SEÇ306


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Sağlık Hukuku SEÇ306 Hemşirelik Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
28 28 56 2 2

Ders Sorumluları Doç.Dr.Meral DEMİRALP
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul YOK
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders; sağlık hukuku, sağlık çalışanlarının hukuka dayalı hak ve sorumlulukları ilgili bilgileri aktarmayı amaçlar.
Dersin İçeriği Sağlık hukukundaki kavramlar ve sağlık hizmetinin sunulmasındaki hukuksal durumların ele alındığı, sağlık hizmetinin yürütülmesinde oluşan zararlar ve sağlık hukukunda sorumluluk doğuran durumların açıklandığı bir derstir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ-1- Sağlık hukukunda karşılaşılan kavramlar hakkında bilgi sahibi olma. ÖÇ-2- Sağlık hizmetinin hukuki niteliğini bilme ÖÇ-3- Sağlık sistemlerini tanıma ve Türkiye’deki sağlık sistemini bilme ÖÇ-4- Türkiye’de sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşları bilme ÖÇ-5- Sağlık çalışanlarının hak ve yükümlülüklerini ve hasta haklarını kavrama. ÖÇ-6- Sağlık kurumları, çalışanları ve yöneticilerinin sorumluluklarını bilme ÖÇ-7- Hemşirelik Kanunu ve Yönetmelikleri bilme, hemşirelikle ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlar hakkında bilgi sahibi olma ÖÇ-8- Sağlık hizmetinin yürütülmesinde oluşan zararlar ve sağlık hukukunda sorumluluk doğuran durumları bilme ÖÇ-9- Sağlık çalışanlarının hukuki, cezai, disiplin ve etik sorumluluklarını bilme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Sağlık Hukuku ile ilgili temel kavramlar
2. Hafta Sağlık hakkı ve hizmetlerinde hukuki nitelikler, sağlık hakkı ve yerine getirilmesi
3. Hafta Sağlık sistemleri ve Türkiye’deki sağlık sistemi
4. Hafta Ülkemizde sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşlar
5. Hafta Sağlık hukukunda haklar ve yükümlülükler
6. Hafta Sağlık kurumları, çalışanları ve yöneticilerinin sorumlulukları,
7. Hafta Hemşirelik Kanunu ve Yönetmelikler
8. Hafta Sağlık hizmetinin yürütülmesinde oluşan zararlar ve sağlık hukukunda sorumluluk doğuran durumlar
9. Hafta Sağlık mevzuatına dayanan hastalara karşı sorumluluk
10. Hafta Sağlık kurumları idarelerinin hizmet sorumluluğu
11. Hafta Özel sağlık kurumlarının hizmet sorumluluğu
12. Hafta Hukuki sorumluluk (Sağlık çalışanları)
13. Hafta Cezai sorumluluk (Sağlık çalışanları)
14. Hafta Disiplin ve etik sorumluluk (Sağlık çalışanları)
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Aslanova, Kemale: Sağlık Hukuku Ders Notları, Aristo Yayınevi, 2017 İstanbul. Petek, Hasan: Sağlık Hukuku, Anadolu Üniversitesi Yayınları http:// www.hedefaof.com/huk120u-saglik-hukuku/ders-kitabi Avcı , Pınar: Sağlık Hukuku, Atatürk Üniversitesi Yayınları http://www.ataaof.club/category/ata-aof-saglik-yonetimi-3-sinif-2-donem/saglik-hukuku/
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

 

 

 

 

 

 

 

 

 5

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

 

 

 

 3

 

 

 

 5

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 4

 

ÖÇ4

 

 

 

3

 

 

 

 

 5

 

 

 

 

 4

 

ÖÇ5

 

3

 

 

 

 3

 4

 

  5

 

 

 

 4

 

 

ÖÇ6

 

 

 

 

 

 

 

 

  5

 

 

 

 4

 4

 

ÖÇ7

 

 

 

 

 

 

 

 

  5

 

 

 

 

 4

 

ÖÇ8

 

 

 

 

 

 

 

4

 5

 

 

3

 

4

 

ÖÇ9

 

 

 

 

 

 

 

 

 5

 

 

 

 

4