İST319


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ İST319 Hemşirelik Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
28 28 28 84 2 3

Ders Sorumluları Öğr.Gör. Kutluhan ERTEKİN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul YOK
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders; Araştırma için problem belirleme, planlama, uygulama ve elde edilen verileri analiz edip rapor yazabilme becerisi geliştirmeyi amaçlar.
Dersin İçeriği Araştırma Teknikleri dersi; araştırmanın planlama, uygulama, değerlendirme ve rapor yazma sürecinde yer alan prensipleri ve yöntemleri öğretir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Araştırma süreci ile ilgili kavramları ve bu sürecin tüm basamaklarını bilecek 2. Araştırma problemi oluşturarak, uygulamayı, elde edilen verileri rapor etmeyi 3. Araştırmalardan elde edilen sonuçları hemşirelik uygulamalarına aktarabilecek 4. Bilimsel bir çalışmayı irdeleyebilme becerisi kazanacak
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Hemşirelik disiplini ve bilimsel araştırmalar
2. Hafta Hemşirelik araştırmalarının önemi ve araştırmaların hemşirelik hizmetlerinde kullanımı
3. Hafta Araştırma süreci ve Araştırma ile ilgili başlıca kavramlar,
4. Hafta Kaynak tarama yöntemleri
5. Hafta Araştırma problemi oluşturulmasında başlıca ilkeler
6. Hafta Araştırma probleminin yazılması
7. Hafta Niteliksel ve niceliksel araştırmalar
8. Hafta Araştırmalarda örnekleme yöntemleri
9. Hafta Veri toplama yöntemleri ve veri toplamada kullanılan teknikler ve araçlar
10. Hafta Veri toplama Aracının Uygulanması
11. Hafta Verilerin kayıt edilmesi ve çözümlenmesi
12. Hafta Tablo ve grafik yapımı ve Elde edilen verilerin sunumu
13. Hafta Araştırma raporunun yazılması
14. Hafta Araştırmada etik yaklaşımlar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Erdoğan, S., Nahcivan, N., Esin, MN. Hemşirelikte Araştırma, Süreç, Uygulama ve Kritik. Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, 2014. Sümbüloğlu, V., Sümbüloğlu, K. Sağlık bilimlerinde Araştırma Yöntemleri, 5. Baskı, Hatiboğlu Basım ve Yayım San. Tic. Ltd. Şti., Ankara, 2004
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

1

1

3

1

 1  1

ÖÇ2

1

1

2

1

 3 2 4 2 2  3 4 1 2 

ÖÇ3

1

1

2

2

  

ÖÇ4

1

1

3

3