HEM307


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
EPİDEMİYOLOJİ HEM307 Hemşirelik Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
28 28 56 2 2

Ders Sorumluları Prof.Dr.Özlem ASLAN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders, toplumdaki bireylerin sağlık, hastalık çevre arasındaki ilişkilerini araştırmaya ve toplumun sağlığını koruyucu, yükseltici uygulamaları planlamaya yönelik bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlar
Dersin İçeriği Epidemiyoloji dersi; hastalıkların yada sağlık sorunlarının dağılımı, nedenleri (belirleyicileri) ve bunların tanısı, tedavisi ve önlenmesi için uygun yöntemleri belirlemeye yarayan araştırma tekniklerini öğretir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin ders sonunda elde edeceği kazanımlar şunlardır; ÖÇ1-Öğrenci, epidemiyolojinin tanımını, kapsamını, görev alanlarını, bir epidemiyolojik çalışmada görev dağılımını öğrenir. ÖÇ2-Toplumdaki hastalık ve sağlık durumlarının dağılımını, etken, çevre, konakçı arasındaki ilişkiyi kullanarak açıklayabilecek ÖÇ3-Birey ve topluma bakım verirken epidemiyolojik yaklaşımı kullanmanın önemini benimseyebilecek ÖÇ4-Epidemiyolojik çalışmaların yapılmasında klinikte ve sahada yaptığı gözlemlerin ve kayıt tutmanınönemini kavrayabilecek ÖÇ5- Epidemiyolojik çalışmların istatistik ile olan ilişkisini öğrenecek
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Epidemiyolojik yöntemlerin kullanım alanları ve hemşirelik uygulamalarında kullanımı
2. Hafta Epidemiyolojik incelemelerde önemli değişkenler (Kişi, Yer ve Zaman özellikleri)
3. Hafta Epidemiyolojide neden kavramı ve Epidemiyolojik veri kaynakları
4. Hafta Epidemiyolojik çalışma yöntemleri ve araştırma türleri
5. Hafta Epidemiyolojik araştırmaların planlaması
6. Hafta Tanımlayıcı epidemiyoloji
7. Hafta Kesitsel araştırmalar
8. Hafta Vaka kontrol çalışmaları
9. Hafta Kohort ve deneysel çalışmalar
10. Hafta Epidemiyolojide kullanılan ölçütler
11. Hafta Hastalık oluşumunda nedenler, fiziksel, kimyasal, biyolojik etmenler
12. Hafta Bulaşıcı hastalıklar epidemiyolojisi
13. Hafta Kronik hastalıklar epidemiyolojisi
14. Hafta Epidemiyolojinin tanımı, tarihsel gelişimi ve epidemiyolojide kullanılan kavramlar.
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. SümbüloğluV, Sezer E (1999) Epidemiyoloji ve Araştırma Teknikleri 2. Akdur R., Çöl M., Işık A., İdil A., Durmuşoğlu M., Tunçbilek A., (1998) Halk Sağlığı, ANTIP A.Ş Yayınları Yayınları Yayınları Yayınları Yayınları Yayınları1. Tezcan, S. (2005) Epidemiyoloji; Tıbbi Araştırmaların Yöntem Bilimi
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

2

5

3

4

  

3

      

5

3

ÖÇ2

 

3

2

  

4

         

ÖÇ3

   

4

3

  

3

4

 

3

    

ÖÇ4

        

3

  

2

5

  

ÖÇ5

   

4

   

3

   

2

   
  • Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek