)
 • Yönetim Bilişim Sistemleri Doktora