SEÇ305


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
HASTA GÜVENLİĞİ SEÇ305 Hemşirelik Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
28 28 56 2 2

Ders Sorumluları Dr.Öğr.Üyesi Nurcan ERTUĞ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul YOK
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders, sağlık kuruluşlarında hasta güvenliği kapsamında beklenmedik olayların tanımlanması ve bu olayları önleme stratejilerini kapsamaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders hasta güvenliğine ilişkin temel kavramları, uluslararası hasta güvenliği standartlarını, hasta güvenliğini tehdit eden durumları, sağlık kuruluşlarında karşılaşılan tıbbi hataları ve vaka örneklerini içerir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır: ÖÇ-1 Hasta güvenliğine ilişkin temel kavramları tanımlayabilme. ÖÇ-2 Uluslararası hasta güvenliği hedeflerini sayabilme ÖÇ-3 Hasta güvenliğine yönelik stratejileri çalışma hayatında uygulayabilme. ÖÇ-4 Sağlık kuruluşlarında karşılaşılan tıbbi hataları ve nedenlerini sıralayabilme. ÖÇ-5 Klinikte hastalara güvenli bakım verebilme. ÖÇ-6 Hasta güvenliğini tehdit eden durumları tartışabilme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Hasta güvenliğinde temel kavramlar
2. Hafta Uluslararası hasta güvenliği hedefleri
3. Hafta İlaç hataları ve önlenmesi
4. Hafta Kan/kan ürünleri transfüzyonu hataları ve önlenmesi
5. Hafta Enfeksiyonlara yönelik hatalar ve önlenmesi
6. Hafta Cerrahi hatalar ve önlenmesi
7. Hafta Hasta düşmeleri ve önlenmesi
8. Hafta Çocuk kaçırma ve bebeklerin karıştırılmasına yönelik hataların önlenmesi
9. Hafta Kısıtlamalara yönelik hataların önlenmesi
10. Hafta Özkıyımın önlenmesi
11. Hafta Hasta güvenliğinde bilgi teknolojisi
12. Hafta Hasta güvenliğine yönelik vaka örnekleri
13. Hafta Hasta güvenliğine yönelik vaka örnekleri
14. Hafta Genel tartışma ve tekrar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1- Reynard J, Reynolds J, Stevenson P. Practical Patient Safety. 2009. Oxford University Press: New York. 2- Committee on Patient Safety and Health Information Technology. Health IT and Patient Safety. 2012. National Academy Press: Washington. 3- Alcan Z, Eren Tekin D, Özbucak Civil S. Hasta güvenliği. 2012. Nobel tıp kitabevleri: İstanbul
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ÖÇ2

 

 

3

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ÖÇ3

 

 

 

4

 

4

4

4

3

4

 

 

 

4

 

ÖÇ4

 

3

4

 

 

 

4

4

4

 

 

 

 

  

ÖÇ5

 

 

 

 

3

4

 

5

 

4

4

 

 

  

ÖÇ6

 

 

 

 

 

3

5

 

 

4

4