ING302


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İŞ HAYATI VE YABANCI DİL ING302 Hemşirelik Bölümü; 2023 Öncesi Müfredat Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
42 42 84 3 3

Ders Sorumluları Öğr. Gör. Zuhal PALABIYIK
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı İngilizceyi etkin bir şekilde kullanabilmeleri için gerekli bilgiyi sağlamanın yanı sıra, öğrencileri İngilizce yayınlanmış makaleleri kavramaları ve bazı İngilizce anlatılan dersleri takip edebilmeleri için hazırlar.
Dersin İçeriği Kurs, öğrencilerin kendi alanlarında ki yayınları takip edebilmelerine olanak verir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu kurs sonunda öğrencilerin; 1. Kendi alanları (hemşirelik) ile ilgili teknik terimlere hakim olmaları 2. Uzmanlıklarını ilgilendiren durumlarda kendilerini ifade edebilmeleri 3. İş yaşamında İngilizce yazılı ve sözlü iletişim becerilerine sahip olmaları 4. İngilizceyi teknoloji ile iletişim amaçlı kullanabilmeleri 5. Mesleki İngilizce etkinliklerinin takibinde akranları ile dayanışma ve paylaşım içinde çalışabilmeleri 6. Kendi alanlarındaki gelişmelerin takibinde İngilizce dilini etkin bir şekilde kullanabilmeleri 7. Problem çözme ve analiz etme becerileri ile birlikte dili kullanabilmeleri beklenmektedir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta ‘The Hospital Team’
2. Hafta ‘The Hospital Team’
3. Hafta ‘The Nursing Profession’
4. Hafta ‘In and around the Hospital’
5. Hafta ‘William O’Nell’
6. Hafta ‘Taking Blood Sample’
7. Hafta ‘Arthritis’
8. Hafta MIDTERM
9. Hafta ‘Hospital Admissions’
10. Hafta ‘Hospital Admissions’
11. Hafta ‘Schedules and Hours’
12. Hafta ‘Communicating with patients aand families’
13. Hafta ‘Chronic vs Acute Conditions’
14. Hafta ‘Diabetes’
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 10
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar NURSING 1 : Tony Grice (Oxford English for Careers) NURSING- Career Paths: Virginia Evans/ Kori Salcido-R.N. (Express Publishing)
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

ÖÇ1

3

5

5

4

4

5

5

5

5

5

5

5

ÖÇ2

3

5

5

4

4

5

5

5

5

5

5

5

ÖÇ3

3

5

5

4

4

5

5

5

5

5

5

5

ÖÇ4

3

5

5

4

4

5

5

5

5

5

5

5

ÖÇ5

3

5

5

4

4

5

5

5

5

5

5

5

ÖÇ6

3

5

5

4

4

5

5

5

5

5

5

5

ÖÇ7

3

5

5

4

4

5

5

5

5

5

5

5