HEM201


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ HEM201 Hemşirelik Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
84 224 168 476 14 17

Ders Sorumluları Prof. Dr. Mustafa Cesur
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği ve (HEM301) Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği Derslerinin ön koşuludur.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrenciye İç Hastalıkları Hemşireliği ile ilgili temel kavram, kural ve ilkelerin bilgisini öğretebilme, tıbbi hasta bakımında rol ve sorumluluk alabilme, hemşirelik bakımını gerektiren her yerde problem çözme ve karar verme sürecini becerili bir şekilde kullanabilme, kronik hastalarda hasta gereksinimlerini belirleyebilme, potansiyel riskleri tanımlayabilme bilgi ve becerisini kazandırmaktır
Dersin İçeriği Sağlık hizmetleri doğrultusunda, iç hastalıkları bakım, tedavi ve rehabilitasyonuna ilişkin teorik bilgi ve bakım ilkelerini kapsar
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; 1. Bireyi, fiziksel, psikolojik ve sosyal bir bütün olarak görebilecek 2. Hemşirelik bakımı gerektiren durumlarda, problem çözme becerisini etkili kullanabilecek 3. Hasta gereksinimlerini, risklerini belirler, uygun hemşirelik girişimlerini yapabilir ve değerlendirebilecek 4. Hastanın bakımında temel bilgileri kullanabilecek 5. Kliniklerde teknik hemşirelik becerilerini kullanabilecek 6. Gerektiğinde hızlı ve doğru karar verme sürecini kullanabilecek 7. Sağlık ve hastalık kavramlarını değerlendirebilecek 8. Sistemlerle (GİS, üriner, solunum, KVS vb) ilgili uygun hemşirelik bakımı yapabilecek 9. Hasta eğitimi yapabilecek 10. Terminal dönem hastasına uygun hemşirelik bakımı yapabilecek 11. Yaşlı bakımı yapabilecek
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta İç hastalıkları hemşireliğinin tanımı, süreç ve planlı bakım
2. Hafta Sıvı elektrolit dengesi ve dengesizlikleri
3. Hafta Asit baz dengesi ve dengesizlikleri
4. Hafta Şok ve hemşirelik bakımı; Yaşlı hasta bakımı
5. Hafta Kalp hastalıkları ve hemşirelik bakımı
6. Hafta Solunum sistemi hastalıkları ve hemşirelik bakımı
7. Hafta Sindirim sistemi hastalıkları ve hemşirelik bakımı
8. Hafta Kan hastalıkları ve hemşirelik bakımı
9. Hafta Böbrek hastalıkları ve hemşirelik bakımı
10. Hafta Onkoloji hamşireliği
11. Hafta Endokrin hastalıkları ve hemşirelik bakımı
12. Hafta Eklem hastalıkları ve hemşirelik bakımı
13. Hafta İmmün sistem hastalıkları ve hemşirelik bakımı
14. Hafta Sinir sistemi hastalıkları ve hemşirelik bakımı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Kaptan G, Dedeli Ö.2011; Teoriden Uygulamaya Temel İç Hastalıkları Hemşireliği Kavram ve Kuramlar. İstanbul Tıp Kitabevi (In Turkish)
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

5

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

 

ÖÇ2

5

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

 

ÖÇ3

5

3

3

3

5

5

5

5

5

4

5

5

5

5

 

ÖÇ4

5

4

4

4

5

5

5

5

5

3

5

5

5

5

 

ÖÇ5

5

4

4

4

5

5

5

5

5

4

5

5

5

5

 

ÖÇ6

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

5

5

5

5

 

ÖÇ7

5

2

2

2

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

 

ÖÇ8

2

3

3

3

5

5

5

5

5

4

5

5

5

5

 

ÖÇ9

3

2

2

2

3

3

3

3

3

4

3

3

3

3

 

ÖÇ10

1

1

1

3

2

2

2

2

2

5

2

2

2

4

 

ÖÇ11

1

1

1

5

3

3

3

3

3

5

3

3

3

4