İST102


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
BİLGİSAYARA GİRİŞ İST102 Hemşirelik Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
28 28 28 72 3 3

Ders Sorumluları Öğr.Gör. Elif AKYOL
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir ön koşulu bulunmamaktadır
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bilgi Teknolojileri kullanımının yaygınlaştırılması, Bilgisayar okur-yazarlığının artırılması, İşletim Sistemi, Kelime İşlem, Elektronik Hesaplama Tablosu, Sunu hazırlama ve Internet kullanımı konularında deneyim sahibi olunması.
Dersin İçeriği Bilgisayar işletim Sistemi, Kelime İşlem, Elektronik Hesaplama Tablosu, Sunu hazırlama ve Internet kullanımı
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersin sonunda öğrenci; ÖÇ1- Kendi alanlarında teknoloji kullanımı ile ilgili temel terimleri tanımlayabilecek ÖÇ2- Bilgisayar türleri ve işlevlerini tanımlayabilecek ÖÇ3- Bilgisayarı güvenli şekilde açıp kapatabilir, uygulama programlarını kullanabilecek ÖÇ4- Ofis yazılımlarını eğitim amaçlı kullanabilecek ÖÇ5- İnternet teknolojileri ve kullanım alanlarını bilecek
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Temel bilgiler
2. Hafta İnternet kullanımı
3. Hafta Bilgisayar Donanımı,
4. Hafta İşletim sistemleri,
5. Hafta Ofis uygulamaları - Kelime işlemci
6. Hafta Ofis uygulamaları - Tablo işlemci
7. Hafta Ofis uygulamaları
8. Hafta Sunum yazılımları
9. Hafta Google uygulamaları
10. Hafta Google uygulamaları
11. Hafta Blog Hazırlama
12. Hafta Ofis Uygulamaları - Web sayfası hazırlama
13. Hafta Ofis Uygulamaları - Web sayfası hazırlama
14. Hafta Uygulama yazılımları
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Programlar: Windows ve Linux işletim sistemleri, Ofis programları, İnternet tarayıcıları Diğer: İnternet üzerindeki kaynaklar, Dersin internet sitesindeki kaynaklar, Donanım ürünleri
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

ÖÇ2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

ÖÇ3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

ÖÇ4

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

ÖÇ5

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

3