YAZ202


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
CERRAHİ HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ YAZ STAJI YAZ202 Hemşirelik Bölümü; 2023 Öncesi Müfredat Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Yaz)
64 64 0 1

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Nurcan ERTUĞ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Bu dersi alabilmek için “HEM202 Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği” dersinden başarılı olmak zorunludur.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı, HEM202 Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği dersinde öğrenilen bilgi ve becerilerin hastane ortamında uygulanarak güçlendirilmesidir.
Dersin İçeriği Bu ders, cerrahi kliniklerde yatan hastaların tanılanması, bakımlarının planlanarak uygulanması ve değerlendirilmesi ile günlük rapor hazırlanmasını içerir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersin sonunda öğrenci; ÖÇ1. Cerrahi hastaların sorunlarını tanımlayarak öncelikleri sıralar. ÖÇ2. Sorunlara yönelik olarak hasta bakımını planlar. ÖÇ3. Planladığı bakıma yönelik olarak hemşirelik girişimlerini uygular. ÖÇ4. Gerçekleştirdiği hemşirelik uygulamalarını değerlendirir ve günlük rapor hazırlar. ÖÇ5. Cerrahi ekip, hasta ve yakınları ile olumlu iletişim kurma becerisi edinir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Cerrahi kliniklerde yaz stajı uygulama
2. Hafta Cerrahi kliniklerde yaz stajı uygulama
3. Hafta Cerrahi kliniklerde yaz stajı uygulama
4. Hafta Cerrahi kliniklerde yaz stajı uygulama
5. Hafta Cerrahi kliniklerde yaz stajı uygulama
6. Hafta Cerrahi kliniklerde yaz stajı uygulama
7. Hafta Cerrahi kliniklerde yaz stajı uygulama
8. Hafta Cerrahi kliniklerde yaz stajı uygulama
9. Hafta Cerrahi kliniklerde yaz stajı uygulama
10. Hafta Cerrahi kliniklerde yaz stajı uygulama
11. Hafta Cerrahi kliniklerde yaz stajı uygulama
12. Hafta Cerrahi kliniklerde yaz stajı uygulama
13. Hafta Cerrahi kliniklerde yaz stajı uygulama
14. Hafta Cerrahi kliniklerde yaz stajı uygulama
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 100
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%)
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1- Aksoy G, Kanan N, Akyolcu N. Cerrahi Hemşireliği 1. Genişletilmiş 2. Baskı. 2017. Nobel tıp kitabevleri: İstanbul 2- Aksoy G, Kanan N, Akyolcu N. Cerrahi Hemşireliği 2. 2017. Nobel tıp kitabevleri: İstanbul 3- Erdil F, Elbaş NÖ. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği. Genişletilmiş 4. Baskı. 2001. Aydoğdu Ofset, Ankara. 4- Akyolcu N, Aksoy G, Kanan N. Cerrahi Hemşireliği Uygulama Rehberi. 2011. İstanbul Tıp Kitabevi: İstanbul. 5- Ignatavicius DD, Workman ML, Medical-Surgical Nursing. 6th ed. 2010. Elsevier; Missouri. 6- Ackley BJ, Ladwig GB, Makic MBF. Hemşirelik Tanıları El Kitabı. Çev Ed: Gürhan N, Görgülü Polat Ü, Eren Fidancı B. 11. Baskı. 2018. Nobel tıp kitabevleri: Ankara
Staj / Uygulama Öğrencilere bildirilen tarih aralığında günde 8 saat olmak üzere ardışık 8 iş günü cerrahi kliniklerde yaz stajı yapılır.
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

ÖÇ1

4

5

3

2

5

3

3

3

3

2

2

2

ÖÇ2

4

5

3

2

5

3

4

3

3

2

2

3

ÖÇ3

4

5

3

4

5

3

4

4

3

2

2

4

ÖÇ4

3

5

3

4

5

3

4

4

3

2

2

4

ÖÇ5

3

5

3

3

5

3

5

5

3

3

2

3

 

 

* Katkı Düzeyi: 1-Çok düşük, 2-Düşük, 3-Orta, 4-Yüksek, 5-Çok yüksek