SEÇ306


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Sağlık Hukuku SEÇ306 Hemşirelik Bölümü; 2023 Öncesi Müfredat Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
14x2 28 2 2

Ders Sorumluları Doç.Dr. Özge YÜCEL
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul YOK
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Sağlık hizmetinin örgütlenmesinde ve sunulmasında esas alınan ilkeler, sağlık hakkı, hasta hakları, sağlık çalışanlarının hak ve yükümlülükleri ve sorumlulukları ile ilgili bilgileri aktarmayı ve insan hakları bilincinin oluşmasına katkıda bulunmayı amaçlar.
Dersin İçeriği Sağlık hukukundaki kavramlar ve sağlık hizmetinin sunulmasındaki hukuksal düzenlemelerin ele alındığı, sağlık hakkı, hasta hakları ve sağlık çalışanlarının hak ve yükümlülüklerinin işlendiği, sağlık hizmetinin yürütülmesinde oluşan zararlardan ötürü sorumluluk doğuran durumların açıklandığı bir derstir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ-1- Sağlık hukukunda karşılaşılan kavramlar hakkında bilgi sahibi olma. ÖÇ-2- Sağlık hizmetinin ve sağlık hakkının hukuki niteliğini bilme ÖÇ-3- Türkiye’de sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşları bilme ÖÇ-4- Tıbbi müdahalenin hukuka uygunluğunun koşullarını bilme ÖÇ-5- Sağlık çalışanlarının hak ve yükümlülükleri ile hasta haklarını kavrama ÖÇ-6- Sağlık kurumları ve yöneticilerinin yükümlülüklerini bilme ÖÇ-7- Hemşirelik Kanunu ve Yönetmeliğini bilme ÖÇ-8- Sağlık hizmetinin yürütülmesinde oluşan zararlar ve sağlık hukukunda sorumluluk doğuran durumlar hakkında bilgi ve fikir sahibi olma. ÖÇ-9- Sağlık çalışanlarının hukuki, cezai, disiplin sorumluluklarını kavrama.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Sağlık Hukuku ile ilgili temel kavramlar
2. Hafta Sağlık hizmetinin sunumuna ilişkin hukuksal düzenlemeler ve sağlık hakkı
3. Hafta Hasta haklarının gelişimi, uluslararası ve ulusal hukukta düzenlemeler
4. Hafta Tıbbi müdahalenin hukuka uygunluğunun koşulları: Yetkili personel ve aydınlatılmış onam
5. Hafta Tıbbi müdahalenin hukuka uygunluğunun koşulları: Tıbbi gereklilik ve tıbbi standartlara uygunluk
6. Hafta Hasta ile sağlık çalışanları ve sağlık hizmet sunucuları arasındaki hukuksal ilişkinin niteliği
7. Hafta Sağlık çalışanlarının hak ve yükümlülükleri
8. Hafta Sağlık kurumları ve yöneticilerinin yükümlülükleri
9. Hafta Hemşirelik Kanunu ve Yönetmeliği
10. Hafta Tıbbi kötü uygulama ve komplikasyon kavramları
11. Hafta Sağlık çalışanlarının hukuki sorumluluğunun koşulları
12. Hafta İdarenin sorumluluğu ile sağlık kuruluşlarının hukuki sorumluluğunun koşulları
13. Hafta Sağlık çalışanlarının ceza sorumluluğuna yol açan eylemler
14. Hafta Sağlık çalışanlarının disiplin sorumluluğu
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Yücel, Özge ve Sert, Gürkan (Editörler), Sağlık ve Tıp Hukukunda Sorumluluk ve İnsan Hakları, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2018 Petek, Hasan: Sağlık Hukuku, Anadolu Üniversitesi Yayınları http:// www.hedefaof.com/huk120u-saglik-hukuku/ders-kitabi
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

ÖÇ1

5

5

5

1

5

5

5

2

5

-

3

5

ÖÇ2

5

5

5

1

5

5

5

2

5

-

3

5

ÖÇ3

5

5

5

1

5

5

5

2

5

-

3

5

ÖÇ4

5

5

5

1

5

5

5

2

5

-

3

5

ÖÇ5

5

5

5

1

5

5

5

2

5

-

3

5

ÖÇ6

5

5

5

1

5

5

5

2

5

-

3

5

ÖÇ7

5

5

5

1

5

5

5

2

5

-

3

5

ÖÇ8

5

5

5

1

5

5

5

2

5

-

3

5

ÖÇ9

5

5

5

1

5

5

5

2

5

-

3

5