SOS302


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
SAĞLIK SOSYOLOJİSİ SOS302 Hemşirelik Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
28 28 56 2 2

Ders Sorumluları Yrd.Doç.Dr. Rahşan BALAMİR BEKTAŞ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders sosyolojinin bir alt disiplini olarak gelişen sağlık sosyolojisinin temel yaklaşım ve kuramlarını öğrencilere aktararak, onlara sağlık alanını sosyolojik bir gözle değerlendirebilme olanağını kazandırmayı amaçlamaktadır
Dersin İçeriği Derste öncelikle tıbbın gelişimi tarihsel süreç içerisinde ele alınacak, sonrasında beden algısı ve bedenin inşasında tıbbın rolü değerlendirilecektir. − Buna paralel olarak Sağlık Sosyolojisinin doğuşu ve gelişimi sağlık ve hastalık kavramları ve kavramların tanımlanmasında yaşanan dönüşümler ele alınacaktır. − Alanın öncüleri ve teorik yaklaşımlar değerlendirilecektir. Sağlık ve hastalığı etkileyen sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik faktörler, sağlık organizasyonun sosyal yapısı ve aktörler arası ilişki biçimleri ele alınacaktır. − Tıbbileştirme ve sosyal kontrol ele alınacak ve son olarak Türkiye’de Sağlık Sosyolojisinin gelişimi ve alanda yapılmış temel çalışmalar incelenecektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin ders ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1-Sağlık ve hastalığın sosyal bağlamını öğrenir. 2-Sağlığı sosyolojik bakış açısıyla değerlendirmeyi ve çalışmayı öğrenir. 3-Toplumsal cinsiyet, sosyal sınıf, ırk/etnisite gibi faktörler çerçevesinde kavramları değerlendirmeyi öğrenir. 4-Tıbbın tarihsel gelişimi içerisinde hastalık ve sağlık kavramlarında yaşanan dönüşüme dair çıkarımlarda bulunur. 5-Tıbbın bir sosyal kontrol aracı olarak kullanımına ilişkin eleştirel değerlendirmeler yapar.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin tanıtılması; genel bir giriş
2. Hafta Tıbbın tarihsel süreç içerisindeki gelişimi; beden algısı
3. Hafta -Sağlık sosyolojinin gelişimi; sağlık ve hastalık kavramlarının tanımlanması
4. Hafta Sosyolojik olarak beden; beden ve sağlık
5. Hafta - Sağlık sosyolojisinin kuramsal temelleri
6. Hafta Hastalık ve hastalık durumu: Hasta olma üzerine
7. Hafta - Tıbbı gücün toplumsal organizasyonu
8. Hafta - Ara sınav
9. Hafta Toplumsal cinsiyet, ırk/etnisite ve sosyal sınıf kavramları çerçevesinde sağlık
10. Hafta -Risk toplumu ve yeni hastalık rejimi
11. Hafta - Sağlık politikaları
12. Hafta - Sağlıkta Dönüşüm uygulamaları ve karşılaştırmalar
13. Hafta Ödev Sunumları
14. Hafta - Ödev Sunumları
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar - Corbin, A., G. Vigarello ve J.J. Courtine (2008). Bedenin Tarihi I ve II, Çev:Saadet Özen, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. - Gabe, J., M. Bury ve M. Elston (2004). Key Concepts in Medical Sociology. London: Sage Publications. Illich, Ivan (1995). Sağlığın Gaspı, çev: Süha Sertabiboğlu, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

 

4

             

ÖÇ2

3

5

3

            

ÖÇ3

3

4

3

  

3

         

ÖÇ4

   

4

       

3

   

ÖÇ5

      

4