Fen - Edebiyat Fakültesi


Genel Bilgi

Fen-Edebiyat Fakültesi, Üniversitemizin temel bilimler boyutunu kapsaması itibarıyla önemli bir misyon üstlenmiştir. Çağımızın bu önemli alanlarında eğitim ve araştırma çalışmaları yapmak, diğer bölümlerin teknoloji üretimine destek sağlamak ve her şeyden önce bu alanlarda üstün becerili öğrenciler yetiştirerek Fakültemiz bünyesinde faaliyet göstermeleri planlanmıştır.

Üniversitemizin misyonu, vizyonu, değerleri ve stratejik amaçları doğrultusunda ülkemize hizmet konusunda tüm gücüyle çalışabilecek, demokratik düşünceye, bilimsel yaklaşıma ve etik kurallara uyum sağlayan, vereceği eğitimle ve bilimsel yöntemlerle üreteceği bilgilerle temel bilimlerin ilerlemesine, araştırmacı kimliği ile bilimsel çalışmaları geliştirebilecek; Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı öğrencilerin yetiştiği eğitim öğretim ortamı hazırlayarak sürekli gelişen, kurumsallaşmış bir organizasyon yapısını oluşturmaktır.

Fakültemizde İstatistik Bölümü 2002-2003 eğitim-öğretim yılında, Psikoloji Bölümü ise 2004-2005 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçmiştir. İncek Yerleşkesinde hem Fen hem de Edebiyat alanlarında yeni bölümlerin açılması hedeflenmektedir.

Fakültemizden mezun olan öğrencilerimiz misyonumuz ve vizyonumuz sonucu meslek etiği çerçevesinde yurtiçinde ve dışında birçok alanda görev yapmaktadırlar.

Dekan/Müdür

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji Bölümü eğitim – öğretim sürecinde olan ve gelecekte bölümümüze katılacak olan sevgili Psikoloji Öğrencileri,

Fakültemiz bünyesinde İstatistik ve Psikoloji olmak üzere iki bölüm bulunmaktadır. Şu an Psikoloji Bölümünün öğrencilerine seslenmenin nedeni, 2002-2003 eğitim – öğretim döneminde eğitime başlayan İstatistik bölümünün günümüzde aktif olmamasıdır.

Psikoloji Bölümünün kuruluş çalışmaları 2003 – 2004 yılları arasında başladı. 2005 yılında Klinik /Uygulamalı Psikoloji alanında uzmanlaşmış, tek öğretim üyesi ve 18 öğrenci ile eğitime başlayan bölüm zaman içinde gelişti. Günümüze kadar geçen sürede hızlı bir gelişimin izlendiği bölümün kadrosu da arttı.  Şu an itibariyle bölümümüzde Psikolojinin farklı alt alanlarında uzmanlaşmış 3 Profesör, 2 Doçent, 3 Dr. Öğr. Üyesi; 2 öğretim görevlisi ve 4 araştırma görevlisine ulaşıldı.  

Ufuk Üniversitesi, dinamik, çağdaş, demokratik yapısıyla öğrencilerinin nitelikli eğitim almalarını, teknolojik gelişmeleri takip etme ve kullanmak suretiyle kendilerini ve aldıkları eğitimi geliştirebilmelerine olanak sağlayacak, bilimsel yaklaşımı temel alan, etik kurallar ile uyumlu, topluma yararlı bilimsel bilgi üreten, alanda topluma hizmet verecek bireylerin yetiştiği, eğitim – öğretim ortamı oluşturmayı hedefleyen bir eğitim kurumudur. 

Üniversitemizin hedefleri doğrultusunda fakültemiz de, sosyal ve akademik gelişimi benimseyen, yaşam boyu öğrenme hedefi olan, akılcı, analitik düşünceye sahip, özgüveni olan başarılı girişimci, ulusal ve evrensel değerlere bağlı, Atatürk İlke ve İnkılaplarına sahip çıkan bireyler yetiştirmeyi amaçlar.

Fakültemiz bilgi, beceri ile donanımlı, nitelikli meslek elemanı yetiştirmek üzere verdiği eğitim sırasında aşağıdaki değerlerinde benimsenmesini ön görür;

  • Kurum kültürünü benimsemek,
  • İletişimde hoşgörülü ve dayanışma içinde olmak,
  • Gelişime ve değişime açık olmak,
  • Toplumsal konulara duyarlı olmak,
  • Etik kurallara saygılı olmak,
  • Akademik, sosyal ve kültürel gelişmeyi izlemek ve önemsemek,
  • Araştırıcı, sorgulayan birey olmak
  • Yaratıcı düşünceyi desteklemek,
  • Sağduyulu birey olmayı yaşamın merkezine yerleştirmek

 

Sevgili Öğrenciler, fakültemiz her geçen gün gelişmelere açık, dinamik bir akış içinde; bu akışta ve bölümümüzün gelişiminde sizlerin de önemli bir payı olduğu bir gerçektir. Eğitim sürecinde öğrenci, öğretim üyesi arasındaki olumlu iletişim ve dayanışma ile yürütülen araştırmalar hem bilimsel hem de psikoloji disiplinine yararlı etkinliklerdir. Diğer yandan Psikoloji öğrenci topluluğunun yaptığı etkinlikler toplum düzeyinde de ses getirmeye başlamıştır. Tüm bu etkinlikler bölümümüzü özel kılmakta ve kılacaktır. Alanda yurt içi ya da yurt dışı olsun, topluma hizmet veren mezunlarımızın hepsi ile iletişime geçmek ve bir organizasyon içinde bir arada olmayı hedefliyoruz. Bu konuda adım attık ancak daha yolun başındayız diye düşünüyorum. En kısa sürede bu konuda ilerleme kaydedeceğimizden eminim.

 

Öğrencilik günleri geri gelmiyor. İyi değerlendirmenizi öneriyorum. Ufuk Üniversiteli olduğunuzu unutmayınız. Ufuk’ta kazandığınız bilgi ve değerlere gelecekte de sahip çıkınız. Hem eğitim hem meslek yaşamınız boyunca başarılı olmanız dileklerimle sözlerime son veriyorum.               

 

DEKAN              

Prof. Dr. REFİA PALABIYIKOĞLU

Ufuk Üniversitesi, Fen-Edb. Fakültesi

Dr. Rıdvan Ege Kampüsü, Kızılcaşar mah. 06830

İncek-Gölbaşı/Ankara

Bölümler