SEÇ301


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
OLAĞANÜSTÜ DURUMLAR VE AFET YÖNETİMİ SEÇ301 Hemşirelik Bölümü; 2023 Öncesi Müfredat Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
28 28 56 2 2

Ders Sorumluları Halil HALİS
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Doğabilecek afet ve acil durumlarda can kaybını azaltmak afetler ile etkin bir şekilde baş edebilen bireylerin oluşması. Ülkemizin, afet yönetimi hakkında bilgi edinme, kurtarma operasyonları hazırlık ve yöntemleri, Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) hakkında bilgi sahibi olmayı; Afet ve acil durum anında bilgi ve becerisiyle alanının lideri olmasını amaç edinmiştir.
Dersin İçeriği Olağanüstü durumlarda etkilenen bölgedeki insanların fiziksel ruhsal ve sosyal idaresi için o an ki mevcut kaynaklar ile olay yeri yönetimi ve tıbbı müdahalenin uygulanmasıdır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp başarıyla tamamlayan öğrencilerin edineceği kazanımlar şunlardır: ÖÇ-1. Afetlerden korunmanın temel yollarını açıklar. ÖÇ-2. Uluslararası yardımlaşma grubu INSARAG’ın standartlarını uygular. ÖÇ-3. Uluslararası Kurtarma ekip oluşumu ve ekiplerin görev dağılımlarını planlar. ÖÇ-4. Olağanüstü koşullarda bireylerin tıbbi gereksinimlerine dikkat eder. ÖÇ-5. Hastane afet planını irdeler. ÖÇ-6. Yüksek katlarda ve kuyuda mahsur kalan yaralıyı kurtarmak için gerekli temel malzemeleri ayırt eder. ÖÇ-7. Hasta yaralı taşıma tekniklerini standartlara dayalı olarak uygular. ÖÇ-8. Kriz anında hızlı düşünmeye ve doğru karar vermeye dikkat eder. ÖÇ-9. Acil durumlarda doğru tahliye prosedürüne uygun etrafını düzenler.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Olağanüstü koşullara yönelik tanımlar ve kavramlar ve afet farkındalığı
2. Hafta Olağanüstü koşullara yönelik ekip oluşumu ve organizasyonu.
3. Hafta Olağanüstü koşullarda olay yeri yönetimi, ve sahaya giriş süreçleri
4. Hafta Olağanüstü koşullarda bina yapı sistemleri ve uluslararsı işaretleme
5. Hafta Olağanüstü durumlarda tahliye ve tahliye işlemleri
6. Hafta Olağanüstü durumlarda personel davranışı, değerli eşyalara yapılacaklar
7. Hafta Olağanüstü durumlarda kullanılan ipler ve kurtarmada kullanılan düğümler
8. Hafta Hasta yaralı taşıma yöntemleri
9. Hafta Enkazda Kimyasal, Biyolojik, Radyasyon ve Nükleer tehlikeli maddelere yönelik sağlık uygulamaları
10. Hafta Olağanüstü koşullarda sağlık hizmetleri yapılanması ( Mobil ve Yerel)
11. Hafta Olağanüstü koşullarda tıbbi gereksinimlerin belirlenmesi ve yardımların organizasyonu
12. Hafta Olay yerinde triaj ve transport
13. Hafta Olağanüstü koşullara hazırlık planı ve hastane afet planı
14. Hafta Olağanüstü koşullarda Türkiye’de afet planı , AYDES ve insani yardım
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1- AFAD Kentsel arama ve kurtarma eğitmen gurubu 2- TDF YAZ DAĞCILIĞI EL KİTABI 3- Uluslararası dağcılık ve tırmanış federasyonu (UIAA) ve petzl vakfı türkçe basım 2017 4- INSARAG Yönergeleri 2015
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

ÖÇ1

4

 

 

4

 

3

 

4

 

 

 

3

ÖÇ2

4

 

 

 

 

3

3

3

 

 

 

2

ÖÇ3

 

 

 

3

 

 

3

 

 

 

 

 

ÖÇ4

3

 

3

2

3

 

4

 

 

 

 

 

ÖÇ5

3

 

2

 

2

 

3

3

 

 

 

2

ÖÇ6

 

 

 

 

 

 

3

3

 

 

 

 

ÖÇ7

4

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

ÖÇ8

 

3

2

 

 

3

3

3

 

 

 

3

ÖÇ9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4