SEÇ401


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
YAYIN ETİĞİ VE MAKALE YAZMA-I SEÇ401 Hemşirelik Bölümü; 2023 Öncesi Müfredat Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
28 14 14 56 2 2

Ders Sorumluları Öğr.Gör.Dr. Kutluhan ERTEKİN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Dersin bir ön koşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrenciye bilimsel makalenin bölümlerini, araştırmalarda yapılan etik ihlalleri, bilimsel makale yazmayı, literatüre atıf yapmayı, kaynak gösterme kurallarını ve makalenin yayına hazırlanma sürecini öğretmektir.
Dersin İçeriği Bu ders bilimsel makale yazma basamaklarını ve bilimsel araştırmanın ve yazarlığın etik ilkelerini inceler.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp başarıyla tamamlayan öğrencilerin edineceği kazanımlar şunlardır: ÖÇ-1. Bilimsel makalenin bölümlerini açıklar. ÖÇ-2. Araştırmalarda yapılan etik ihlalleri sayar. ÖÇ-3. Harvard, Vancouver ve APA stilleri arasındaki temel farklılıkları söyler. ÖÇ-4. Bilimsel bir makaleyi araştırma türüne uygun uluslararası kontrol listesini kullanarak inceler.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin tanıtımı Bilimsel Yöntem, Bilimsel Düşünce
2. Hafta Bilgiye Ulaşma Yolları ve Bilimsel Bilgi Kaynakları Araştırmalarda Temel İlkeler
3. Hafta Araştırma Etiği
4. Hafta Araştırma Etiği Bilimsel Araştırma Türleri
5. Hafta Bilimsel Yazım, Bilimsel Makale Bilimsel Makalede Başlık Yazımı
6. Hafta Bilimsel Makalede Yazarlar ve Yazarlık Etiği Bilimsel Makalede Özet ve Anahtar Kelimelerin Yazımı
7. Hafta Bilimsel Makalede Giriş, Amaç, Araştırma Sorusu ve Hipotezlerin Yazımı
8. Hafta Bilimsel Makalede Yöntem Yazımı
9. Hafta Bilimsel Makalede Bulgular, Tartışma, Sonuç ve Önerilerin Yazımı
10. Hafta Bilimsel Makalede Teşekkür Yazımı Kaynakça Yazımı: Harvard, Vancouver ve APA stilleri
11. Hafta Bilimsel makalelerin yazımında kullanılan uluslararası kontrol listeleri
12. Hafta Bilimsel araştırmaların yazımında kullanılan uluslararası kontrol listeleri Örnek makale incelemesi
13. Hafta Bilimsel araştırmaların yazımında kullanılan uluslararası kontrol listeleri Örnek makale incelemesi
14. Hafta Bilimsel bir makalenin yayına hazırlanması Hazırlanan Makaleye Uygun Akademik Dergi Seçimi Ulusal ve Uluslararası İndeksler
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1- Day, R.A. Bilimsel makale nasıl yazılır, nasıl yayımlanır? Ç: Altay G. A. Tübitak Matbaası, Ankara, 2005. 2- Hacker, D., & Sommers, N. Rules for Writers. 8th Edition. Bedford/St. Martin’s, Boston, 2016. 3-APA Yayım Kılavuzu:6. Basımın Türkçesi. Ç: Pamay, C., & Üstün, Z. G. 2015.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

ÖÇ1

5

3

3

1

1

5

1

1

5

1

5

1

ÖÇ2

5

3

4

1

1

5

3

1

5

1

5

1

ÖÇ3

5

1

1

1

1

5

1

1

5

3

5

1

ÖÇ4

5

5

5

3

3

5

1

1

5

5

5

2

 

 

* Katkı Düzeyi: 1-Çok düşük, 2-Düşük, 3-Orta, 4-Yüksek, 5-Çok yüksek