İST319


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ İST319 Hemşirelik Bölümü; 2023 Öncesi Müfredat Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
28 25 22 75 2 3

Ders Sorumluları Öğr.Gör. Zenciye KOÇAK
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin ön koşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders; Araştırma için problem belirleme, planlama, uygulama ve elde edilen verileri analiz edip rapor yazabilme becerisi geliştirmeyi amaçlar.
Dersin İçeriği Bu ders, hemşirelikte araştırmanın önemini, araştırma problemi oluşturmayı, araştırma sürecinin adımlarını, araştırma tasarımlarını ve uygulama basamaklarını inceler.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp başarıyla tamamlayan öğrencilerin edineceği kazanımlar şunlardır: ÖÇ-1. Bilim ve bilimsel yöntem kavramlarını açıklar. ÖÇ-2. Araştırma sürecinin basamaklarını sayar. ÖÇ-3. Hemşirelik alanına ışık tutacak bir araştırma problemi ve ilişkili araştırma sorusunu saptar. ÖÇ-4. Tanımlayıcı bir araştırma için soru formu hazırlar. ÖÇ-5. Planladığı araştırmanın verilerini toplar. ÖÇ-6. Verisini topladığı araştırmanın raporunu yazar.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin tanıtımı Bilimsel Yöntem, Bilimsel Düşünce
2. Hafta Bilimsel Yöntem, Bilimsel Düşünce Bilgiye Ulaşma Yolları ve Bilimsel Bilgi Kaynakları
3. Hafta Araştırmalarda Temel İlkeler ve Araştırma Etiği Hemşirelik ve Araştırma
4. Hafta Araştırma Süreci: Problem Seçimi ve Tanımı Araştırmanın Amacı
5. Hafta Araştırmalarda Evren ve Örneklem
6. Hafta Nicel araştırma tipleri: Tanımlayıcı araştırmalar
7. Hafta Nedensellik kavramı Nicel araştırma tipleri: Kesitsel Araştırmalar
8. Hafta Nicel Araştırma Tipleri: Vaka- Kontrol Araştırmaları
9. Hafta Nicel Araştırma Tipleri: Deneysel Araştırmalar
10. Hafta Veri Toplama Aracının Geliştirilmesi Veri Toplama Teknikleri
11. Hafta Verilerin Değerlendirilmesi Araştırma Bulgularının Sunumu: Tablo ve Grafiklerinin Oluşturulması
12. Hafta Araştırma raporunun yazılması (giriş, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç) Kaynak gösterimi
13. Hafta Ödev raporlarının sunulması
14. Hafta Ödev raporlarının sunulması
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1- Erdoğan, S., Nahcivan, N., & Esin, M. N. (Eds). Hemşirelikte Araştırma: Süreç, Uygulama ve Kritik. 2. Baskı, Nobel Tıp Kitapevi, Ankara, 2015. 2- Ayaz, S. (Ed.). Araştırma ve Kanıta Dayalı Uygulamaya Giriş. Nobel Akademi Yayıncılık, Ankara, 2014. 3- Aslan, Ö., & Bebiş, H. (Eds). Hemşirelik Araştırmasının Esasları. 8. Baskıdan Çeviri, Pelikan Kitabevi, Ankara, 2016. 4- Grove, S. K., Gray, J., R., & Burns, N. (Eds.). Understanding Nursing Research: Building an Evidence-Based Practice. 6th Edition, Elsevier, China, 2015.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

ÖÇ1

5

5

3

1

1

3

1

1

5

1

5

2

ÖÇ2

5

5

5

1

1

3

3

1

5

1

5

1

ÖÇ3

5

5

2

4

3

5

5

5

5

4

5

5

ÖÇ4

5

1

5

5

1

5

5

5

5

5

5

2

ÖÇ5

5

5

5

5

1

3

5

5

5

2

5

5

ÖÇ6

5

5

5

5

1

3

5

5

5

5

5

3

 

 

* Katkı Düzeyi: 1-Çok düşük, 2-Düşük, 3-Orta, 4-Yüksek, 5-Çok yüksek