HEM302


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ HEM302 Hemşirelik Bölümü; 2023 Öncesi Müfredat Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
84 196 70 56 70 476 14 17

Ders Sorumluları Dr. Ahu ÇIRLAK
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul YOK
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders öğrencinin, bütüncül hemşirelik yaklaşımı çerçevesinde 0-18 yaş dönemlerinde normal büyüme ve gelişim özellikleri ve sağlıktan sapma durumlarını sistemlere göre inceleyerek, değerlendirebilmesini ve hemşirelik müdahalesi yapabilmesini amaçlar.
Dersin İçeriği Bu derste öğrencilere 0-18 yaş grubuna yönelik normal büyüme gelişme ve sağlıktan sapma durumlarına ilişkin bilgi verilir ve ilgili alanlardaki uygulamalarla beceri kazandırılır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp başarıyla tamamlayan öğrencilerin edineceği kazanımlar şunlardır: ÖÇ-1. Temel tıp derslerinde aldığı bilgileri çocuk hemşireliği alanında kullanabilir. ÖÇ-2. Çocuğun yaş dönemlerine özgü büyüme gelişme özelliklerini açıklayabilir ÖÇ-3. Sağlam çocuk takibini yapabilir. ÖÇ-4. Çocuk hemşireliği ile ilgili temel kavramları tanımlar. ÖÇ-5. Dünyada ve Türkiye’de çocuk sağlığını etkileyen faktörleri değerlendirebilir. ÖÇ-6. Yaş dönemlerini dikkate alarak çocuk ve ailesine hemşirelik süreci doğrultusunda kanıta dayalı bakım verebilir. ÖÇ-7. Çocuk ve ailesine yönelik bakım sürecinde yaş dönemlerini dikkate alarak etkili iletişim becerilerini kullanabilir. ÖÇ-8. Hemşirelik alanında çocuk ve aileye yönelik sorunları saptayarak uygun müdahaleye karar verebilir. ÖÇ-9. Çocuk ve aile sağlığını koruma, geliştirme, sürdürme ve sağlığın bozulduğu durumlarda sağlık eğitimi ve danışmanlık verebilir. ÖÇ-10. Çocuk Sağlığına yönelik yeni gelişmeleri araştırabilir ve araştırmalara katılabilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dünyada ve Türkiyede çocuk sağlığı sorunları ve hemşirenin rolü ve Türkiyede Sağlık Sistemi, Pediatri Hemşireliği , klinik uygulama.
2. Hafta Çocukluk Yaş dönemlerine göre büyüme ve gelişme, aile, çocukla iletişim, stres, kriz, ağrı kavramları, klinik uygulama.
3. Hafta Sağlığın değerlendirilmesi, veri toplama yöntemleri, sağlam çocuk takibi, taramalar, çocukluk çağında sık görülen kaza ve zehirlenmeler, yüksek riskli çocuk ve ailesi, klinik uygulama.
4. Hafta Kronik Hastalığı Olan Çocuk, Ölümcül Hastalığı Olan Çocuk, Hastaneye Yatan Çocuk, klinik uygulama.
5. Hafta Çocukta Sıvı- Elektrolit ve Asit Baz Dengesi ve Dengesizlikleri,
6. Hafta Çocukta ilaç uygulamaları, klinik uygulama.
7. Hafta Genetik, normal yenidoğan, yüksek riskli yenidoğan, konjenital defekti olan çocuk, klinik uygulama.
8. Hafta Çocukluk çağı enfeksiyon hastalıkları ve çocukluk çağı aşıları, solunum sistemi sorunu olan çocuk, klinik uygulama.
9. Hafta Beslenme bozukluğu olan çocuk, gastro intestinal sorunu olan çocuk, klinik uygulama.
10. Hafta Genitoüriner sistem sorunu olan çocuk, nörolojik sorunu olan çocuk, klinik uygulama.
11. Hafta Hematolojik sorunu olan çocuk, onkolojik sorunu olan çocuk, klinik uygulama.
12. Hafta Endokrin sorunu olan çocuk, klinik uygulama.
13. Hafta Kas İskelet sistemi sorunu olan çocuk, kollajen doku hastalığı olan çocuk, klinik uygulama.
14. Hafta Deri Hastalığı olan çocuk, ruh sağlığı sorunu olan çocuk, klinik uygulama.
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1- Çavuşoğlu, H. (2018). Çocuk Sağlığı Hemşireliği, Cilt I, Ankara:Sistem Ofset Matbaacılık. 2. Çavuşoğlu, H. (2018). Çocuk Sağlığı Hemşireliği. Cilt 2, Ankara:Sistem Ofset Matbaacılık. 3- Törüner, E., Büyükgönenç, L. (2017). Çocuk Sağlığı: Temel Hemşirelik Yaklaşımları, 1. Baskı. Ankara:Nobel Tıp Kitapevi. 4- Conk, Z., Başbakkal, Z., Bal-Yılmaz, H., Bolışık, B. (2018). Pediatri Hemşireliği, 1. Baskı. Ankara: Akademisyen Tıp Kitapevi.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

ÖÇ1

5

 

4

4

 

 

4

 

5

 

3

4

ÖÇ2

5

5

4

3

5

 

 

5

5

3

5

5

ÖÇ3

5

5

5

4

5

5

4

5

4

4

4

5

ÖÇ4

5

4

 

 

 

 

4

4

5

3

4

 

ÖÇ5

4

5

 

 

4

 

5

5

5

5

5

5

ÖÇ6

4

5

5

5

5

5

5

5

4

4

5

5

ÖÇ7

 

 

5

 

5

5

5

5

5

4

 

 

ÖÇ8

 

5

5

5

5

4

4

5

5

 

 

4

ÖÇ9

5

5

5

4

5

 

5

5

5

 

4

5

ÖÇ10

 

5

5

 

4

3

 

4

5

5

5

4