Sağlık Bilimleri Ensitüsü


Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Genel Bilgi

Ufuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Üniversitemiz bünyesinde 1999 yılında, Prof. Dr. Gürbüz Erdoğan başkanlığında kurulmuştur.

            Bilimsel ve evrensel düşünceye sahip insan yetiştirerek, insan kaynaklarını etkili bir şekilde kullanabilmek, çağdaş bir toplum yapılandırmanın temelini oluşturur. Bu anlamda Enstitümüz Lisansüstü Eğitimi düzenlemek, yürütmek ve denetlemek üzere, kurulduğu tarihten itibaren Tıp Fakültesi ve Hemşirelik Yüksek Okulu bünyesinde yapılandırılan tezli ve tezsiz Yüksek Lisans Eğitimleri vermektedir.

            Bilginin hızla değiştiği ve geliştiği Sağlık Bilimleri alanında, Ufuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, eğitim ve öğretim faaliyetlerini çağdaş bilim ışığında, donanımlı öğretim üyelerinin rehberliğinde, öğretme ve öğrenme stratejileri geliştirerek teorik ve pratik düzeyde yürütmektedir.

          Kuşkusuz Enstitülerde uygulanan bu programların tek işlevi Yüksek Lisans Eğitimi gören öğrencileri özelleştikleri konuda uzmanlaştırmak değil; sağlık bilimlerinin, ulusal ve uluslararası alanlarında öncü, yaratıcı etkinlikte bireyler olarak yetiştirebilmektir. Bu anlamda Yüksek Lisans Eğitimleri ile gözlem yapabilen, eleştirel düşünebilen, ekip olarak çalışabilme yeteneği geliştirebilen, bildiklerini aktarabilen bilim insanları şekillendirilmektedir.

            Enstitümüzün hedefi de Sağlık Bilimlerine katkı veren tüm çalışanları ile birlikte kalite standartlarına uygun, etik değerlere saygılı, evrensel bilimsel ölçütlere ulaşabilecek sorumluluk ve yaşam boyu öğrenme azmi taşıyan, üreten ve uygulayan, kısacası akademik nosyona sahip bireyler yetiştirebilmektir.

       Mezuniyet sonrası öğrencilerimiz edindikleri nitelikler ile sağlık hizmeti veren alanlarda çalışma ve Sağlık Bilimlerini kapsayan üniversitelerde öğretim elemanı olarak istihdam edilme şansına sahip olacaklardır.       

Dekan/Müdür

Prof. Dr. Bilge ONARLIOĞLU

  • Klinik Embriyoloji Tezli
  • Hemşirelik Esasları Tezli Yüksek Lisans Programı
  • Hemşirelik Esasları Tezsiz Yüksek Lisans Programı
  • Psikiyatri Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı
  • Psikiyatri Hemşireliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı
  • Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı
  • Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı
  • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı