BES202


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
BESLENME İLKELERİ VE HASTALIKLARDA DİYET TEDAVİSİ BES202 Hemşirelik Bölümü; 2023 Öncesi Müfredat Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
42 56 98 3 3

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Gör. Kutluhan ERTEKİN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Beslenmeye ilişkin genel bilgi kazandırma, bireyin hastalık durumlarında beslenmesini değerlendirebilme ve beslenme eğitimi verebilme, toplumun beslenme durumunu değerlendirebilme.
Dersin İçeriği Beslenmenin koruyucu ve iyileştirici sağlık hizmetindeki önemini, bireyin kendi yaşam şekline uygun diyetin özelliklerini, hastalıkların oluşmasında beslenme ile ilgili etmenleri, hastalık anında diyette yapılması gerekli değişiklikleri, besinlerin hazırlanması / pişirilmesinde uyulacak kuralları bilen ve mesleki uygulamalarına doğru şekilde yansıtan hemşireler yetiştirmektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler : ÖÇ1-Beslenme ile ilgili kavramları açıklar ÖÇ2- Gebelik ve Laktasyon döneminde beslenme eğitiminde, eğitici olarak yer alır. ÖÇ3- Sağlık sorunu olan hasta bireylerin beslenme ile ilgili durumunu değerlendirebilir ÖÇ4- Toplumun, grupların ya da bireylerin beslenme durumlarını değerlendirebilir ÖÇ5- Sağlığın korunması ile ilgili beslenme eğitiminde, eğitici olarak yer alır. ÖÇ6-Çeşitli hastalıklarda ve sağlıklı farklı yaşam dönemlerinde uygun diyeti değerlendirir
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Beslenmeye Giriş Sağlığın korunmasında beslenmenin rolü
2. Hafta Proteinler, karbonhidratlar, yağlar
3. Hafta Yağda ve suda eriyen Vitaminler Mineraller
4. Hafta Yeni doğanın beslenmesi (Anne sütü) ve katı besinlere geçiş
5. Hafta Gebelik ve Emziklik Döneminde Beslenme
6. Hafta Ağızdan beslenmeye geçiş( ameliyat sonrası oral beslenmeye geçiş), özel diyetler Enfeksiyon Hastalıklarında Beslenme
7. Hafta Kalp Hastalıklarında Beslenme
8. Hafta Sindirim Sistemi Hastalıklarında Beslenme
9. Hafta Karaciğer Hastalıklarında Beslenme
10. Hafta Böbrek Hastalıklarında Beslenme
11. Hafta Diabetes Mellitusda Beslenme
12. Hafta Yanıkta beslenme
13. Hafta Beslenme - kanser ilişkisi
14. Hafta Menapoz ve ileri yaşta beslenme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Sencer E, Orhan Y. 2005; Beslenme, İstanbul medikal yayıncılık,İstanbul Baysal A. Guneylı U, Bozkurt N, Kececıoglu S.1983; Dıyet El Kıtabı. Hacettepe Unıversıtesı Yayınları, Ankara Baysal A.. 1990; Beslenme. Hacettepe Unıversıtesı Yayınları,İstanbul
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

ÖÇ1

5

3

4

 1

 1

 3

 1

3

 1

 1

ÖÇ2

5

3

4

 1

 1

 5

 1

 1

3

 1

 1

 1

ÖÇ3

5

3

4

 1

 1

 4

 1

 1

3

 1

 1

 1

ÖÇ4

5

3

4

 1

 1

 4

 1

 1

3

 1

 1

 1

ÖÇ5

5

3

4

 1

 1

 5

 1

 1

3

 1

 1

 1

ÖÇ6

5

3

4

1

1

4

1

1

3

1

1

1