PSİ102


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
PSİKOLOJİYE GİRİŞ PSİ102 Hemşirelik Bölümü; 2023 Öncesi Müfredat Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
28 28 56 2 2

Ders Sorumluları Öğr.Gör. Melisa Ebeoğlu
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Mesleki yaşamlarının temel öğesinin “insan” olduğunu bilmeleri, bu en evrimleşmiş ve en karmaşık organizmanın özelliklerini, davranışlarının kaynağını ve insanla iletişim kurmak için gerekli temel faktörleri kavramaları ve uygulamalarında kullanmaları amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Psikolojiye giriş dersinde psikolojinin temel bir bilim olarak ana çalışma alanları giriş düzeyinde tanıtılacak, psikoloji biliminin tarihçesi, psikoloji araştırmalarında kullanılan yöntemler, algı, dikkat, bellek, öğrenme, gelişim, kişilik, normaldışı davranışlar, stres gibi psikolojinin temel konularına dair bilgiler sunulacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ1-Psikolojiye ilişkin temel kavramları tanımlar. ÖÇ2- Bilimin tarihçesini, alt alanlarını ve bu alanlara ilişkin temel bilgileri açıklar. ÖÇ3- Psikoloji araştırmalarında hangi tür yöntemlerin kullanıldığını tartışır. ÖÇ4- Ayrıca bu derste öğrendiği bilgileri hasta bakımının planlanmasında kullanabilir ve araştırmalarında insanın psikolojik özelliklerini de dikkate alır.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Psikolojiye Giriş
2. Hafta Fizyolojik Psikoloji
3. Hafta Bilinç
4. Hafta Bilişsel İşlevler: Dikkat ve Algılama
5. Hafta Bilişsel İşlevler: Bellek ve Yürütücü İşlevler
6. Hafta Öğrenme
7. Hafta Zeka
8. Hafta Duygu ve Güdü
9. Hafta Gelişim Psikolojisi I
10. Hafta Gelişim Psikolojisi II
11. Hafta Kişilik ve Kişilik Değerlendirmesi
12. Hafta Normaldışı Davranışlar
13. Hafta Stres ve Sağlık Psikolojisi
14. Hafta Tedaviler
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1- Eysenck W. M. (2009). Fundamentals of Psychology. Psychology Press. 2- Morris, C. G. (2002). Psikolojiyi Anlamak. (B. Ayvaşık, M. Sayıl, Çev. Ed.) Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları. 3- Myers, D. G. (2016). Psikoloji (11. baskı). (A. Durak Batıgün Çev. Ed). Ankara: Palme
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

ÖÇ1

1

3

3

1

1

1

3

3

2

1

2

1

ÖÇ2

1

1

1

1

1

1

2

4

1

1

1

1

ÖÇ3

1

1

1

1

1

3

3

1

3

1

4

2

ÖÇ4

1

4

3

2

1

4

4

4

3

1

4

2