BİS302


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Biyoistatistik BİS302 Hemşirelik Bölümü; 2023 Öncesi Müfredat Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
28 28 56 2 2

Ders Sorumluları Dr. Yusuf KASAP
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bilimsel makaleleri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilen ve bilimsel çalışmalarının sonuçlarını istatistiksel olarak analiz edebilen bireyler yetiştirmek
Dersin İçeriği Sağlık alanında yapılan araştırmalarda kullanılan istatistiksel yöntemlerin genel olarak açıklanması
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp başarıyla tamamlayan öğrencilerin edineceği kazanımlar şunlardır: ÖÇ-1. Tanımlayıcı istatistikleri yorumlar ÖÇ-2. Test seçimini etkileyen faktörleri sayar ÖÇ-3. Duruma uygun hipotez testini seçer
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Biyoistatistik nedir ve neden önemlidir?
2. Hafta Bilimsel araştırmalarda istatistiğin yeri
3. Hafta Verilerin ölçüm biçimi
4. Hafta Tanımlayıcı istatistikler I
5. Hafta Tanımlayıcı istatistikler II
6. Hafta Normal dağılım nedir?
7. Hafta Tip I ve Tip II hata kavramları ve onların örneklem büyüklüğü ile ilişkisi
8. Hafta Örneklem büyüklüğünün hesaplanması
9. Hafta Hipotez testlerine giriş
10. Hafta Test seçimini etkileyen faktörler
11. Hafta Parametrik test varsayımlarının incelenmesi
12. Hafta Parametrik testler
13. Hafta Parametrik olmayan testler
14. Hafta Veri analizi uygulaması
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Andy Field, Discovering Statistics Using SPSS, Sage Publication, 2005
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

ÖÇ1

2

2

2

3

1

2

2

3

2

3

5

2

ÖÇ2

1

2

2

3

2

3

1

2

3

2

5

2

ÖÇ3

2

3

1

2

2

1

1

2

2

2

5

1

 

* Katkı Düzeyi: 1-Çok düşük, 2-Düşük, 3-Orta, 4-Yüksek, 5-Çok yüksek