MİK101


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
MİKROBİYOLOJİ-PARAZİTOLOJİ 101 Hemşirelik Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 28 112 182 4 6

Ders Sorumluları Uzm.Dr. Feryal GÜRELİK
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir ön koşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Mikrobiyoloji- Parazitoloji dersi;temel ve klinik Mikrobiyoloji ile ilgili konuları, etken mikroorganizmaları ve hastalıklara yaklaşımda temel ve klinik bilgileri öğretir.
Dersin İçeriği Bu ders, temel ve klinik mikrobiyoloji ile ilgili konuların, etken mikroorganizmaların öğretilmesi, yaptıkları tıbbi hastalıklara yaklaşımda temel bilgiler ile klinik bilgilerin birbiriyle ilişkilendirilmesi ve bu etkenlerin laboratuvar tanılarının konulması için yapılan mikrobiyolojik testler hakkında eğitim verilmesini amaçlar. Mesleki yaşamda, kliniklerde karşılaşabilecek hasta ve hastalıklar hakkında tıbbi mikrobiyoloji kapsamında genel bilgiler verir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu ders sonunda öğrenci; - Tıbbi olarak önemli mikroorganizmaları ve yaptığı hastalıkları öğrenir - Bu mikroorganizmaların yaptığı hastalıklar ile immün sistem arasındaki ilişkileri öğrenir - Enfeksiyon hastalıklarının laboratuvar tanısı nasıl konulduğu hakıkında bilgi edinir - Bu mikrobiyal ajanlara karşı korunmada immün sistemin yerini, önemini ve nasıl çalıştığını öğrenir - Antimikrobiyal tedavide kullanılan kemoterapötikler ve nasıl etki ettikleri hakkında kısaca bilgi edinir - Mikrobiyal etkenler karşı sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri hakkında bilgi edini
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Mikrobiyolojiye giriş (Mikrobiyolojinin tarihçesi ve Mikrobiyal taksonomi )
2. Hafta Bakteriyoloji ve bakterilerin yapıları
3. Hafta Bakterilerin beslenme, üreme, metabolizmaları için gerekli koşullar
4. Hafta Viroloji, virüslerin genel özellikleri, çeşitleri ve insanda yaptığı hastalıklar
5. Hafta Mikoloji, fungusların genel özellikleri, çeşitleri ve yaptığı tıbbi hastalıklar
6. Hafta Parazitoloji, parazitlerin genel özellikleri,çeşitleri ve tıbbi paraziter hastalıklar
7. Hafta Mikroorganizma-Konak ilişkileri ve Patogenez
8. Hafta Antimikrobiyal tedavi prensipleri ve İlaçların etki mekanizmaları
9. Hafta Sterilizasyon ve dezenfeksiyon
10. Hafta İmmünolojinin temel kavramları ve immün sistem hücreleri
11. Hafta Enfeksiyon hastalıklarının temel kavramları
12. Hafta Aşılar ve Profilaksi
13. Hafta Aşılar ve Profilaksi
14. Hafta Mikrobiyolojik tanı yöntemleri ve laboratuvar testleri
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1- Murray PR, Rosenthal KS, Pfaller MA (2005) Medical Microbiology, -12-19 2- Ustaçelebi Ş.,( 1999) Temel ve Klinik Mikrobiyoloji, 3- Roitt I,Brostoff J, Male D. (2000) İmmunology,
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

4

4

5

3

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

ÖÇ2

5

5

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

2

2

4

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

4

4

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ5

 

 

3

3

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

ÖÇ6

 

 

 

2

 

 

3

 

 

3

 

2

2

 

 

ÖÇ7

4

4

5

3

 

 

 

 

 

3