SEÇ217


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
TOPLUMSAL CİNSİYET SEÇ217 Hemşirelik Bölümü; 2023 Öncesi Müfredat Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
28 22 50 2 2

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Sevim ÜNAL
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Toplumsal cinsiyet dersinde, biyolojik cinsiyetten farklı olarak toplumlarda ve toplum içinde farklı alanlarda cinsiyete yüklenen anlamlar ve roller ile bu farklılıkların bireyi ve toplumu, sağlığı etkileyen yönleri ele alınmakta, öğrencinin cinsiyet eşitliğine dayalı bakış açısı geliştirmesi hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği Bu derste, cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramları, toplumsal cinsiyet eşitsizliği kavramı, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine bağlı kadın ve erkeklerin yaşadığı sorunlar ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin sağlık sonuçlarına etkisi tartışılır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ-1 Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramları farkını açıklayabilir. ÖÇ-2 Cinsiyete dayalı önyargı ve ayrımcılıkla ilgili farklı kavramları (örn., örtük ayrımcılık, düşmanca ve korumacı cinsiyetçilik) söyleyebilir. ÖÇ-3 Toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının dayandığı uluslararası ve ulusal sözleşmeleri sıralayabilir. ÖÇ-4 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğin olumsuz sonuçlarını sıralayabilir. ÖÇ-5 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine bağlı sağlık sorunlarını tanımlayabilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Cinsiyet, toplumsal cinsiyet ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği kavramı.
2. Hafta Toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının dayandığı uluslararası ve ulusal sözleşmeler.
3. Hafta Kadının insan hakları, olumlu ayrımcılık, ayrımcılık yasağı kavramları
4. Hafta Ailede toplumsal cinsiyet eşitsizliği
5. Hafta Siyasette toplumsal cinsiyet eşitsizliği
6. Hafta Çalışma yaşamında cinsiyet eşitsizliği
7. Hafta Hemşirelik mesleği ve toplumsal cinsiyet
8. Hafta Eğitimde toplumsal cinsiyet eşitsizliği
9. Hafta Sağlıkta toplumsal cinsiyet eşitsizliği
10. Hafta Toplumsal cinsiyet meslekler- Toplumsal cinsiyet ve hemşirelik mesleği.
11. Hafta Toplumsal cinsiyet ayrımcılığı ve şiddet
12. Hafta Türkiye’de kadına yönelik şiddetin önlenmesi ile ilgili yasal durum, Türkiye’de şiddet gören kadınlara sunulan hizmetler, sığınma evleri
13. Hafta Medyada toplumsal cinsiyet ayrımcılığı-öğrenci sunumları
14. Hafta Medyada toplumsal cinsiyet ayrımcılığı-öğrenci sunumları - devamı.- Tartışma ve dersin değerlendirmesi.
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği: Sağlığa Yansıması ve Kadın Sağlığı Hemşiresinin Rolü, Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma 2012,9(3):30-39 -Toplumsal cinsiyet, Sağlık ve Kadın. Ed. A. Akın, Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (HÜKSAM), Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2003 - Akın A, Kadın sağlığında eşitsizlikler ve toplumsal cinsiyet, http://bukcam.baskent.edu.tr/dokumanlar/konularimiz02.pdf - Tan M., Ecevit Y, Sancar S, Kadın Erkek Eşitliğine Doğru Yürüyüş, TÜSİAD, İstanbul, 2007 - Berktay Hacımirzaoğlu A, 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 1999. - Bora A, Sivil Toplum Kuruluşları İçin Toplumsal Cinsiyet Rehberi, Genişletilmiş 3. baskı, 2015. - Akın A. (Ed.). Toplumsal Cinsiyet, Sağlık ve Kadın, Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (HÜKSAM), Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2003 - Çalışma Yaşamında Cinsiyet Ayrımcılığı Yasağı, Kadın Erkek Eşitliği Arayışı ve Türkiye, Seçkin Yayınları, İstanbul, 2012
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

ÖÇ1

2

2

3

2

2

3

2

2

3

1

3

2

ÖÇ2

2

3

2

2

2

3

3

2

3

1

2

3

ÖÇ3

3

3

2

2

2

2

3

3

2

1

3

2

ÖÇ4

3

2

3

3

2

3

3

2

3

1

2

3

ÖÇ5

2

3

2

2

3

3

2

2

2

1

2

2

 

* Katkı Düzeyi: 1-Çok düşük, 2-Düşük, 3-Orta, 4-Yüksek, 5-Çok yüksek