HEM204


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
SAĞLIĞIN YÜKSELTİLMESİ HEM204 Hemşirelik Bölümü; 2023 Öncesi Müfredat Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
28 25 22 75 2 3

Ders Sorumluları Öğr.Gör.Dr. Kutluhan ERTEKİN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin ön koşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders sağlık, sağlığın korunması ve yükseltilmesine ilişkin kavramlar ve politikalar konusunda öğrencilere bilgi kazandırmayı ve gelişmiş ülkeler ile ülkemiz düzeyinde örneklerle konunun önemini kavratmayı amaçlar
Dersin İçeriği Bu ders sağlığın yükseltilmesine yönelik bilgi, beceri ve girişimlerin önemini sağlığın geliştirilmesinde politik süreçler ve hemşirenin rolleri çerçeveleri içerisinde inceler.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp başarıyla tamamlayan öğrencilerin edineceği kazanımlar şunlardır: ÖÇ-1. İnsan, çevre, sağlık ve hastalık kavramlarını açıklar. ÖÇ-2. Ulusal sağlık sistemindeki değişiklikleri güncel sağlık politikaları çerçevesinde açıklar. ÖÇ-3. Sağlığı belirleyen faktörleri sıralar. ÖÇ-4. Sağlıklı yaşam davranışları kazanmanın önemini yaşam dönemleri özelinde açıklar. ÖÇ-5. Sağlığın korunması ve yükseltilmesinde hemşirenin rol ve sorumluluklarını tanımlar.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin Tanıtılması Sağlık-Hastalık Kavramı
2. Hafta Sağlıkla İlgili Kavramlar Sağlığın Belirleyicileri
3. Hafta Sağlığın Politikaları ve Sağlığın Yükseltilmesi
4. Hafta Uluslararası Sağlık Örgütleri Türkiye’nin Temel Sağlık Sorunları
5. Hafta Sağlığı Geliştirme Kavramı, Sağlığın Yükseltilmesini Etkileyen Faktörler Sağlığı Geliştirme Davranışları
6. Hafta Sağlığın Yükseltilmesinde Hemşirenin Rolü
7. Hafta Yenidoğan ve Bebek Sağlığının Yükseltilmesi
8. Hafta Oyun Çocuğu Döneminde Sağlığın Yükseltilmesi
9. Hafta Okul Çağı Çocuğunun Sağlığının Yükseltilmesi
10. Hafta Adölesan Sağlığının Yükseltilmesi
11. Hafta Yetişkin Sağlığının Yükseltilmesi
12. Hafta Yaşlı Sağlığının Yükseltilmesi
13. Hafta Tütün Kontrolü ve Sağlığın Yükseltilmesi
14. Hafta Hassas Gruplarda Sağlığın Yükseltilmesi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1-Ayaz-Alkaya, S. (Ed). Sağlığın Geliştirilmesi. Hedef CS Basın Yayın, Ankara, 2017. 2-Bayık-Temel, A. (Ed). Sağlığı Koruma ve Geliştirme-1. Ema Tıp Kitapevi, İstanbul, 2021. 3-Pender, N., Murdaugh, C. L., & Parsons, M. A. Health Promotion in Nursing Practice. 7th Edition, Pearson, New Jersey, 2015. 4- Edelman, C. L., & Kudzma, C. E. (Eds). Health Promotion Throughout the Lifespan. 9th Edition, Elsevier, China, 2018. 5-T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Web Sayfası 6-Konu ile ilgili güncel makaleler.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

ÖÇ1

5

5

5

2

5

3

1

2

4

1

5

4

ÖÇ2

5

4

4

2

5

5

2

1

5

1

5

4

ÖÇ3

5

5

5

1

2

5

2

2

5

1

5

5

ÖÇ4

5

5

5

1

3

3

1

1

5

1

5

5

ÖÇ5

5

5

5

3

5

5

4

5

5

1

5

5

 

 

* Katkı Düzeyi: 1-Çok düşük, 2-Düşük, 3-Orta, 4-Yüksek, 5-Çok yüksek