SEÇ306


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Sağlık Hukuku SEÇ306 Hemşirelik Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
28 28 56 2 2

Ders Sorumluları Doç.Dr.Meral DEMİRALP
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul YOK
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders; sağlık hukuku, sağlık çalışanlarının hukuka dayalı hak ve sorumlulukları ilgili bilgileri aktarmayı amaçlar.
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Ö.Ç-1- Sağlık hukuku konusunu ve taraflarını bilme Ö.Ç-2-. Sağlık çalışanlarının ve hemşirelerin haklarını bilme Ö.Ç-3- Sağlık organizasyonlarında çalışanlarının ve hemşirelerin hukuki sorumluluğunu kavrayabilme Ö.Ç.-4- Hemşireliğe ilişkin yasaların kapsam ve sınırlılıklarını bilme Ö.Ç.-5- Sağlık kuruluşlarının sorumluluklarını hakında bilgi sahibi olma Ö.Ç.-6- Ülkemizin sağlık politikalarını hakkında genel bir bilgiye sahibi olma Ö.Ç.-7-. Sağlık ve Hemşirelikle ilgili uluslar arası kuruluşlar hakkında bilgi sahibi olma ÖÇ.-8- Sağlık ve hemşirelikle ilgili uluslararası bildirgelerle ilgili bilgi sahibi olma Ö.Ç.-9- Uluslararası çalışma örgütü ve hemşirelik sözleşmesinin kapsamı hakkında bilgi sahibi olma Ö.Ç.-10- Sağlık uygulamalarında oluşabilecek istenmeyen olayların yasal boyutu hakında bilgi sahibi olma
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Sağlık Hukuku ile ilgili temel kavramlar
2. Hafta Sağlık hakkı ve hizmetlerinde hukuki nitelikler, sağlık hakkı ve yerine getirilmesi
3. Hafta Sağlık sistemleri ve Türkiye’deki sağlık sistemi
4. Hafta Ülkemizde sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşlar
5. Hafta Sağlık hukukunda haklar ve yükümlülükler
6. Hafta Sağlık kurumları, çalışanları ve yöneticilerinin sorumlulukları,
7. Hafta Hemşirelik Kanunu ve Yönetmelikler
8. Hafta Sağlık hizmetinin yürütülmesinde oluşan zararlar ve sağlık hukukunda sorumluluk doğuran durumlar
9. Hafta Sağlık mevzuatına dayanan hastalara karşı sorumluluk
10. Hafta Sağlık kurumları idarelerinin hizmet sorumluluğu
11. Hafta Özel sağlık kurumlarının hizmet sorumluluğu
12. Hafta Hukuki sorumluluk (Sağlık çalışanları)
13. Hafta Cezai sorumluluk (Sağlık çalışanları)
14. Hafta Disiplin ve etik sorumluluk (Sağlık çalışanları)
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Özçelik, Z., Karaduman, B., Bafra, K., Yıldırım, A., Çelik, S.Ş., Ülker, S. (2006). Hemşirelikte Haklar Ve Sorumluluklar. Ankara: Odak Ofset Savaş S. (2001) Türkiye?de Sağlık Sistemi, Yeni Türkiye Dergisi, Sayı 39 Seçim H ( 1991). Hastane Yönetimi ve Organizasyonu, İ. Ü. İşletme Fakültesi Yayın No: 252, İstanbul. http://www.saglik.gov.tr/default.asp?sayfa=mevzuat http://www.calısma.gov.tr/birimler/isggm/usul_esas_yonetmeligi.htm http://www.adlitaabiplik.saglik.gov.tr http://www.tuik.gov.tr/preTablo.do?tb_id=6&ust_id=1
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

 

5

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

3

 

3

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

ÖÇ5

 

3

 

3

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

ÖÇ6

 

3

 

3

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

ÖÇ7

 

3

 

3

 

 

 

 

 

 

3