HEM201


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ HEM201 Hemşirelik Bölümü; 2023 Öncesi Müfredat Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
84 224 168 476 14 16

Ders Sorumluları Prof.Dr. Ülkü POLAT
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Bu ders, HEM202 Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ve HEM301 Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği Derslerinin ön koşuludur.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı; İç Hastalıkları Hemşireliği ile ilgili temel kavram, kural ve ilkelerin bilgisini öğretmek, tıbbi hasta bakımında rol ve sorumluluk aldırmak, problem çözme ve karar verme sürecinin becerili bir şekilde kullanılmasını sağlamak, kronik hastalarda hasta gereksinimlerini belirlemek, potansiyel riskleri tanımlayabilme bilgi ve becerisini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders, iç hastalıklarına yönelik bakım, tedavi ve rehabilitasyona ilişkin teorik bilgi ve bakım ilkelerini kapsar.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp başarıyla tamamlayan öğrencilerin edineceği kazanımlar şunlardır: ÖÇ1. İç hastalıkları ile ilgili kavram ve ilkeleri tanımlar. ÖÇ2. Hasta gereksinimlerini belirler ve karşılaşılabilecek risk ve komplikasyonları sıralar. ÖÇ3. Hastanın durumuna uygun bakımı planlar ve uygular. ÖÇ4. İç hastalıkları sorunları nedeniyle yatan hastanın bakımında temel bilgileri kullanır. ÖÇ5. Hemşirelik bakımı gerektiren durumlarda, problem çözme becerisini etkili kullanır. ÖÇ6. Gerektiğinde hızlı ve doğru karar verme sürecini kullanır. ÖÇ7. Hasta, hasta yakınları ve sağlık personeli ile sağlıklı iletişim kurma becerisi edinir. ÖÇ8. Hasta bakımında kanıta dayalı olarak karar verir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta İç hastalıkları hemşireliğinin tanımı, süreç ve bakım planlama, klinik uygulama
2. Hafta Sıvı elektrolit dengesi ve dengesizlikleri, klinik uygulama
3. Hafta Asit baz dengesi ve dengesizlikleri, klinik uygulama
4. Hafta Şok ve hemşirelik bakımı; Yaşlı hasta bakımı, klinik uygulama
5. Hafta Kalp hastalıkları ve hemşirelik bakımı, klinik uygulama
6. Hafta Solunum sistemi hastalıkları ve hemşirelik bakımı, klinik uygulama
7. Hafta Sindirim sistemi hastalıkları ve hemşirelik bakımı, klinik uygulama
8. Hafta Kan hastalıkları ve hemşirelik bakımı, klinik uygulama
9. Hafta Böbrek hastalıkları ve hemşirelik bakımı, klinik uygulama
10. Hafta Onkoloji hemşireliği, klinik uygulama
11. Hafta Endokrin hastalıkları ve hemşirelik bakımı, klinik uygulama
12. Hafta Eklem hastalıkları ve hemşirelik bakımı, klinik uygulama
13. Hafta İmmün sistem hastalıkları ve hemşirelik bakımı, klinik uygulama
14. Hafta Sinir sistemi hastalıkları ve hemşirelik bakımı, klinik uygulama
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1- Akdemir N. İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı 6. Baskı. 2020. Akademisyen kitabevi: Ankara 2- Enç N. İç Hastalıkları Hemşireliği. 3. Baskı. 2020. Nobel tıp kitabevleri: İstanbul 3- Ackley BJ, Ladwig GB, Makic MBF. Hemşirelik Tanıları El Kitabı. Çev Ed: Gürhan N, Görgülü Polat Ü, Eren Fidancı B. 11. Baskı. 2018. Nobel tıp kitabevleri: Ankara
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

ÖÇ1

4

2

1

2

1

1

2

1

2

2

1

2

ÖÇ2

4

4

3

2

3

3

2

3

3

2

2

5

ÖÇ3

5

4

4

4

5

4

3

5

4

2

3

4

ÖÇ4

5

3

5

3

4

3

2

3

4

2

3

4

ÖÇ5

4

5

4

3

3

5

3

5

5

2

5

3

ÖÇ6

4

5

4

3

3

4

3

4

5

2

5

3

ÖÇ7

3

3

3

3

3

5

5

5

5

4

3

5

ÖÇ8

3

3

5

3

3

3

4

3

5

2

5

3