HEM302


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ HEM302 Hemşirelik Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
84 196 70 56 70 476 14 17

Ders Sorumluları Yrd.Doç.Dr. Ayşe Sevim ÜNAL
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul YOK
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders öğrencinin, holistik hemşirelik yaklaşımı çerçevesinde 0-18 yaş dönemlerinde normal büyüme ve gelişim özellikleri ve sağlıktan sapma durumlarını sistemlere göre inceleyerek, değerlendirebilmesini, hemşirelik müdahalesi yapabilmesini amaçlar.
Dersin İçeriği Bu derste öğrencilere 0-18 yaş grubuna yönelik normal Büyüme gelişme ve tüm sağlıktan sapma durumlarına ilişkin bilgi verilir ve ilgili alanlardaki uygulamalarla beceri kazandırılır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Hemşirelik alanına ilişkin kuramsal bilgileri kazanacak 2. Çocuğun büyüme gelişmesine ilişkin gerekli kavramları kavrayabilecek 3. Erişkin ve çocuk arasındaki farkı kavrayabilecek 4. Hemşirelik alanının ülke sağlık sorunları içindeki yeri ve katkısını kavrayabilecek 5. Çocukta hastalık belirtilerini tanıyabilecek 6. Aile çocuk bütünlüğünü kavrayabilecek 7. Hemşirelik alanında çocuk ve aileye yönelik sorunları saptayabilecek ve uygun müdahaleye karar verebilecek
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Dersine Giriş, Türkiyede çocuk sağlığı sorunları ve hemşirenin rolü ve Türkiyede Sağlık Sistemi, Pediatri Hemşireliği
2. Hafta Kronik Hastalığı Olan Çocuk, Ölümcül Hastalığı Olan Çocuk, Ağrısı Olan Çocuk,Hastaneye Yatan Çocuk
3. Hafta Büyüme Ve Gelişme, Yenidoğan,Yüksek riskli Yenidoğanlar, Yüksek Riskli Yenidoğan ve yüksek riskli yenidoğan hastalıkları
4. Hafta Bebeklik, Erken Çocukluk Döneminde Büyüme Gelişme
5. Hafta Oyun, Okul, Adölesanda Büyüme Gelişme
6. Hafta Çocukluk Çağı Enfeksiyon Hastalıkları ve Çocukluk çağı Aşıları, Genetik
7. Hafta Çocukta Sıvı- Elektrolit Ve Asit Baz Dengesi ve Dengesizlikleri
8. Hafta Hematolojik Sorunu Olan Çocuk ve Hemşireli Bakımı
9. Hafta Onkolojik Sorunu Olan Çocuk ve Hemşireli Bakımı
10. Hafta Endokrin Sorunu Olan Çocuk ve Hemşireli Bakımı
11. Hafta Nörolojik Sorunu Olan Çocuk ve Hemşireli Bakımı
12. Hafta Genito-Üriner Sistem Sorunu Olan Çocuk ve Hemşireli Bakımı
13. Hafta Solunum Sistemi Sorunu Olan Çocuk ve Hemşireli Bakımı, GİS sorunu Olan Çocuk ve Hemşirelik Bakımı
14. Hafta Kas İskelet Sistemi Sorunu Olan Çocuk ve Hemşireli Bakımı, Otoimmün Hastalığı Olan Çocuk ve Hemşireli Bakımı, Deri Hastalıkları Sorunu Olan Çocuk ve Hemşireli Bakımı,
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Neyzi O. Ertuğrul, T.2000; Pediatri 1Cilt. ve 2. cilt, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul Çavuşoğlu H. 2008; Çocuk Sağlığı Hemşireliği. 1.cilt. ve 2.cilt, Ofset Basımevi, Ankara Kavaklı A. Pek, H. Bahçecik, N.1995; Çocuk Hastalıkları Hemşireliği. Yüce reklam yayınevi, İstanbul Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2003 Dağoğlu T.Görak, G.2002;Temel Neonatoloji ve Hemşirelik İlkeleri, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

   4            

ÖÇ2

 5             

ÖÇ3

 3            

ÖÇ4

     4  4 3     

ÖÇ5

   5           

ÖÇ6

     3         

ÖÇ7

      4