SEC226


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
HEMATOLOJİ LABORATUVARI SEC226 Hemşirelik Bölümü; 2023 Öncesi Müfredat Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
28 42 14 84 2 3

Ders Sorumluları Öğr.Gör.Dr. Kutluhan ERTEKİN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Ön koşul yoktur.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin mesleki yaşantılarında karşılarına çıkacak olan hasta kan değerlerini etkileyecek yöntem hatalarını engellemek, değerler hakkında doğru yorum yapabilmelerini sağlamak, hastane laboratuvarlarının işleyişi hakkında düşünce sahibi olmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Derste kan alma teknikleri ve alınan örneklerin hangi aşamalardan geçtikleri anlatılacak, örnek alım sürecinden alınan örneklerin laboratuvara ulaşması, saklanması, ayrıştırılması ve analiz edilemsi sırasıyla anlatılacaktır. Muhtemel yaşanabilecek sorunlar ve bu sorunların hasta sonuçlarına yansıma ihtimalleri anlatılacak, doğru teknik ve teorik yaklaşım pekiştirelecektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin yarıyıl sonunda elde edeceği kazanımlar şunlardır: ÖÇ-1. Kan örneklerinin içeriğini bilir ÖÇ-2. Örnek almada kullanılan alet edevatın detaylarını bilir ÖÇ-3. Doğru örnek alma, taşıma ve saklama koşullarını bilir ve değerlendirir ÖÇ-4. Laboratuvara ulaşan örneklerin analiz öncesi, analiz sırası ve sonrasını bilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Kan dokusunu tanıyalım
2. Hafta Örnek almada kullanılan araç gereçler.
3. Hafta Örneklerin alınması, taşınması, saklanması ve preanalitik hatalar.
4. Hafta Örneklerin analiz edildiği ortamın ve techizatın tanıtımı.
5. Hafta Örneklerin analizi.
6. Hafta Analiz sonrası değerlerin gözden geçirilmesi ve kalite kontrol sistemleri.
7. Hafta Analiz sonrası değerlerin gözden geçirilmesi ve kalite kontrol sistemleri.
8. Hafta Laboratuvarda çalışılan testlerin tanıtımı-Biyokimya testleri.
9. Hafta Laboratuvarda çalışılan testlerin tanıtımı-Endokrinoloji testleri.
10. Hafta Laboratuvarda çalışılan testlerin tanıtımı-Hemostatik tesler
11. Hafta Laboratuvarda çalışılan testlerin tanıtımı-Seroloji testleri ve ELISA yöntemi.
12. Hafta Bazı Hastalıkların Tanı, izlenme ve tedavisinde laboratuvar testleri
13. Hafta Bazı Hastalıkların Tanı, izlenme ve tedavisinde laboratuvar testleri
14. Hafta Bazı Hastalıkların Tanı, izlenme ve tedavisinde laboratuvar testleri
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Wallach J. çev: Muzaffer Tuzcu ve Suna Tuzcu, Teşhiste Laboratuvar Testleri,Yüce Yayınları. Klinik Hematoloji, Klinik Kitaplar Serisi, Antıp Yayınları Ankara 1997. Tıbbi Laboratuvar El Kitabı, Demirtaş Selda, Can Murat, Güven Berrak, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 2018.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

ÖÇ1

3

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

ÖÇ2

3

 

 

 

 

 

 

 

5

 

4

 

ÖÇ3

3

 

 

 

 

 

 

 

5

 

3

 

ÖÇ4

3

 

 

 

 

 

 

 

3

 

3