HPSİ102


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
PSİKOLOJİ 102 Hemşirelik Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
28 28 56 2 2

Ders Sorumluları Öğr. Gör.Gülçim Bilim BAYKAN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Mesleki yaşamlarının temel öğesinin “insan” olduğunu bilmeleri, bu en evrimleşmiş ve en karmaşık organizmanın özelliklerini, davranışlarının kaynağını ve insanla iletişim kurmak için gerekli temel faktörleri kavramaları ve uygulamalarında kullanmaları amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Psikolojinin temel bir bilim olarak ana çalışma alanlarının giriş düzeyinde tanıtılması.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersin sonunda öğrenci; - Psikolojiye ilişkin temel kavramları, bilimin tarihçesini, alt alanlarını ve bu alanlara ilişkin temel bilgileri, psikoloji araştırmalarında hangi tür yöntemlerin kullanıldığını açıklayabilecek ve tartışabilecek - Ayrıca bu derste öğrendiği bilgileri hasta bakımının planlanmasında kullanabilmesi ve araştırmalarında insanın psikolojik özelliklerini de dikkate alabilecek
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Psikolojiye Giriş
2. Hafta Fizyolojik Psikoloji
3. Hafta Bilişsel İşlevler: Dikkat ve Algılama
4. Hafta Bilişsel İşlevler: Bellek ve Yürütücü İşlevler
5. Hafta Öğrenme ve Zeka
6. Hafta Gelişim Psikolojisi (Çocukluk)
7. Hafta Gelişim Psikolojisi (Ergenlik, Yetişkinlik, Yaşlılık)
8. Hafta Güdülenme
9. Hafta Duygu, Heyecan ve Savunma Mekanizmaları
10. Hafta Kişilik ve Kişilik Değerlendirmesi
11. Hafta Normaldışı Davranışlar: Yetişkin
12. Hafta Normaldışı Davranışlar: Çocuk ve Ergen
13. Hafta Stres ve Sağlık Psikolojisi
14. Hafta Tedaviler
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Morris, C.G. (2002 ). (Ayvaşık, H.B. ve Sayıl, M. çeviri editörleri). Psikolojiyi Anlamak. TPD Yayınları, No:23 Eysenck W.M.(2009). Fundamentals of Psychology. Psychology Press
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

 

5

3

 

3

 

3

  

3

  

3

2

 

ÖÇ2

   

4

2

 

3

    

3

   

ÖÇ3

   

3

3

3

3

  

3

3

4

   

ÖÇ4

 

4

 

4

4

4

 

4

 

4

   

3