Akademik Yöneticilerimiz


Rektör
Prof. Dr. Aral EGE

Rektör Yardımcıları
Prof. Dr. Sadi GÜNDOĞDU

Rektör Danışmanları
Prof. Dr. Özkan ÜNVER

Eğitim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Yusuf Gürcan ÜLTANIR

Fen – Edebiyat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Refia PALABIYIKOĞLU

Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Halil CİN

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Semih BÜKER

Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. M. Emin TEKELİ

Hemşirelik Yüksekokulu Müdür V.
Doç. Dr. Alev LEVENTOĞLU

Adalet Meslek Yükseokulu Müdürü
Prof. Dr. Erdoğan ÖNER

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü
Doç. Dr. Sibel Serin KILIÇOĞLU

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Mehmet TOMANBAY

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Gürbüz ERDOĞAN

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Ömer ŞARLAK

Hazırlık Sınıfları Koordinatörü
Prof. Dr. Yusuf Gürcan ÜLTANIR