SEÇ220


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI SEÇ220 Hemşirelik Bölümü; 2023 Öncesi Müfredat Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
8 20 20 12 28 56 2 2

Ders Sorumluları Dr.Öğr.Üyesi Handan TERZİ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Dersin ön koşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı; öğrencilerin eğitim hayatı boyunca edindikleri bilgi ve becerileri kullanarak üniversite ile toplum arasındaki bağları güçlendirmek; dezavantajlı gruplar, engellilerin yaşamı, göç ve afet gibi konularda duyarlılık kazanmalarını sağlamak ve katılacakları ve gerçekleştirecekleri bazı gönüllülük faaliyetleriyle insani, sosyal, kültürel, ahlaki değerlerin ve becerilerin geliştirilmesini sağlayarak farkındalıklarını artırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders, öğrencilerin toplumsal gönüllülük faaliyetlerine katılımlarının sağlanması amacıyla gönüllülükle ilgili kavramları, çalışma ve girişimleri inceler.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp başarıyla tamamlayan öğrencilerin edineceği kazanımlar şunlardır: ÖÇ-1. Yönetim, organizasyon ve gönüllülük kavramlarını açıklar. ÖÇ-2. Temel gönüllülük alanlarını sıralar. ÖÇ-3. Toplumda yaşayan dezavantajlı gruplardan birine yönelik bir gönüllülük çalışması planlar. ÖÇ-4. Planladığı gönüllülük çalışmasını sahada aktif uygular.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Yönetim ve Organizasyon Kavramları
2. Hafta Gönüllülük Kavramı ve Gönüllü Yönetimi
3. Hafta Temel Gönüllülük Alanları Gönüllü Çalışmalarda Etik, Ahlaki, Dini, Geleneksel Değerler ve İlkeler
4. Hafta Toplumdaki Dezavantajlı Gruplar ve Gönüllülük
5. Hafta Gönüllü Çalışmalarla İlgili Proje Geliştirme ve Sahada Gönüllü Çalışmalara Katılım (Uygulama)
6. Hafta Gönüllü Çalışmalarla İlgili Proje Geliştirme ve Sahada Gönüllü Çalışmalara Katılım (Uygulama)
7. Hafta Gönüllü Çalışmalarla İlgili Proje Geliştirme ve Sahada Gönüllü Çalışmalara Katılım (Uygulama)
8. Hafta Gönüllü Çalışmalarla İlgili Proje Geliştirme ve Sahada Gönüllü Çalışmalara Katılım (Uygulama)
9. Hafta Gönüllü Çalışmalarla İlgili Proje Geliştirme ve Sahada Gönüllü Çalışmalara Katılım(Uygulama)
10. Hafta Gönüllü Çalışmalarla İlgili Proje Geliştirme ve Sahada Gönüllü Çalışmalara Katılım(Uygulama)
11. Hafta Gönüllü Çalışmalarla İlgili Proje Geliştirme ve Sahada Gönüllü Çalışmalara Katılım(Uygulama)
12. Hafta Gönüllü Çalışmalarla İlgili Proje Geliştirme ve Sahada Gönüllü Çalışmalara Katılım(Uygulama)
13. Hafta Gönüllü Çalışmalarla İlgili Proje Geliştirme ve Sahada Gönüllü Çalışmalara Katılım(Uygulama)
14. Hafta Gönüllü Çalışmalarla İlgili Proje Geliştirme ve Sahada Gönüllü Çalışmalara Katılım(Uygulama)
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1- Akman, E., Ören, K., & Esen, H. B. (2015). Sosyal Sorumluluk. Pelikan Yayınları: Ankara.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

ÖÇ1

5

2

1

1

3

3

3

1

5

1

1

2

ÖÇ2

5

2

1

1

3

3

3

1

5

1

1

2

ÖÇ3

5

5

5

5

4

5

5

5

5

3

4

5

ÖÇ4

5

5

5

5

4

5

5

5

5

3

4

5

 

* Katkı Düzeyi: 1-Çok düşük, 2-Düşük, 3-Orta, 4-Yüksek, 5-Çok yüksek