SEÇ206


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
HASTALIKLARDA İLAÇ BİLGİSİ VE KULLANIMI SEC206 Hemşirelik Bölümü; 2023 Öncesi Müfredat Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
28 42 70 2 2

Ders Sorumluları Öğr.Gör.Dr. Teslime ERDOĞAN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Ön koşul yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders;, sağlık çalışanlarının akılcı ilaç uygulamalarında ki sorumlulukları ilgili bilgi içerir.
Dersin İçeriği İlaç Şekilleri, İlaçların Emilimi, Dağılımı, İlaçların Metabolizması ve Atılımı, İlaçlar Arasındaki Etkileşmeler, (Antagonizma, Sinerjizma), İlaçların Etki Mekanizmaları, Otonom Sinir Sistemi İlaçları (Kolinerjik İlaçlar), Antikolinerjik İlaçlar, Otonom Sinir Sistemi İlaçları (Sempatomimetik İlaçlar), Sempatolitik İlaçlar, Santral Sinir Sistemini Etkileyen İlaçlar, Kalp- Damar Sistemini Etkileyen İlaçlar, Antiinflamatuvar İlaçlar, Narkotik Analjezikler, Akılcı İlaç Kullanımı.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu DERS ögrencilerin; Ö.Ç-1- Hemşirelerin Uygulanacak İlaçları bilme Ö.Ç-2-. Sağlık çalışanlarının ve hemşirelerin Akılcı ilaç kullanımını bilme Ö.Ç-3- Sağlık çalışanlarının ve hemşirelerin İlaç kullanımındaki sorumluluğunu kavrayabilme Ö.Ç.-4- Hemşirelerin İlaç bileşimlerini bilme Ö.Ç.-5- Hemşirelerin İlaç uygulamalarında sorumlulukları hakında bilgi sahibi olma Ö.Ç.-6- Ülkemizin İlaçtedarik ve kullanım politikalarını hakkında genel bir bilgiye sahibi olma Ö.Ç.-7- Hemşirelerin İlaç hazırlama. hakkında bilgi sahibi olma ÖÇ.-8- İlaçların etkileşimi ile ilgili bilgi sahibi olma Ö.Ç.-9 – İlaçların farmastotik etkisi hakkında bilgi sahibi olma Ö.Ç.-10-İlaç uygulamalarında oluşabilecek komplikasyonların oluşmasını engelelmek hakında bilgi sahibi olma
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta İlaç Şekilleri
2. Hafta İlaçların Emilimi, Dağılımı
3. Hafta İlaçların Metabolizması ve Atılımı
4. Hafta İlaçların Etki Mekanizmaları
5. Hafta Otonom Sinir Sistemi İlaçları (Kolinerjik İlaçlar),
6. Hafta Antikolinerjik İlaçlar
7. Hafta Sempatomimetik ve sempatolitik ilaçlar
8. Hafta Santral Sinir Sistemini Etkileyen İlaçlar
9. Hafta Kalp- Damar Sistemini Etkileyen İlaçlar
10. Hafta Antiinflamatuvar İlaçlar ve uygulaması
11. Hafta Tıp Etiği Açısından Hasta Hakları Malpraktis ve ilaç kullanım hataları
12. Hafta Narkotik Analjezikler ve uygulaması
13. Hafta Akılcı İlaç Kullanımı
14. Hafta Antiasitler.antihistaminikler,antibiyotikler. Antikougulan ve antidüirütüklerin uygulamaları.
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1- Kayaalp, S.O. (2009). Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. Pelikan Kitabevi, Ankara. 2- Cingi, İ., Erol, K. (1996). Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sağlık Personeli Ön Lisans Eğitimi, Farmakoloji. 3- Dökmeci, İ. (2001): Meslek Yüksekokulları için Farmakoloji Dersleri, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul. 4- Dökmeci, İ., Dökmeci A.H., (2016). Sağlık Bilimleri Fakülteleri ve Sağlık Yüksekokulları için Farmakoloji, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul. 5- Approach Nursery
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

ÖÇ1

3

5

4

1

1

5

1

1

1

1

1

1

ÖÇ2

3

1

4

1

1

1

4

1

5

1

1

1

ÖÇ3

3

1

4

1

1

1

4

1

1

1

1

1

ÖÇ4

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ÖÇ5

1

1

4

1

1

1

4

1

1

1

1

1

ÖÇ6

1

1

1

3

1

1

4

4

1

1

1

1

ÖÇ7

3

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ÖÇ8

3

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

ÖÇ9

3

5

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

ÖÇ10

3

5

4

1

5

1

1

1

5

1

1

1