ING301


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
MESLEKİ YABANCI DİL II ING301 Hemşirelik Bölümü; 2023 Öncesi Müfredat Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
42 42 84 3 3

Ders Sorumluları Öğr. Gör. Salih Emre GEÇİN
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Dersin amacı; gerçek veya gerçek gibi duran okuma parçaları aracılığıyla, öğrencilerin okuma ve konuşma becerilerini geliştirmektir.
Dersin İçeriği Ders; günlük yaşamda rastlayabileceğimiz diyalogları çağrıştıran ve harekete getirici durumlar aracılığıyla, okuma ve konuşma becerilerinin sistemli gelişimi üzerinde durur.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin Yabancı Dil olarak “İngilizce” nin kullanımı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; ÖÇ1-Profesyonel başarı için ihtiyaçları olan aşağıdaki durumlar ile ilgili dil becerilerini geliştirirler:Bir yüksek lisans programına başvurmak,İngilizce konuşulan bir ülkede yaşayacak bir yer bulmak, Ev arkadaşı seçmek, Yarı zamanlı bir iş bulmak, İşe başvurmak. ÖÇ2- Motivasyon mektubu yazarlar ÖÇ3-İşe başvuru mektubu ve özgeçmiş yazarlar
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Linking verbs, adjectives which are similar
2. Hafta The use and form of adverbs, suffixes
3. Hafta Adverbs: word order, seeing and hearing
4. Hafta Adverbs: comparison, different forms and meanings Ödev konuları öğrencilere bildirilir.
5. Hafta Articles, determiners
6. Hafta Countable and uncountable nouns, uncountable nouns ending in -s
7. Hafta Collective nouns, suffixes
8. Hafta Collective nouns, suffixes
9. Hafta Relative Clauses
10. Hafta Participles
11. Hafta Linking words and phrases
12. Hafta Phrasal verbs with get, suffixes
13. Hafta Preposition of time, place and movement; prepositions after verbs and nouns
14. Hafta it and there prepositional phrases; phrasal verbs with put
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 10
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Evans, V., FCE Use of English 1 & FCE Use of English 2 (Express Publishing)
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

ÖÇ1

3

5

5

4

4

5

5

5

5

5

5

5

ÖÇ2

3

5

5

4

4

5

5

5

5

5

5

5

ÖÇ3

3

5

5

4

4

5

5

5

5

5

5

5