HEM202


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ HEM202 Hemşirelik Bölümü; 2023 Öncesi Müfredat Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
84 224 168 476 14 16

Ders Sorumluları Doç. Dr. Nurcan ERTUĞ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul HEM 201 İç Hastalıkları Hemşireliği’nden başarılı olmak bu dersin ön koşuludur.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı, Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ile ilgili temel kavramlar, cerrahi hastasının temel ihtiyaçları, cerrahi müdahale gerektiren hastalıklar ve cerrahiyi etkileyen faktörler hakkında bilgi vermek; derste öğrenilen teorik bilgiyi uygulamaya aktarmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders, sistemlere yönelik cerrahi hastalıklar ile cerrahi hastaların ameliyat öncesi, sırası ve sonrasındaki bakımına ilişkin bilgi ve uygulamaları kapsar.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp başarıyla tamamlayan öğrencilerin edineceği kazanımlar şunlardır: ÖÇ-1. Cerrahi hastalıklar hemşireliği ile ilgili temel kavramları tanımlar ÖÇ-2. Cerrahi hastasının temel ihtiyaçlarını belirler ÖÇ-3. Cerrahi süreçte ortaya çıkabilecek komplikasyonları sıralar ÖÇ-4. Cerrahiyi etkileyen faktörleri tanımlar ÖÇ-5. Cerrahi alandaki uygulama ve araştırmalardaki bilgiyi kullanır ÖÇ-6. Cerrahi ekip, hasta ve yakınları ile olumlu iletişim kurma becerisi edinir ÖÇ-7. Profesyonel ilke ve standartlara göre cerrahi hemşirelik uygulamalarını yapar ÖÇ-8. Problem çözme ve eleştirel düşünme becerileri kazanır.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Perioperatif bakım. Asepsi, aseptik teknikler, cerrahi alan enfeksiyonları, klinik uygulama
2. Hafta Cerrahide Sıvı-Elektrolit/Asit-Baz Dengesi. Cerrahide Ağrı ve Hemşirelik Bakımı, Klinik uygulama
3. Hafta Yara İyileşmesi, Yanıklar ve Hemşirelik Bakımı. Cerrahide Şok ve Bakım, Klinik uygulama
4. Hafta Sindirim Sistemi Cerrahisi ve Hemşirelik Bakımı, Klinik uygulama
5. Hafta Sinir Sistemi Cerrahisi ve Hemşirelik Bakımı, Klinik uygulama
6. Hafta Kardiyovasküler Sistem Cerrahisi ve Hemşirelik Bakımı, Klinik uygulama
7. Hafta Solunum Sistemi Cerrahisi ve Hemşirelik Bakımı, Klinik uygulama
8. Hafta Meme Cerrahisi ve Hemşirelik Bakımı, Klinik uygulama
9. Hafta Endokrin Sistemi Cerrahisi ve Hemşirelik Bakımı, Klinik uygulama
10. Hafta Kas-İskelet Sistemi Cerrahisi ve Hemşirelik Bakımı, Klinik uygulama
11. Hafta Üriner Sistem Cerrahisi ve Hemşirelik Bakımı, Klinik uygulama
12. Hafta Doku/Organ Transplantasyonu ve Hemşirelik Bakımı, Klinik uygulama
13. Hafta Kulak, Burun, Boğaz Cerrahisi ve Hemşirelik Bakımı, Klinik uygulama
14. Hafta Göz Hastalıkları Cerrahisi ve Hemşirelik Bakımı, Klinik uygulama
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 20
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%) 20
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1- Aksoy G, Kanan N, Akyolcu N. Cerrahi Hemşireliği 1. Genişletilmiş 2. Baskı. 2017. Nobel tıp kitabevleri: İstanbul 2- Aksoy G, Kanan N, Akyolcu N. Cerrahi Hemşireliği 2. 2017. Nobel tıp kitabevleri: İstanbul 3- Erdil F, Elbaş NÖ. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği. Genişletilmiş 4. Baskı. 2001. Aydoğdu Ofset, Ankara. 4- Akyolcu N, Aksoy G, Kanan N. Cerrahi Hemşireliği Uygulama Rehberi. 2011. İstanbul Tıp Kitabevi: İstanbul. 5-Ignatavicius DD, Workman ML, Medical-Surgical Nursing. 6th ed. 2010. Elsevier; Missouri. 6-Ackley BJ, Ladwig GB, Makic MBF. Hemşirelik Tanıları El Kitabı. Çev Ed: Gürhan N, Görgülü Polat Ü, Eren Fidancı B. 11. Baskı. 2018. Nobel tıp kitabevleri: Ankara
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

ÖÇ1

5

2

3

2

2

1

2

2

2

2

2

1

ÖÇ2

5

4

4

3

2

2

3

2

3

2

2

5

ÖÇ3

4

4

3

2

2

2

2

2

3

2

2

4

ÖÇ4

4

4

3

2

2

2

2

2

3

2

2

3

ÖÇ5

4

4

5

4

2

2

3

3

5

2

5

4

ÖÇ6

3

3

3

2

5

4

5

5

4

4

3

4

ÖÇ7

4

4

5

3

5

3

4

3

4

2

3

3

ÖÇ8

3

5

2

2

2

3

5

5

4

2

3

3