SEÇ301


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
OLAĞANÜSTÜ DURUMLAR VE AFET YÖNETİMİ SEÇ301 Hemşirelik Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
28 28 56 2 2

Ders Sorumluları Halil HALİS
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ)
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Olağanüstü koşullara yönelik tanımlar ve kavramlar
2. Hafta Olağanüstü koşullarda sağlık hizmetleri yapılanması ( Mobil ve Yerel)
3. Hafta Olağanüstü koşullarda tıbbi gereksinimlerin belirlenmesi ve yardımların organizasyonu
4. Hafta Afetlerde ulusal ve uluslararası yardımın yönetimi
5. Hafta Olağanüstü koşullarda kullanılacak kişisel ekipmanlar ve kullanım şekilleri
6. Hafta Olay yerinde triaj ve transport
7. Hafta Kazalarda kurtarma teknikleri
8. Hafta Kurtarma halatı özellikleri ve düğüm teknikleri
9. Hafta Hasta yaralı acil taşıma usülleri
10. Hafta Olay yerinden sedye ile kazazede çıkarma ve ya tahliye yöntemleri
11. Hafta Enkazda Kimyasal, Biyolojik, Radyasyon ve Nükleer tehlikeli maddelere yönelik sağlık uygulamaları
12. Hafta Olağanüstü koşullarda çevre emniyeti
13. Hafta Olağanüstü koşullara hazırlık planı ve hastane afet planı
14. Hafta Olağanüstü koşullarda Türkiye’de afet yönetimi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi