FZY101


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
FİZYOLOJİ FZY101 Hemşirelik Bölümü; 2023 Öncesi Müfredat Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
56 56 112 4 4

Ders Sorumluları Öğr.Gör.Dr. Kutluhan ERTEKİN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir ön koşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı fizyolojinin yaşamın başlangıcı, gelişimi ve ilerlemesinden sorumlu olan fiziksel ve kimyasal etkenleri ile canlılığı sağlayan özgün niteliklerini ve mekanizmalarını açıklamaya çalışmaktır.
Dersin İçeriği Bu derste insan fizyolojisi alanındaki temel kuramlar ve araştırmalar; Homeostazis kavramı, sistemlerin, organların, dokuların ve hücrelerin görevlerinin yanı sıra birbirleriyle etkileşimleri tanıtılmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin fizyoloji alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır ÖÇ-1 Fizyoloji alanının temel kavramlarını ve araştırma alanlarını tanır. ÖÇ-2 İnsan vücudunda dolaşan sıvılar ve bu sıvıların görevlerini tanır. ÖÇ-3 Uyarılabilir hücre kavramını, hücrelerin yapısını ve işlevlerini tanır. ÖÇ-4 İnsan kas, sinir sistemini ve bu sistemlerin birbirleriyle etkileşimlerini tanır. ÖÇ-5 Kalp ve dolaşım sisteminin elemanlarını bunların görevlerini ve düzenleyici, denetleyici sistemler tarafından bunların denetimini açıklar. ÖÇ-6 Solunum yolları, solunum kasları ve akciğerlerin fonksiyonel yapısını değerlendirebilir. ÖÇ-7 Boşaltım sistemi fonksiyonel yapısı, işlevleri, dolaşım sistemi ile ilişkisini değerlendirebilir. ÖÇ-8 Sindirim sistemi fonksiyonel yapısı ve işlevlerini açıklar. ÖÇ-9 Endokrin sistemi tanımlar bazı özel hormonların sistemik etkilerini açıklar. ÖÇ-10 Merkezi sinir sistemi ve periferik sinir sisteminin fonksiyonel yapısını tanımlar ve diğer sistemler üzerine etkilerini açıklar. ÖÇ-11 Duyusal sinir sistemi ve duyu organları tanır. ÖÇ-12 Çeşitli uyarıların algılanmasını ve geri bildirimlerini açıklar. ÖÇ-13 Solunum fonksiyon testlerini, kalp, beyin ve kas elektrografilerini, kan basıncı, kalp atım sayısı gibi kardiyovasküler sistem göstergelerinin sağlık düzeylerinin ölçebilir. ÖÇ-14 Stres durumunu, normal olmayan koşulları, yaşam bulgularını değerlendirebilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Fizyolojik prensipler, homeostaz ve hücre fizyolojisi
2. Hafta Uyarılabilir dokular kas-sinir
3. Hafta Kas Fizyolojisi
4. Hafta Kas Fizyolojisi
5. Hafta Dolaşım Sistemi Fizyolojisi
6. Hafta Dolaşım Sistemi Fizyolojisi (Kan Fizyolojisi, immün sistem)
7. Hafta Solunum Sistemi Fizyolojisi
8. Hafta Solunum Sistemi Fizyolojisi
9. Hafta Boşaltım Sistemi Fizyolojisi
10. Hafta Sindirim Sistemi Fizyolojisi
11. Hafta Periferik Sinir Sistemi Fizyolojisi
12. Hafta Merkezi Sinir Sistemi Fizyolojisi
13. Hafta Duyu Fizyolojisi
14. Hafta Endokrin Sistem Fizyolojisi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Kim E. Barrett, Susan M. Barman, Scott Boitano, Heddwen L. Brooks. Ganong'un Tıbbi Fizyolojisi, Güneş Tıp Kitabevi (2010) 23.Baskı (Çeviri Editörü Prof. Dr. Hakkı GÖKBEL ) Eric P. Widmaier, Hershel Raff, Kevin T. Strang. Vander İnsan Fizyolojisi.(2013) Güneş Tıp Kitabevi. (Çeviri Editörü: Prof. Dr. Tuncay ÖZGÜNEN ) Preston R.R., Wilson T. E., Lippincott Fizyoloji (2013). Nobel Tıp Kitabevleri. (Çeviri Editörü.Ümmühan İşoğlu-Alkaç , M. Numan Ermutlu , Bayram Yılmaz) Lauralee Sherwood, Human Physiology From Cells to Systems, 7th edition.(2010), Cengage Learning TFBD İnsan Fizyolojisi, Ağar Erdal (2020), İstanbul Tıp Kitabevleri, ISBN: 9786057607799
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

ÖÇ1

5

3

4

 

 

 

 

 

2

 

 

 

ÖÇ2

5

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

5

3

4

2

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

5

3

4

2

 

 

 

 

2

 

 

 

ÖÇ5

5

3

4

2

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ6

5

3

4

 

 

 

 

 

2

 

 

 

ÖÇ7

5

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ8

5

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ9

5

3

4

 

 

 

 

 

2

 

 

 

ÖÇ10

5

3

4

2

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ11

5

3

4

 

 

 

 

 

2

 

 

 

ÖÇ12

5

4

3

 

 

 

 

 

2

 

 

 

ÖÇ13

3

3

3

5

 

 

 

 

2

 

 

 

ÖÇ14

5

5

 

 

 

 

 

 

2