HEM204


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Sağlığın Yükseltilmesi ve Sağlık Politikaları HEM204 Hemşirelik Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
28 28 28 - 2 3

Ders Sorumluları Öğr.Gör. Kutluhan ERTEKİN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrencinin küresel, bölgesel, ülke düzeyinde halen yürürlükte olan politikaları tanımlaması, sağlık ve çevre hakkında bilgilendirilmesi amaçlanır.
Dersin İçeriği Sağlıkla çevre arasında yakın ilişkiyi kurma, yürürlükte olan sağlık politikalarını tanımlamayı ve sağlığın yükseltilmesi için gerekli bilgiyi kapsar
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ-1 Öğrenci sağlığın tanımını ve Dünya Sağlık Örgütünün görevlerini tanımlar. ÖÇ-2 Öğrenci sağlık hizmetlerinin kademelendirilmesini ve kademelerini tanımlar. ÖÇ-3 Hayat boyunca sağlığın yükseltilmesi ile ilgili neler yapılabildiğini tanımlar. ÖÇ-4 Kronik hastalıklarda sağlığın yükseltilmesi tanımlar. ÖÇ-5 Öğrenci ulusal ve uluslararası sağlık yasalarını tanımlar ve açıklayabilir. ÖÇ-6 Sağlık politikalarını ve bu politikaların toplum-topluluk üzerindeki etkilerini tanımlar.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin tanımı, içeriği ve amacı hakkında bilgilendirme, sağlığın tanımı
2. Hafta Temel sağlık hizmetleri
3. Hafta I. II. III. basamak sağlık hizmetleri
4. Hafta 0-1 yaş çocuğun sağlığının yükseltilmesi, 1-3 yaş çocuğun sağlığının yükseltilmesi
5. Hafta 3-6 yaş çocuğun sağlığının yükseltilmesi, 6-12 yaş çocuğun sağlığının yükseltilmesi
6. Hafta Adölesanın sağlığının yükseltilmesi
7. Hafta Yetişkin kadının ve erkeğin sağlığının yükseltilmesi
8. Hafta Yaşlı sağlığının yükseltilmesi
9. Hafta Kronik hastalıklarda sağlığın yükseltilmesi
10. Hafta WHO, UNİCEF, FAO, Sağlık Bakanlığının görev, yetki ve sorumlulukları
11. Hafta Yasalarla sağlık
12. Hafta Genel sağlık sigortası
13. Hafta Politika ve sağlık, herkese sağlık vizyonu
14. Hafta Politika ve sağlık, herkese sağlık vizyonu
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1-Sağlık ve Sosyal Güvenlik ili ilgili yasalar 2-Çevre ve Ekoloji ile ilgili dökümanlar 3-DPT ve Sağlık Bakanlığı yayınları 4-Halk Sağlığı İle İlgili Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar. Yrd.Doç. Dr. Dilek ASLAN Ankara Tabip Odası
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

 

 4

 

 4

 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 4

 

ÖÇ2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4

 5

 

ÖÇ3

 

 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 3

 

 

 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ5

 

 

 

 

 

 

 

 

 4

 

 

 3

 

 3

 

ÖÇ6

 

 

 

 4

 

 

 4

 4