İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi


Genel Bilgi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin 'Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler', 'İşletme' ve 'Uluslararası Ticaret' bölümlerinde lisans programları yürütülmektedir. İngilizce hazırlık sınıfını bitiren ya da İngilizce muafiyet sınavlarını geçen öğrenciler fakültemizdeki lisans programına başlayabilmektedir. Fakültemizin amacı öğrencilerimizi iktisadi ve idari bilimler alanlarındaki çağdaş bilim, teknik ve yöntemler ile donatarak çalışma hayatına hazırlamaktır.

İşletme Bölümünden mezun olan öğrencilerimiz kamu kuruluşlarında ve özel sektörde çalışma olanaklarına sahip olmaktadırlar. İşletmeler üretim, pazarlama, yönetim, finans ve muhasebe işlevlerini yerine getirirken işletme bilimi okumuş üniversite mezunlarına her zaman gereksinme duymaktadırlar. Ekonomilerin genişlemesi ile birlikte işletmecilere olan talep her geçen yıl artmaktadır. İşletme Bölümümüzün mezunları da genişleyen bu iş dünyasında istihdam edilme olanaklarına hep sahip olmuşlardır. İş dünyasının talepleri doğrultusunda lisans programları her yıl gözden geçirilmekte,  üst düzey yöneticilere de dersler verdirilerek deneyimlerinin öğrencilere aktarılması sağlanmaktadır.

Uluslararası ticaret alanında öğrenim görmüş uzmanlara olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Küreselleşme ile birlikte uluslararası ekonomiler gelişmiş ve uluslararası ticaret politikaları çeşitlenmiştir. Dünyadaki bu gelişme karşısında bugün daha çok uzmanlaşmaya gereksinme duyulmaktadır. Uluslararası Ticaret Bölümü bu gereksinmeye cevap vermek üzere kurulmuş ve mezunları da bu alanda çalışma hayatına başlamışlardır.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümümüzden mezun olanlar Dış İşleri Bakanlığında uzman meslek memuru olarak ya da özel sektörde dış ilişkiler uzmanı yönetici olarak çalışabilmektedirler. Bölümümüzün mezunları, uluslararası kurumlarla iletişimi yürütebilen, işbirliği çalışmalarını planlayıp hayata geçirebilen ve eleştirel düşünce ile çalıştığı kuruma olumlu katkılarda bulunabilen yaratıcı niteliklere sahip bireyler olarak iş hayatlarını sürdürmektedirler. Bölümümüzü en önemli özelliği deneyimli siyaset bilimci ve diplomatların öğretim elemanı olarak görev yapmalarıdır. Bu sayede öğrencilerimiz mesleğin içinden gelen uzmanlarla bire bir iletişim kurabilmektedirler.

Dekan/Müdür

Prof. Dr. Semih BÜKER

Bölümler