SEÇ406


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ARAŞTIRMA PROJESİ-II SEÇ406 Hemşirelik Bölümü; 2023 Öncesi Müfredat Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
08
(Bahar)
28 70 98 2 3

Ders Sorumluları Öğr.Gör.Dr. Kutluhan ERTEKİN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrenciye bir araştırma projesinin nasıl yürütüldüğünü, araştırma, etik kurul aşaması, proje oluşturulması aşamalarıyla gösteren derstir.
Dersin İçeriği Ders öğrenciye proje aşamalarını gösterir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin hemşirelik alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; ÖÇ-1 Bir deneyi başlatabilmek, devam ettirmek ve sonuçlarını yorumlamak ÖÇ-2 Araştırma sonuçların sağlamasını irdeleyebilmek ÖÇ-3 Sonuçları, projenin temellendiği literatür bilgisi ile birlikte tartışarak bir sunum oluşturmak. ÖÇ-4 Sunulan sonuçları başka kişilerin düşünceleri ile değerlendirmek ÖÇ-5 Araştırma sonuçlarından bir poster-makale oluşturmak
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Veri toplama
2. Hafta Veri toplama
3. Hafta Veri toplama
4. Hafta Verilerin SPSS’e girilmesi
5. Hafta Veri analizlerinin yapılması ve yorumlanması
6. Hafta Veri analizlerinin yapılması ve yorumlanması
7. Hafta Veri analizlerinin yapılması ve yorumlanması
8. Hafta Sözel, poster bildiri ve makale nasıl hazırlanır?
9. Hafta Araştırma bulgularının yazılması
10. Hafta Araştırma tartışma bölümünün yazılması
11. Hafta Sonuç, öneriler ve özetin yazılması
12. Hafta Araştırma Raporunun Hazırlanması
13. Hafta Araştırma raporunun sunulması
14. Hafta Araştırma raporunun sunulması
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1-Sağlam N., Sevim A., PROJE ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2-www.pubmed.com ve ULAKBİM tarafından sağlanan tüm elektronik kaynaklar, dersler kapsamında okutulan ana referans kaynakları
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

ÖÇ1

3

 

 

 

 

 

 

 

3

 3

5

 

ÖÇ2

 

 

 

 

 

 

 

3

5

 

ÖÇ3

3

 

 

 

 

 

 

 

3

5

 

ÖÇ4

 

 

 

 

 

 

 

3

5

 

ÖÇ5

 

 

 

 

 

 

 

3

5