ING 102


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İngilizce Dil Becerileri II ING 102 Hemşirelik Bölümü; 2023 Öncesi Müfredat Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
42 42 84 3 3

Ders Sorumluları Öğr. Gör. Hande ALPER
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir ön koşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu kurs, öğrencilerinin gerçek yaşam durumlarında iletişim kurabilmeleri için İngilizce dilinin temel yapılarını edinmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır
Dersin İçeriği Bu kurs, öğrencilerine hedef dilde temel iletişim ihtiyaçlarını karşılayan temel becerileri sağlamak için tasarlanmıştır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp başarıyla tamamlayan öğrencilerin edineceği kazanımlar şunlardır: ÖÇ-1.Bütünleşik beceriler gerektiren çeşitli dil görevlerini yerine getirebilir. ÖÇ-2.Farklı bağlamlarda sunulan sözcük öbeklerini gerçek yaşam deneyimleriyle ilişkilendirebilir ÖÇ-3.Dinlediklerine veya okuduklarına tepki verebilir. ÖÇ-4.Hedef dilde fikir alışverişinde bulunurken akranlarıyla işbirliği yapabilir. ÖÇ-5.Gerçek hayattaki iletişim için hedef dilde pratik yapabilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta UNIT 4(C/D)Eating Out-Breakfast Time(requests and offers,vocabulary concerning food and drink), countable and uncountable noun)
2. Hafta UNIT 5(A/B)-Three Generations (adjectives-past simple)- Past simple (regular/irregular verbs)
3. Hafta UNIT 5(C/D)- Four weekends-Competitions (showing interest; asking follow-up questions/ talking about weekend activities, making use of adjectives and intensifiers to make
4. Hafta UNIT 6(A/B) : grasping the vocabulary about internet,using past simple in questions and short answers; past time phrases, can/could expressing possibility)
5. Hafta UNIT 7(A/B): describing places using there is/there are, describing a house; asking about quantity: ‘How much…? How many…?’
6. Hafta UNIT 7(C/D): talking in a shop;things to buy, describing clothes using colors,plural nouns
7. Hafta UNIT 8(A/B): talking about actions in the workplace using present continuous, differentiating between the use of present continuous and present simple; talking about transports using different verbs or phrases.
8. Hafta UNIT 8(C/D): phrases used while talking on the phone,describing indoor and outdoor activities using adjectives and adverbs; reading an advert and a formal letter.
9. Hafta UNIT 9(A/B):using infinitive of purpose while talking about holiday activities, describing natural places using comparatives.
10. Hafta UNIT 9(C/D): describing what to do on a day out and talking about animals, using verb patterns like doing ,would like to do
11. Hafta UNIT 10(A/B): Using expressing about staying fit and healthy in a context; imperatives and using should/shouldn’t to give advice as well as expressing frequency.
12. Hafta UNIT 10(C/D): talking about health, health problems, and treatment; describing weather conditions and seasons, reading a magazine article.
13. Hafta UNIT 11: Talking about New year’s resolutions using going to future tense; distinguishing between the use of might and going to, asking for and giving directions, grasping the meaning of collocations within a context: a phone conversation.
14. Hafta UNIT 12:using big numbers and making superlatives, deducing the use of present perfect in a context; talking about things and places at an airport.
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1- Face2Face (Chris Redston§ Gililie Cunningham)
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

ÖÇ1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

5

1

1

ÖÇ2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

ÖÇ3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

ÖÇ4

1

1

1

1

1

1

1

3

1

5

1

1

ÖÇ5

1

1

1

1

1

1

1

3

1

5

1

1