YAZ201


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ YAZ STAJI YAZ201 Hemşirelik Bölümü; 2023 Öncesi Müfredat Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Yaz)
64 64 0 1

Ders Sorumluları Prof.Dr. Seher Begüzar KARA
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Bu dersi alabilmek için “HEM201 İç Hastalıkları Hemşireliği” dersinden başarılı olmak zorunludur.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı, HEM201 İç Hastalıkları Hemşireliği dersinde öğrenilen bilgi ve becerilerin hastane ortamında uygulanarak güçlendirilmesidir.
Dersin İçeriği Bu ders, dahili kliniklerde yatan hastaların tanılanması, bakımlarının planlanarak uygulanması ve değerlendirilmesi ile günlük rapor hazırlanmasını içerir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp başarıyla tamamlayan öğrencilerin edineceği kazanımlar şunlardır: ÖÇ-1. Dahili kliniklerde yatan hastaların sorunlarını tanımlayarak öncelikleri sıralar. ÖÇ-2. Sorunlara yönelik olarak hasta bakımını planlar. ÖÇ-3. Planladığı bakıma yönelik olarak hemşirelik girişimlerini uygular. ÖÇ-4. Gerçekleştirdiği hemşirelik uygulamalarını değerlendirir ve günlük rapor hazırlar. ÖÇ5. Sağlık personeli, hasta ve hasta yakınları ile olumlu iletişim kurma becerisi edinir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dahili kliniklerde yaz stajı uygulama
2. Hafta Dahili kliniklerde yaz stajı uygulama
3. Hafta Dahili kliniklerde yaz stajı uygulama
4. Hafta Dahili kliniklerde yaz stajı uygulama
5. Hafta Dahili kliniklerde yaz stajı uygulama
6. Hafta Dahili kliniklerde yaz stajı uygulama
7. Hafta Dahili kliniklerde yaz stajı uygulama
8. Hafta Dahili kliniklerde yaz stajı uygulama
9. Hafta Dahili kliniklerde yaz stajı uygulama
10. Hafta Dahili kliniklerde yaz stajı uygulama
11. Hafta Dahili kliniklerde yaz stajı uygulama
12. Hafta Dahili kliniklerde yaz stajı uygulama
13. Hafta Dahili kliniklerde yaz stajı uygulama
14. Hafta Dahili kliniklerde yaz stajı uygulama
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%) 100
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%)
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1- Akdemir N. İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı 6. Baskı. 2020. Akademisyen kitabevi: Ankara 2- Enç N. İç Hastalıkları Hemşireliği. 3. Baskı. 2020. Nobel tıp kitabevleri: İstanbul 3- Ackley BJ, Ladwig GB, Makic MBF. Hemşirelik Tanıları El Kitabı. Çev Ed: Gürhan N, Görgülü Polat Ü, Eren Fidancı B. 11. Baskı. 2018. Nobel tıp kitabevleri: Ankara
Staj / Uygulama Öğrencilere bildirilen tarih aralığında günde 8 saat olmak üzere ardışık 7 iş günü dahili kliniklerde yaz stajı yapılır.
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

ÖÇ1

4

5

3

2

5

3

3

3

3

2

2

2

ÖÇ2

4

5

3

2

5

3

4

3

3

2

2

3

ÖÇ3

4

5

3

4

5

3

4

4

3

2

2

4

ÖÇ4

3

5

3

4

5

3

4

4

3

2

2

4

ÖÇ5

3

5

3

3

5

3

5

5

3

3

2

3

 

 

* Katkı Düzeyi: 1-Çok düşük, 2-Düşük, 3-Orta, 4-Yüksek, 5-Çok yüksek