İST102


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
BİLGİSAYARA GİRİŞ İST102 Hemşirelik Bölümü; 2023 Öncesi Müfredat Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
28 28 30 86 3 3

Ders Sorumluları Öğr. Gör. Elif AKYOL
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir ön koşulu bulunmamaktadır
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bilgisayar teknolojisini, uygulama programlarını doğru bir şekilde kullanarak djital okuryazar olmaktır.
Dersin İçeriği Teknolojik gelişmelere uygun olarak bilgi ve iletişim teknolojisini kullanma becerisini kazandırmaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp başarıyla tamamlayan öğrencilerin edineceği kazanımlar şunlardır: ÖÇ1. Teknoloji kullanımı ile ilgili temel terimleri, veritabanı ve akış şemasını tanımlar. ÖÇ2. Bilgisayar ve İşletim sistemleri türleri ve işlevlerini tanımlar. ÖÇ3. İnternet, Bulut kavramlarını günlük hayatta nasıl kullanacağını açıklar. ÖÇ4. Kelime İşlemci, Tablo İşlemci ve Sunum Programların ve online versiyonlarını kullanır. ÖÇ5. Web tabanlı hazır hizmetleri kullanarak Blog sayfası oluşturur. ÖÇ6. Sunum program ve grafik araçlar kullanarak afiş tasarlar. ÖÇ7. Bilişim etiği ve Telif haklarına uygun açıklar.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Temel Bilgiler, Akış Şeması
2. Hafta Donanım İşletim Sistemleri
3. Hafta İnternet, Bulut, Veri Tabanı
4. Hafta Kelime İşlemci
5. Hafta Kelime İşlemci
6. Hafta Tablo İşlemci
7. Hafta Tablo İşlemci
8. Hafta Sunum
9. Hafta Sunum
10. Hafta Afiş Tasarlama
11. Hafta Google Drive- Office365
12. Hafta Web Sayfası, Blog
13. Hafta Bilişim Etiği, Telif Hakları
14. Hafta Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ve Dönem Sonu Değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 20
Kısa Sınavlar (%) 10
Ödevler (%)
Uygulamalar (%) 10
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1- moodle.ufuk.edu.tr adresindeki ders notları 2- https://scratch.mit.edu 3- https://www.w3schools.com 4- https://www.khanacademy.org
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

ÖÇ1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

3

1

ÖÇ2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ÖÇ3

1

3

1

4

1

1

1

1

3

1

4

1

ÖÇ4

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

4

1

ÖÇ5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ÖÇ6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

ÖÇ7

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

5

1