Akademik Yöneticilerimiz


Rektör
Prof. Dr. Tevfik TEZCANER

Rektör Yardımcıları
Prof. Dr. Ahmet ŞENGÜN

Prof. Dr. Mehmet TOMANBAY

Rektör Danışmanları
Dr. Öğr. Üyesi Oğuz MOLDİBİ

Eğitim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Mustafa KILIÇ

Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Refia PALABIYIKOĞLU

Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Şanal GÖRGÜN

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Gülen ELMAS ARSLAN

Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Şebnem GÜLEN

Hemşirelik Yüksekokulu Müdür V.
Prof. Dr. Gülcihan AKKUZU

Adalet Meslek Yükseokulu Müdürü
Prof. Dr. Erdoğan ÖNER

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Sibel Serin KILIÇOĞLU

Meslek Yükseokulu Müdürü
Prof. Dr. Türkmen DERDİYOK

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Mehmet TOMANBAY

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Bilge ONARLIOĞLU

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Ömer ŞARLAK

Hazırlık Sınıfları Koordinatörü
Prof. Dr. Mehmet DEMİREZEN