HEM202


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği HEM202 Hemşirelik Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
84 224 168 476 14 16

Ders Sorumluları Yrd.Doç.Dr. Nurcan ERTUĞ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul HEM 201 İç Hastalıları Hemşireliği bu dersin ön koşuludur.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Cerrahi insan vücudunun fizyolojik esaslarını mümkün olduğunca koruyarak, organlar arasında düzenlemeler yapmak suretiyle hastalıkları iyi etmek veya dayanabilir ölçülere indirmek, yaralanmalar, konjenital anomalilerin cerrahi aletler kullanarak düzeltilmesi ve tedavi edilirken gerekli hasta bakımını vermek Cerrahi hemşireliği hastayı ameliyata hazırlamak,ameliyat travmasına ve ameliyat sonrası bakımı vermek ve hastayı bilgilendirmektir.
Dersin İçeriği Yetişkinlerde cerrahi müdahale gerektiren hastalıkların tanıtılması ve cerrahi hastalarının bakımı.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu DERS ögrencilerin; Ö.Ç-1- Cerrahinin temel ilkeleri doğrultusunda cerrahi tedavi gerektiren hastalıklarda uygun bakım hizmeti vermelerini, Ö.Ç-2-. Hastayı fiziksel, psikolojik, sosyal ve ekonomik bir bütün olarak değerlendirip problemleri çözmelerini, Ö.Ç-3- Acil durumlarda en uygun kararı verip gerekli tedbirleri almalarını, Ö.Ç.-4- Cerrahi hastalıkların bakımında kullanılan malzemeleri uygun şekilde hazırlayarak kullanmalarını, Ö.Ç.-5- Cerrahi müdahalelerde ekip çalışmasının önemini kavramalarını, Ö.Ç.-6- Preoperatif ve postoperatif bakım becerisi kazanmalarını, Ö.Ç.-7-. Ameliyat hemsireliği becerilerini kazanmalarını, ÖÇ.-8- Cerrahide asepsi ve antisepsi yöntemlerini kavrayıp uygulamalarını amaçlamaktadır. DERSİN UYGULANMASINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR Ö.Ç.-10- Cerrahi Hastalıkları ve Bakımı Dersi Beceri Eğitimi, Rıdvan Ege E.A.Hastanesinin cerrahi servisleri ile cerrahi yoğun bakım üniteleri ve ameliyathanelerinde yapılacaktır. Ö.Ç.-11- Uygulamalar alan ve dal derslerinde görülen konulara paralel olarak yürütülür. Ö.Ç.12- Uygulamalar Sistem hastalıkları konularının tamamını kapsayacak şekilde gerçeklestirilir. Ö.Ç-13- Uygulama esnasında ögrencilere ilgili sorumlular tarafından rehberlik yapılır. Ö.Ç.14- Beceri eğitimi uygulamaları; ögrenci, eğitici personel (doktor, bashemsire, sorumlu hemsire vehemsire) ile dersin öğretim görevlisi arasında isbirligi ile yürütülür. Ö.Ç.-15- Ögrencilerin beceri egitimi, ögretim programlarının amaçları doğrultusunda mesleki egitimden birinci derecede sorumlu öğretim görevlisi tarafından yaptırılır. Ö.Ç-16-Ögrenciler, hastanede yaptıkları uygulamalara ilişkin hemşirelik tanısı ve bakım planınını hazırlayarak tüm girişimleri yürütülür
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Cerrahi tiplerini ve hasta üzerindeki etkilerini tanır.
2. Hafta Travmaya karşı bedenin gösterdiği koruyucu tepkiyi kavrar.
3. Hafta Asepsi ve aseptik yöntemlerini uygular.
4. Hafta Hastanın ameliyat öncesi hazırlığını gerçekleştirir.
5. Hafta Ameliyat sonrası hemşirelik bakımını uygular.
6. Hafta Ameliyathane hemşirelik hizmetlerini kavrar.
7. Hafta Kalp-damar sisteminin cerrahi hastalıklarında hemşirelik bakımını uygular.
8. Hafta Solunum sisteminin cerrahi hastalıklarında hemşirelik bakımını uygular.
9. Hafta Sindirim sisteminin cerrahi hastalıklarında hemşirelik bakımını uygular.
10. Hafta Endokrin sisteminin cerrahi hastalıklarında hemşirelik bakımını uygular.
11. Hafta Sinir sisteminin cerrahi hastalıklarında hemşirelik bakımını uygular.
12. Hafta Üriner sistemin cerrahi hastalıklarında hemşirelik bakımını uygular.
13. Hafta Ortopedik cerrahi ve bakımı
14. Hafta Göz hastalıkları cerrahisi ve bakımı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar ÖZ G. CERRAHİ HASTALIKLAR VE BAKIMI Son Gür Yayın. 2012 ANK
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

4

 

5

            

ÖÇ2

3

  

4

        

5

  

ÖÇ3

 

3

 

4

        

5

  

ÖÇ4

4

     

3

  

5

  

4

  

ÖÇ5

      

5

5

5

  

5

5

  

ÖÇ6

3

    

4

5

4

5

4

3

2

5

  

ÖÇ7

               

ÖÇ8

               

ÖÇ9

               

ÖÇ10

               

ÖÇ11

               

ÖÇ12

               

ÖÇ13

               

ÖÇ14

               

ÖÇ15

               

ÖÇ16