ING101


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ-I ING 101 Hemşirelik Bölümü; 2023 Öncesi Müfredat Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 42 84 3 3

Ders Sorumluları Öğr.Gör. Kerem YAZICI
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrencilerimizin okuma, dinleme, konuşma, yazma becerilerini gramer ver vocabulary temelinde etkin bir şekilde geliştirmelerini sağlayarak Öğrencilerin İngilizceyi doğru ve akıcı bir şekilde kullanmasını amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği Bu derste öğrenci; sağlık alanıyla ilgili iş hayatına atıldığında kullanabileceği iletişim becerilerinin geliştirilmesine yönelik gramer ve vocabulary öğrenir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp başarıyla tamamlayan öğrencilerin edineceği kazanımlar şunlardır: ÖÇ-1.Bütünleşik beceriler gerektiren çeşitli dil görevlerini yapabilir ÖÇ-2.Farklı bağlamlarda sunulan sözcük öbeklerini gerçek yaşam deneyimleriyle karşılaştırabilir ÖÇ-3.Dinlediklerine veya okuduklarına tepkide bulunur. ÖÇ-4.Hedef dilde fikir alışverişinde bulunurken akranlarıyla işbirliği yapar. ÖÇ-5.Gerçek hayattaki iletişim için hedef dilde uyarlama yapar.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta UNIT 1: HOW ARE YOU?/COFFEE BREAK: Introducing country names and nationalities, Differentiating subject pronouns vs. possessive adjectives Presentation of the vocabulary related with jobs
2. Hafta UNIT1: PERSONAL DETAILS/LOST PROPERTY Asking for and giving personal details Presenting numbers 20-100 Introducing plural nouns and demonstratives; this/that/these/those
3. Hafta UNIT 2: WHAT’S IMPORTANT? / THE BROWNS Introducing adjectives Modifying ‘have got’ in different contexts Talking about family Possessive ‘s vs possessive adjectives
4. Hafta UNIT 2: TIME AND MONEY/WHERE’S THE BABY? Using time words in a context; talking about prices.
5. Hafta UNIT 2: TIME AND MONEY/WHERE’S THE BABY? Using time words in a context; talking about prices.
6. Hafta UNIT 2: TIME AND MONEY/WHERE’S THE BABY? Using time words in a context; talking about prices.
7. Hafta UNIT 3: MY DAY/ FREE TIME Talking about daily routines and free time activities using present simple Time phrases used with present simple
8. Hafta Watching a video and discovering phasal verbs describing daily routines Worksheets and extra-curricular activities to recycle the topics covered.
9. Hafta UNIT 3: MY DAY/ FREE TIME Time phrases used with present simple
10. Hafta UNIT 3:SPECIAL DAYS: talking about special days and events expressing possessions with has got/have got
11. Hafta UNIT 3: SPECIAL DAYS/EARLY BIRD Making suggestions, using time phrases in a variety of contexts
12. Hafta UNIT 3: SPECIAL DAYS/EARLY BIRD Making suggestions, using time phrases in a variety of contexts
13. Hafta UNIT 4: AWAY FROM HOME/FIRST DATE: Talking about free time activities using present simple Talking about preferences,likes/dislikes
14. Hafta REVISION
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Face2Face (Chris Redston§ Gililie Cunningham)
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

ÖÇ1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

5

1

1

ÖÇ2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

ÖÇ3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

ÖÇ4

1

1

1

1

1

1

1

3

1

5

1

1

ÖÇ5

1

1

1

1

1

1

1

3

1

5

1

1