HEM307


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
EPİDEMİYOLOJİ HEM307 Hemşirelik Bölümü; 2023 Öncesi Müfredat Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
28 28 56 2 2

Ders Sorumluları Öğr.Gör. Zenciye KOÇAK
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir ön koşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders, toplumdaki bireylerin sağlık, hastalık çevre arasındaki ilişkilerini araştırmaya ve toplumun sağlığını koruyucu, yükseltici uygulamaları planlamaya yönelik bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlar
Dersin İçeriği Epidemiyoloji dersi; hastalıkların yada sağlık sorunlarının dağılımı, nedenleri, tanısı, tedavisi ve önlenmesi için uygun yöntemleri belirlemeye yarayan araştırma tekniklerini öğretir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin ders sonunda elde edeceği kazanımlar şunlardır; ÖÇ1-Öğrenci, epidemiyolojinin tanımını, kapsamını, görev alanlarını, bir epidemiyolojik çalışmada görev dağılımını anlar. ÖÇ2-Toplumdaki hastalık ve sağlık durumlarının dağılımını, etken, çevre, konakçı arasındaki ilişkiyi kullanarak açıklar. ÖÇ3-Bireye bakım verirken, toplumun sağlık gelişimini epidemiyolojik yaklaşım ile farkına varır. ÖÇ4-Epidemiyolojik çalışmaların yapılmasında klinikte ve sahada yaptığı gözlemlerin, kayıt tutmanın önemini anlar. ÖÇ5- Epidemiyolojik çalışmaların istatistik ile olan ilişkisini anlar.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Epidemiyolojinin tanımı, stratejileri, tarihsel gelişimi
2. Hafta Epidemiyolojik yöntemlerin kullanım alanları
3. Hafta Tanımlayıcı epidemiyoloji (kişi, yer, zaman özellikleri)
4. Hafta Vaka kontrol araştırmaları
5. Hafta Kesitsel araştırmalar
6. Hafta Kohort araştırmalar
7. Hafta Müdahale araştırmaları
8. Hafta Epidemiyolojide neden kavramı (Epidemiyolojide asosyasyonlar)
9. Hafta Epidemiyolojide neden kavramı (Epidemiyolojide asosyasyonlar)
10. Hafta Kronik hastalıklar epidemiyolojisi
11. Hafta Bulaşıcı hastalıklar epidemiyolojisi
12. Hafta Epidemiyolojik veri kaynakları
13. Hafta Epidemiyolojik araştırma planlaması
14. Hafta Epidemiyolojide kullaılan ölçütler
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. SümbüloğluV, Sezer E (1999) Epidemiyoloji ve Araştırma Teknikleri 2. Akdur R., Çöl M., Işık A., İdil A., Durmuşoğlu M., Tunçbilek A., (1998) Halk Sağlığı, ANTIP A.Ş Yayınları Yayınları Yayınları Yayınları Yayınları Yayınları1. Tezcan, S. (2005) Epidemiyoloji; Tıbbi Araştırmaların Yöntem Bilimi
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

ÖÇ1

4

 3

 3

 1

1

3

 1

 1

3

 1

3

 3

ÖÇ2

4

 3

 3

 1

1

3

 1

 1

3

 1

 1

 5

ÖÇ3

 4

 3

 5

 1

1

4

 1

 1

3

 1

 1

 5

ÖÇ4

3

 4

 4

 1

 1

4

 1

 1

3

 1

 4

 2

ÖÇ5

3

 4

 4

 1

 1

 3

 3

 1

3

 1

 4

 2