HEM202


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği HEM202 Hemşirelik Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
84 224 168 476 14 17

Ders Sorumluları Yrd. Doç. Dr. Nurcan ERTUĞ, Öğr. Gör. Güler ÖZ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul HEM 201 İç Hastalıkları Hemşireliği’nden başarılı olmak bu dersin ön koşuludur.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği ile ilgili temel kavramlar, cerrahi hastasının temel ihtiyaçları, cerrahi müdahale gerektiren hastalıklar ve cerrahiyi etkileyen faktörler hakkında bilgi vermek; derste öğrenilen teorik bilgiyi uygulamaya aktarmaktır.
Dersin İçeriği Bu dersin en temel içeriği hastaların ameliyat öncesi, sırası ve sonrasındaki bakımını planlayıp uygulamaya aktarmaktır. Bunun yanı sıra perioperatif bakım uygulamaları, sistemler özelinde tartışılıp ele alınmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin yarıyıl sonunda elde edeceği kazanımlar şunlardır: ÖÇ-1. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği ile ilgili temel kavramları tanımlar ÖÇ-2. Cerrahi hastasının temel ihtiyaçlarını belirler ÖÇ-3. Cerrahi süreçte ortaya çıkabilecek komplikasyonları sıralar ÖÇ-4. Cerrahiyi etkileyen faktörleri tanımlar ÖÇ-5. Cerrahi alandaki uygulama ve araştırmalardaki bilgiyi kullanır ÖÇ-6. Cerrahi ekip, hasta ve yakınları ile olumlu iletişim kurma becerisi edinir ÖÇ-7. Profesyonel ilke ve standartlara göre cerrahi hemşirelik uygulamalarını yapar ÖÇ-8. Problem çözme ve eleştirel düşünme becerileri kazanır.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Perioperatif bakım. Asepsi, aseptik teknikler, hastane enfeksiyonları
2. Hafta Cerrahide Sıvı-Elektrolit/Asit-Baz Dengesi. Cerrahide Ağrı ve Hemşirelik Bakımı
3. Hafta Yara İyileşmesi, Yanıklar ve Hemşirelik Bakımı. Cerrahide Şok ve Bakım
4. Hafta Sindirim Sistemi Cerrahisi ve Hemşirelik Bakımı
5. Hafta Sinir Sistemi Cerrahisi ve Hemşirelik Bakımı
6. Hafta Kardiyovasküler Sistem Cerrahisi ve Hemşirelik Bakımı
7. Hafta Solunum Sistemi Cerrahisi ve Hemşirelik Bakımı
8. Hafta Meme Cerrahisi ve Hemşirelik Bakımı
9. Hafta Endokrin Sistemi Cerrahisi ve Hemşirelik Bakımı
10. Hafta Kas-İskelet Sistemi Cerrahisi ve Hemşirelik Bakımı
11. Hafta Üriner Sistem Cerrahisi ve Hemşirelik Bakımı
12. Hafta Doku/Organ Transplantasyonu ve Hemşirelik Bakımı
13. Hafta Kulak, Burun, Boğaz Cerrahisi ve Hemşirelik Bakımı
14. Hafta Göz Hastalıkları Cerrahisi ve Hemşirelik Bakımı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1- Aksoy G, Kanan N, Akyolcu N. Cerrahi Hemşireliği 1. 2017. Nobel tıp kitabevleri: İstanbul 2- Aksoy G, Kanan N, Akyolcu N. Cerrahi Hemşireliği 2. 2017. Nobel tıp kitabevleri: İstanbul 3- Erdil F, Elbaş NÖ. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği. Genişletilmiş IV. Baskı. 2001. Aydoğdu Ofset, Ankara. 4- Ignatavicius DD, Workman ML, Medical-Surgical Nursing. 6th ed. 2010. Elsevier; Missouri. 5- Öz G. Cerrahi Hastalıklar ve Bakımı. 2012. Son Gür Yayın: Ankara
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

5

 

 

 

 

4

4

 

5

 

 

 

3

 

ÖÇ3

3

 

 

 

 

 

 

3

 

5

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

4

3

 

 

 

3

 

 

5

 

 

 

 

 

ÖÇ5

 

 

 

 

5

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

ÖÇ6

 

 

 

3

 

5

3

 

3

 

5

 

5

 

 

ÖÇ7

 

 

 

3

3

4

5

5

5

5

5

 

 

 

 

ÖÇ8

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

5

 

4

3