FZY101


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
FİZYOLOJİ 101 Hemşirelik Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
56 56 112 4 4

Ders Sorumluları Öğr.Gör. Kutluhan ERTEKİN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir ön koşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Fizyolojinin amacı yaşamın başlangıcı, gelişimi ve ilerlemesinden sorumlu olan fiziksel ve kimyasal etkenleri açıklamaktır. İnsan Fizyolojisi dersinde insan vücudunun canlılığını sağlayan özgün nitelikleri ve mekanizmaları öğrecilere açıklamaya çalışırız.
Dersin İçeriği Bu derste insan fizyolojisi alanındaki temel kuramlar ve araştırmalar tanıtılmaktadır. Homeostazis kavramı, sistemlerin, organların, dokuların ve hücrelerin görevlerinin yanı sıra birbirleriyle etkileşimleri bu derste işlenecektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin Fizyoloji alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır ÖÇ-1 Fizyoloji alanının temel kavramlarını ve araştırma alanlarını tanımlar. ÖÇ-2 İnsan vücudunda dolaşan sıvılar ve bu sıvıların görevlerini tanımlar. ÖÇ-3 Uyarılabilir hücre kavramını, hücrelerin yapısını ve işlevlerini tanımlar. ÖÇ-4 İnsan kas, sinir sistemini ve bu sistemlerin etkileşimlerini tanımlar. ÖÇ-5 Kalp ve dolaşım sisteminin elemanlarını bunların görevlerini ve regulatuar sistemler tarafından bunların denetimini açıklar. ÖÇ-6 Solunum yolları, solunum kasları ve akciğerlerin fonksiyonel yapısını tanımlar solunum fonksiyon testleri ile bunların sağlık düzeylerinin ölçülmesini öğrenir. ÖÇ-7 Boşaltım sistemi fonksiyonel yapısı ve işlevleri, dolaşım sistemi ile ilişkisini tanımlar ÖÇ-8 Sindirim sistemi fonksiyonel yapısı ve işlevlerini açıklar. ÖÇ-9 Endokrin sistemi tanımlar bazı özel hormonların sistemik etkilerini açıklar. ÖÇ-10 Merkezi sinir sistemi ve periferik sinir sisteminin fonksiyonel yapısını tanımlar ve diğer sistemler üzerine etkilerini açıklar. ÖÇ-11 Duyusal sinir sistemi ve duyu organları tanımlanır. Çeşitli uyarıların algılanmasını açıklar.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Fizyolojik prensipler ve hücre fizyolojisi
2. Hafta Uyarılabilir dokular kas-sinir
3. Hafta Kas Fizyolojisi
4. Hafta Kas Fizyolojisi
5. Hafta Dolaşım Sistemi Fizyolojisi
6. Hafta Dolaşım Sistemi Fizyolojisi
7. Hafta Solunum Sistemi Fizyolojisi
8. Hafta Solunum Sistemi Fizyolojisi
9. Hafta Boşaltım Sistemi Fizyolojisi
10. Hafta Sindirim Sistemi Fizyolojisi
11. Hafta Periferik Sinir Sistemi Fizyolojisi
12. Hafta Merkezi Sinir Sistemi Fizyolojisi
13. Hafta Duyu Fizyolojisi
14. Hafta Endokrin Sistem Fizyolojisi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Ankara Üniversitesi Yüksek Okullar İçin Fizyoloji Ders Kitabı (2005) ANTIP A.Ş Yayınları Kim E. Barrett, Susan M. Barman, Scott Boitano, Heddwen L. Brooks. Ganong'un Tıbbi Fizyolojisi, Güneş Tıp Kitabevi (2010) 23.Baskı (Çeviri Editörü Prof. Dr. Hakkı GÖKBEL ) Eric P. Widmaier, Hershel Raff, Kevin T. Strang. Vander İnsan Fizyolojisi.(2013) Güneş Tıp Kitabevi. (Çeviri Editörü: Prof. Dr. Tuncay ÖZGÜNEN ) Preston R.R., Wilson T. E., Lippincott Fizyoloji (2013). Nobel Tıp Kitabevleri. (Çeviri Editörü.Ümmühan İşoğlu-Alkaç , M. Numan Ermutlu , Bayram Yılmaz) Lauralee Sherwood, Human Physiology From Cells to Systems, 7th edition.(2010), Cengage Learning
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

5

3

5

2

           

ÖÇ2

5

3

5

2

     

4

     

ÖÇ3

5

3

5

2

     

4

     

ÖÇ4

5

3

5

2

     

4

     

ÖÇ5

5

3

5

2

     

4

     

ÖÇ6

5

3

5

2

     

4

     

ÖÇ7

5

3

5

2

     

4

     

ÖÇ8

5

3

5

2

     

4

     

ÖÇ9

5

3

5

2

     

4

     

ÖÇ10

5

3

5

2

     

4

     

ÖÇ11

5

3

5

2

     

4

     

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek