MİK101


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
MİKROBİYOLOJİ-PARAZİTOLOJİ MİK101 Hemşirelik Bölümü; 2023 Öncesi Müfredat Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 24 100 170 4 6

Ders Sorumluları Dr.Elvan ORTAÇ İŞTAR
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir ön koşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Mikrobiyoloji- Parazitoloji dersi; temel ve klinik mikrobiyoloji ile ilgili konuları, etken mikroorganizmaları ve hastalıklara yaklaşımda temel ve klinik bilgileri öğretir.
Dersin İçeriği Bu ders, temel ve klinik mikrobiyoloji ile ilgili konuların, etken mikroorganizmaların öğretilmesi, yaptıkları tıbbi hastalıklara yaklaşımda temel bilgiler ile klinik bilgilerin birbiriyle ilişkilendirilmesi ve bu etkenlerin laboratuvar tanılarının konulması için yapılan mikrobiyolojik testler hakkında eğitim verilmesini amaçlar. Mesleki yaşamda, kliniklerde karşılaşabilecek hasta ve hastalıklar hakkında tıbbi mikrobiyoloji kapsamında genel bilgiler verir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp başarıyla tamamlayan öğrencilerin edineceği kazanımlar şunlardır: ÖÇ-1. Tıbbi önemi olan mikroorganizmaları ve yaptığı hastalıkları öğrenir. ÖÇ-2. Mikroorganizmaların yaptığı hastalıklar ile immün sistem arasındaki ilişkileri tanır. ÖÇ-3. Enfeksiyon etkenlerinin tanımlanması için örnek alımında bilgi sahibi olur. ÖÇ-4. Enfeksiyon hastalıklarının laboratuvar tanısının nasıl konulduğu açıklar. ÖÇ-5. Mikrobiyal ajanlara karşı korunmada immün sistemin yerini, önemini ve nasıl çalıştığını öğrenir. ÖÇ-6. Antimikrobiyaller ve tedavideki rollerini öğrenir. ÖÇ-7. Sterilizasyon, dezenfeksiyon ve antisepsiyi tanımlayabilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Mikrobiyolojiye giriş, mikroorganizmaların sınıflandırılması Bakterilerin hücre yapısı, çoğalması, sınıflandırılması, hastalık oluşturma mekanizmaları
2. Hafta Virüslerin genel özellikleri, sınıflandırılmaları, yapıları ve çoğalmaları Mantarların genel özellikleri, sınıflandırılmaları, yapıları ve çoğalmaları
3. Hafta Vücudun normal mikrobiyal florası (mikrobiyota) Konak parazit ilişkisi, virülans ve patojenite
4. Hafta Örnek alınması ve transportuna mikrobiyolojik yaklaşım Örneklerin mikrobiyolojik incelenmesi
5. Hafta Dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon Dezenfeksiyon ve sterilizasyon yöntemleri Sterilizasyon uygulamaları ve kontrolleri
6. Hafta Antimikrobiyal ilaçlar ve etki mekanizmaları Antimikrobiyal direnç mekanizmaları
7. Hafta Temel immünoloji ve bağışıklık Aşırı duyarlılık reaksiyonları Aşılar ve bağışık serumlar
8. Hafta Gıda ve su kaynaklı enfeksiyon etkenleri Gıda zehirlenmeleri Bakteriyel etkenler Viral etkenler
9. Hafta Hava kaynaklı enfeksiyon etkenleri Bakteriyel etkenler Viral etkenler Fungal enfeksiyon etkenleri
10. Hafta Yara ve deri enfeksiyonları ve etkenleri Bakteriyel etkenler Viral etkenler Fungal enfeksiyon etkenleri
11. Hafta Cinsel yolla bulaşan enfeksiyon etkenleri Bakteriyel etkenler Viral etkenler Fungal enfeksiyon etkenleri
12. Hafta Parazitlerin genel özellikleri, sınıflandırılmaları, yapıları ve çoğalmaları Paraziter hastalıklar ve enfeksiyon etkenleri
13. Hafta Kan ve kan bileşenlerinin transfüzyonu ile bulaşan enfeksiyonlar ve etkenleri Viral etkenler Bakteriyel etkenler Fungal enfeksiyon etkenleri
14. Hafta Hastane enfeksiyonları Sağlık çalışanlarında enfeksiyonların kontrolü Tıbbi atıklar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Murray PR, Rosenthal KS, Pfaller MA. Medical Microbiology 8th Ed.: Elsevier; 2016. 2. Kısa Özgül. Sağlık Bilimlerinde Mikrobiyoloji: Nobel Tıp Kitabevleri; 2014. 3. Riedel S, Hobden JA, Miller S, Morse SA, Mietzner TA, Detrick B, et al. Jawetz Melnick and Adelbergs Medical Microbiology. 28th ed: McGraw-Hill Education; 2019. 4. Procop G, Church D, Hall D, Janda W, Koneman E, Schreckenberger P. Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins; 2017. 5. Levinson WE. Review of Medical Microbiology and Immunology 14E: McGraw Hill Professional; 2016.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

ÖÇ1

   5

4

1

2

1

1

5

1

3

1

5

2

ÖÇ2

   5

4

1

2

1

1

5

1

3

1

5

2

ÖÇ3

   5

4

1

2

1

1

5

1

3

1

5

2

ÖÇ4

   5

4

1

2

1

1

5

1

3

1

5

2

ÖÇ5

   5

4

1

2

1

1

5

1

3

1

5

2

ÖÇ6

   5

4

1

2

1

1

5

1

3

1

5

2

ÖÇ7

   5

4

1

2

1

1

5

1

3

1

5

2

 

 

* Katkı Düzeyi: 1-Çok düşük, 2-Düşük, 3-Orta, 4-Yüksek, 5-Çok yüksek