HEM311


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
BULAŞICI HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ HEM311 Hemşirelik Bölümü; 2023 Öncesi Müfredat Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
28 56 84 2 3

Ders Sorumluları Dr.Öğr.Üyesi Nurcan ERTUĞ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders, bulaşıcı hastalıkların özellikleri ve bu hastalıklara yönelik hemşirelik bakımı hakkında bilgi kazandırmayı amaçlar.
Dersin İçeriği Bu ders, bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkma nedenleri, bulaşma yolları, belirti-bulguları, hemşirelik bakımı, tedavi ve korunma yolları konusunda bilgi edinmeyi içerir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersin sonunda öğrenci; ÖÇ-1. Etken, konakçı, çevre etkileşimini ve bulaşıcı hastalıkların oluşumundaki önemini tanımlar. ÖÇ-2. Toplumda en çok görülen bulaşıcı hastalıkların özelliklerini sayar. ÖÇ-3. Bulaşıcı hastalıkların korunma yollarını listeler. ÖÇ-4. Bulaşıcı hastalıklarda yapılması gereken hemşirelik bakımını uygular.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Enfeksiyon etkenlerinin genel özellikleri ve enfeksiyon oluşumu
2. Hafta Enfeksiyonlardan korunmada bağışıklama
3. Hafta Enfeksiyon kontrolü ve korunma önlemleri
4. Hafta Hastane enfeksiyonları ve korunma önlemleri
5. Hafta Solunum yolu ile bulaşan enfeksiyonlar ve bakım
6. Hafta Solunum yolu ile bulaşan enfeksiyonlar ve bakım
7. Hafta Sindirim yolu ile bulaşan enfeksiyonlar ve bakım
8. Hafta Sindirim yolu ile bulaşan enfeksiyonlar ve bakım
9. Hafta Vektörler/zoonozlarla bulaşan enfeksiyonlar ve bakım
10. Hafta Vektörler/zoonozlarla bulaşan enfeksiyonlar ve bakım
11. Hafta Cinsel yol ile bulaşan enfeksiyonlar ve bakım
12. Hafta Deri ve mukoza yolu ile bulaşan enfeksiyonlar ve bakım
13. Hafta Kan ve diğer yollarla bulaşan hastalıklar ve bakım
14. Hafta Kan ve diğer yollarla bulaşan hastalıklar ve bakım
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%)
Diğer (%) 60
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1- Görak G, Savaşer S, Yıldız S. Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği. 2. Baskı. 2018. Nobel Tıp Kitabevleri: İstanbul 2- Kaya A, Sançar B, Çelik A. Enfeksiyon Hastalıkları. 2019 Akademisyen Kitabevi: Ankara 3- Yoldaşcan BB, Enfeksiyon Hastalıkları Hemşireliği ve Epidemiyoloji. 2016. Akademisyen Kitabevi
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

ÖÇ1

4

3

3

3

3

3

2

3

2

2

3

3

ÖÇ2

3

3

3

3

3

3

2

3

3

2

3

5

ÖÇ3

3

3

4

3

5

3

3

2

3

2

3

5

ÖÇ4

3

3

5

3

5

3

3

4

3

2

3

5

 

* Katkı Düzeyi: 1-Çok düşük, 2-Düşük, 3-Orta, 4-Yüksek, 5-Çok yüksek