ING 102


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İngilizce Dil Becerileri II ING 102 Hemşirelik Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
42 42 84 3 3

Ders Sorumluları Okutman Tuba Ülger Babayiğit
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir ön koşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrencilerimizin okuma, yazma, konuşma, dinleme becerilerini gramer ve vocabulary temelinde etkin bir şekilde geliştirmelerini sağlayarak öğrencilerin İngilizceyi doğru ve akıcı bir şekilde kullanmasını amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği Bu derste öğrenci sağlık alanı ile ilgili iş hayatına atıldığında kullanabileceği iletişim becerilerinin geliştirilmesine yönelik gramer ve vocabulary öğrenir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ1- Öğrenci,hastalarıyşa iyi iletişim kurma becerilerini öğrenecek. ÖÇ2- Öğrenci takım kurma, takım içinde uyumlu çalışma ve aktif olma becerilerini öğrenecek. ÖÇ3- Öğrenci sorulama tekniklerini öğrenerek hastalarının ilgi ve ihtiyaçları belirleyebilecek. ÖÇ4- Öğrenci brifing verebilecek ve takımı içerisinde diğerlerine görev dağıtabilecek. ÖÇ5- Öğrenci kriz durumlarının erken farkına varabilecek, öğrendiği kriz yönetim becerileriyle durumu kontrol altına alabilecek. ÖÇ6- Öğrenci fikirlerini açıkca ifade edebilecek ve güçlü argümanlarla destekleyebilecek.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Life Changes
2. Hafta Lasting Memories
3. Hafta Memory Box
4. Hafta Food for Thought
5. Hafta Buy, buy, buy
6. Hafta It's a dog's life
7. Hafta Lead or follow?
8. Hafta Winners
9. Hafta Tot.com
10. Hafta Legal Madness
11. Hafta It's a mystery
12. Hafta The real Sherlock?
13. Hafta Head games
14. Hafta Persuasion/ My digital memory
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1.Grace, Araminta.(2012) New Total English; Upper Internediate – Student's Book. 2.Foley, Mark. (2012) New Total English; Upper Intermediate – Workbook.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

3

5

4

  

4

2

 

1

5

2

3

4

 

3

ÖÇ2

4

  

3

4

3

 

2

 

2

4

4

 

4

3

ÖÇ3

4

3

3

2

  

3

4

    

5

  

ÖÇ4

  

2

3

 

1

  

3

  

5

 

4

 

ÖÇ5

2

4

  

3

 

1

3

2

4

     

ÖÇ 6

 

1

4

   

3

   

3

4

2

 

3