YAZ102


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
HEMŞİRELİK ESASLARI YAZ STAJI YAZ102 Hemşirelik Bölümü; 2023 Öncesi Müfredat Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Yaz)
120 120 0 2

Ders Sorumluları Prof.Dr. Özlem ASLAN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Bu dersi alabilmek için, “HEM102 Hemşirelik Esasları” dersinden başarılı olunması zorunludur.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı HEM102 Hemşirelik Esasları dersinde öğrenilmiş olan mesleki kavramların ve beceri laboratuvarında öğrenilmiş olan uygulama becerilerinin, hastanede hastalar üzerinde uygulanmasını pekiştirmektir.
Dersin İçeriği Hemşireliğin temel kavramları çerçevesinde, insanın bütüncül yaklaşımla değerlendirilerek, hastane ortamında bakım verilmesini, bakım planı hazırlanmasını ve günlük çalışma raporu hazırlanmasını içerir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler; 1-Bireyin sağlık gereksinimlerini bütüncül olarak değerlendirir. 2-Ekip çalışmasının farkına varır. 3-Hemşirelik sürecini inşa eder. 4-Hastaya özgü bakım planı inşa eder. 5-Hastanedeki çalışmalarına ilişkin günlük çalışma raporu inşa eder. 6-Hemşirelik beceri uygulamalarını hastanedeki hastalar üzerinde inşa eder.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Hastanede uygulama
2. Hafta Hastanede uygulama
3. Hafta Hastanede uygulama
4. Hafta Hastanede uygulama
5. Hafta Hastande uygulama
6. Hafta Hastanede uygulama
7. Hafta Hastanede uygulama
8. Hafta Hastanede uygulama
9. Hafta Hastanede uygulama
10. Hafta Hastanede uygulama
11. Hafta Hastanede uygulama
12. Hafta Hastanede uygulama
13. Hafta Hastanede uygulama
14. Hafta Hastanede uygulama
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%) 100
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%)
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1-AKÇA AY F (Ed), Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler, Nobel Tıp Kitabevleri, Geliştirilmiş ve Güncellenmiş 7. Baskı, İstanbul, 2019. 2-ATABEK AŞTI T., KARADAĞ A, Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2016.
Staj / Uygulama 3 hafta süreyle, haftada 5 iş günü, 08.00-16.00 saatleri arasında, hastanenin muhtelif iç hastalıkları ve cerrahi kliniklerinde “Yaz Stajı” yapılır.
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

 

ÖÇ1

5

5

5

 5

5

5

5

5

5

4

5

5

 

ÖÇ2

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

5

5

 

ÖÇ3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

5

5

 

ÖÇ4

5

5

5

5

5

3

5

5

5

4

5

5

 

ÖÇ5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

5

5

 

ÖÇ6

 

5

5

5

5

5

3

5

5

5

4

5

5