HEM311


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
BULAŞICI HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ HEM311 Hemşirelik Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
28 56 84 2 3

Ders Sorumluları Dr.Öğr.Üyesi Nurcan ERTUĞ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders; bulaşıcı hastalıkların epidemiyolojik özellikleri hakkında bilgi kazandırmayı ve bu hastalıklara yönelik hemşirelik bakımı becerilerini geliştirmeyi amaçlar.
Dersin İçeriği Bu ders, bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkma nedenleri, bulaşma yolları, belirti-bulguları, hemşirelik bakımı, tedavi ve korunma yolları konusunda bilgi edinmeyi içerir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersin sonunda öğrenci; ÖÇ-1. Etken, konakçı, çevre etkileşimini ve bulaşıcı hastalıkların oluşumundaki önemini tanımlar. ÖÇ-2. Toplumda en çok görülen bulaşıcı hastalıkların özelliklerini sayar. ÖÇ-3. Bulaşıcı hastalıkların korunma yollarını listeler. ÖÇ-4. Bulaşıcı hastalıklarda yapılması gereken hemşirelik bakımını uygular.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Bulaşıcı Hastalıklara Giriş, Bulaşıcı hastalıkları yapan etkenlerin özellikleri ve enfeksiyon zinciri
2. Hafta Bulaşıcı hastalıklar epidemiyolojisi, Toplumda sık görülen bulaşıcı hastalıklar
3. Hafta Çocukluk dönemi enfeksiyon hastalıkları ve hemşirelik bakımı
4. Hafta Enfeksiyonlardan korunma ve kontrol, El Hijyeni, Bağışıklama
5. Hafta Hava yolu ile bulaşan hastalıklar ve hemşirelik bakımı
6. Hafta Su ve Besinlerle bulaşan hastalıklar ve ishalli hastalıkların kontrolü
7. Hafta Besinlerle Bulaşan Hastalıklar
8. Hafta Cinsel yolla bulaşan hastalıklar
9. Hafta Deri ve mukoza yolu ile bulaşan hastalıklar
10. Hafta Zoonotik Hastalıklar
11. Hafta Kan ve kan ürünleri ile bulaşan hastalıklar
12. Hafta Enfeksiyon hastalıkları genel belirtileri ve hemşirelik yaklaşımları
13. Hafta Bulaşıcı hastalıklarda hastanede bakım ilkeleri.
14. Hafta Hastane enfeksiyonları ve İzolasyon yöntemleri,
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%)
Diğer (%) 60
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1.Görak G.,Savaşer S, Epidemiyolojiye Giriş ve Enfeksiyon Hastalıkları. 2.Willke Topçu, Doğanay, Söyletir. İnfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi. 3. Görak G, Savaşer S, Yıldız S. Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği, 2011. İstanbul Tıp Kitapevi
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

3

 

3

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

 

 

5

 

3

 

3

 

4

 

 

4

3

 

ÖÇ4

 

 

 

5

 

4

4

5

4

5

4

 

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1-Çok düşük, 2-Düşük, 3-Orta, 4-Yüksek, 5-Çok yüksek